You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bài viết này mô tả gói Cập Nhật tích lũy 9 (bản dựng số: 11.0.3412.0) cho Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1). Bản cập nhật này chứa các hotfix cho các vấn đề đã được khắc phục sau khi phát hành SQL Server 2012 SP1.

Cách tải gói Cập Nhật tích lũy này

Bấm "tải xuống hotfix sẵn dùng" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu trang "yêu cầu hotfix" không xuất hiện, hãy liên hệ với dịch vụ khách hàng và hỗ trợ của Microsoft để có được gói Cập Nhật tích lũy.

Hotfixes được bao gồm trong gói Cập Nhật tích lũy này

Số lỗi VSTS

Số bài viết KB

Mô tả

Khắc phục vùng

2027275

2723979

Khắc phục: vi phạm truy nhập trong màn hình giám sát SQL Server nội bộ khi bạn chạy nhiều ứng dụng cùng với nhiều bộ kết quả hiện hoạt được kích hoạt trong SQL Server 2008 R2 hoặc trong SQL Server 2012

Dịch vụ SQL

2041570

2861456

Khắc phục: vi phạm truy nhập trong đại diện phân phối nhân bản trong SQL Server 2008 R2 hoặc các bản sao của giao dịch SQL Server 2012

Dịch vụ SQL

1852108

2913206

Khắc phục: không thể vượt qua tham số báo cáo để báo cáo trong thư viện tài liệu SharePoint trong SSRS 2008 R2 hoặc SSRS 2012 bằng cách dùng biểu mẫu HTML

Dịch vụ báo cáo

2076868

2920987

Khắc phục: hiệu suất kém khi có nhiều tham số bảng có giá trị được sử dụng trong SQL Server 2008 R2 hoặc SQL Server 2012

Dịch vụ SQL

1993314

2921630

Khắc phục: kết quả không chính xác được trả về khi bạn chạy truy vấn MDX có chứa một câu lệnh DRILLTHROUGH trong SSAS 2008 hoặc SSAS 2008 R2 hoặc SSAS 2012

Dịch vụ phân tích

2076864

2922799

Khắc phục: ngoại lệ không mong muốn được ném khi bạn chuyển đổi phân vùng writeback trong SSAS 2008 R2 hoặc SSAS 2012

Dịch vụ phân tích

1920886

2922935

Khắc phục: phần mở rộng rendering Excel tạo tệp bị lỗi khi bạn sử dụng mã không in trong SSRS 2012

Dịch vụ báo cáo

1993311

2923837

Khắc phục: phối tác vụ không thành công hoặc bạn trải nghiệm không hội tụ khi bạn sử dụng bộ giải quyết xung đột tùy chỉnh được lưu trữ trong SQL Server 2008 hoặc SQL Server 2008 R2 hoặc SQL Server 2012

Dịch vụ SQL

1941216

2924827

Khắc phục: không thể thực hiện một gói khi một trong các tệp cấu hình không tồn tại trong SQL Server 2012

Dịch vụ tích hợp

1966828

2926089

Khắc phục: lỗi khi bạn tạo đăng ký báo cáo mới sau khi bạn áp dụng CU7 hoặc CU8 cho SQL Server 2012 SP1

Bảo mật SQL

2021036

2926217

Khắc phục: các vấn đề về hiệu năng xảy ra khi hoạt động của khóa cơ sở dữ liệu tăng trong SQL Server 2012

Dịch vụ SQL

2021037

2926223

Khắc phục: các vấn đề về hiệu suất xảy ra trong môi trường NUMA trong quá trình xử lý trang nước ngoài trong SQL Server 2012

Dịch vụ SQL

1972245

2926699

Khắc phục: thông tin Phiên bản hệ điều hành được trả về từ SQL Server 2008 hoặc SQL Server 2008 R2 hoặc SQL Server 2012 không chính xác trong Windows 8,1

Dịch vụ SQL

2021038

2926712

Khắc phục: hiệu suất giảm sau khi một chỉ mục thay đổi... Thao tác trực tuyến bị bỏ dở trong SQL Server 2012

Dịch vụ SQL

1994633

2927511

Khắc phục: vi phạm quyền truy nhập có thể xảy ra khi kích hoạt truy vấn tham gia các tập dữ liệu lớn trong bảng đã xóa/đã chèn và chạy song song trong SQL Server 2012

Hiệu suất SQL

1994687

2927524

Khắc phục: truy vấn MDX không tái sử dụng bộ đệm ẩn sau khi xóa lệnh xóa bộ đệm ẩn trên nhóm đo khác nhau với đăng nhập không phải là người quản trị trong SSAS 2012

Dịch vụ phân tích

2021039

2927748

Khắc phục: sổ làm việc PowerPivot không thể làm mới dữ liệu trong SharePoint 2013 sau khi bạn áp dụng SQL Server 2012 CU7

Dịch vụ phân tích

1999508

2927779

Khắc phục: cơ sở dữ liệu cho thấy "trạng thái đang chờ xử lý" khi bạn sử dụng TDE với nhà cung cấp EKM trong SQL Server 2012

Bảo mật SQL

1999683

2927844

Khắc phục: Các DistinctCount lớn trở nên chậm hơn trong chế độ bảng trong SQL Server 2012

Dịch vụ phân tích

1968031

2929193

Khắc phục: Phiên bản SQL Server 2012 tắt khi bạn gia nhập cơ sở dữ liệu dưới dạng bản sao phụ trong quá trình định dạng nhóm có sẵn trong AlwaysOn

Mức độ sẵn sàng cao

1929567

2929832

Khắc phục: độ chính xác thập phân không đúng khi bạn tính toán dựa trên kích cỡ của quy mô trong SQL Server 2012 MDS

Dịch vụ chất lượng dữ liệu (DQS)

1924585

2929903

Khắc phục: phối tác vụ không thành công khi bạn áp dụng các bản chụp nhanh trong phiên bản SQL Server 2012 nếu phụ thuộc cơ sở dữ liệu đang trình bày

Dịch vụ SQL

2024625

2931001

Khắc phục: bỏ qua đại diện phân phối áp dụng sp_MSins_, sp_MSupd_, sp_MSdel_ thủ tục được lưu trữ trên một người đăng ký được khởi tạo bằng sao lưu trong SQL Server 2012

Dịch vụ SQL

2032571

2931241

Khắc phục: vi phạm Access xảy ra khi bạn cập nhật bảng có cột được tính XML trong SQL Server 2012

Dịch vụ SQL

2047687

2932120

Khắc phục: SQL Server mất nhiều thời gian để mở cơ sở dữ liệu sau khi giai đoạn phục hồi khi số lượng cơ sở dữ liệu hoặc tệp cơ sở dữ liệu đều lớn trong SQL Server 2012

Dịch vụ SQL

2035100

2932340

Khắc phục: lỗi khi bạn thêm thành viên trong SQL Server 2012 MDS

Hàm IQS

2043007

2932341

Khắc phục: cửa sổ chi tiết thành viên bị khóa khi bạn thêm một thành viên mới vào MDS Explorer trong SQL Server 2012 MDS

Hàm IQS

1909862

2933780

Khắc phục: thư không bị loại bỏ khỏi hàng đợi truyền tải mặc dù ACK đã nhận được thành công trong nhóm sẵn sàng của AlwaysOn trong SQL Server 2012

Dịch vụ SQL

2022961

2934934

Khắc phục: trình lập lịch không khả năng cố gắng đóng nhóm nghe cho nhóm sẵn sàng trong SQL Server 2012

Mức độ sẵn sàng cao

2082516

2935681

Khắc phục: chức năng bản đồ Bing không hoạt động trong Power View hoặc SSRS 2012

Dịch vụ báo cáo

Ghi chú cho bản cập nhật này

Cài đặt và triển khai

 • Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các hotfix trước khi triển khai chúng trong môi trường sản xuất.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng bản phát hành bản cập nhật gần đây nhất.

  • Gói lũy tích này được thiết kế để chỉ sửa các vấn đề được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cho các hệ thống đang gặp những vấn đề cụ thể này.

  • Bản phát hành cập nhật gần đây nhất có chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản Cập Nhật đã được đưa vào bản phát hành SQL Server 2012 bản Cập Nhật trước đó.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp SQL Server của mình lên gói dịch vụ SQL server 2012 mới nhất.

Triển khai môi trường hỗn hợp

Khi bạn triển khai các hotfix cho môi trường hỗn hợp (chẳng hạn như AlwaysOn, sao chép, cụm, phản chiếu và cụm văn bản), chúng tôi khuyên bạn nên đi và tham khảo các bài viết sau đây trước khi triển khai chúng:

 • Các hotfix SQL Server hiện đang đa ngôn ngữ. Do đó, gói Cập Nhật tích lũy này không cụ thể cho một ngôn ngữ. Nó áp dụng cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ.

 • Biểu mẫu "tải xuống hotfix sẵn dùng" sẽ hiển thị các ngôn ngữ mà gói cập nhật sẵn dùng. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của mình, đó là do gói Cập Nhật tích lũy không sẵn dùng cho ngôn ngữ đó.

Một gói Cập Nhật tích lũy bao gồm tất cả các gói thành phần. Tuy nhiên, các Cập Nhật tích lũy gói Cập Nhật chỉ những cấu phần được cài đặt trên hệ thống.

Nếu bắt buộc phải có vấn đề bổ sung hoặc nếu bất kỳ khắc phục sự cố nào, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không đủ điều kiện cho gói Cập Nhật tích lũy cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về dịch vụ khách hàng và số điện thoại hỗ trợ của Microsoft hoặc để tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, hãy đi đến trang web hỗ trợ của Microsoft.

Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Pa-nen điều khiển, bấm vào Thêm hoặc loại bỏ chương trình. Lưu ý Nếu bạn đang chạy Windows 7 hoặc phiên bản mới hơn, hãy bấm chương trình và tính năng trong Pa-nen điều khiển.

 2. Định vị mục nhập tương ứng với gói Cập Nhật tích lũy này.

 3. Bấm chuột phải vào mục nhập, rồi bấm dỡ cài đặt.

Thông tin gói Cập Nhật tích lũy

Điều kiện tiên quyếtĐể áp dụng gói Cập Nhật tích lũy này, bạn phải chạy SQL Server 2012 SP1.

Thông tin về khởi động lại Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng gói Cập Nhật tích lũy này.

Thông tin sổ đăng ký Để sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Gói Cập Nhật lũy tích này có thể không chứa tất cả các tệp mà bạn phải cập nhật đầy đủ sản phẩm vào bản dựng mới nhất. Gói này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục các vấn đề được liệt kê trong bài viết này. Phiên bản tiếng Anh của gói này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin tệp, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Phiên bản dựa trên x86

Dịch vụ trình duyệt SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Msmdredir.dll

11.0.3412.0

6772416

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

952000

02-Mar-2014

10:44

x86

Msmdsrvi.rll

11.0.3412.0

948928

02-Mar-2014

10:44

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3412.0

95936

02-Mar-2014

10:46

x86

Studio phát triển nghiệp vụ tình báo SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3412.0

110272

02-Mar-2014

10:47

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144416

28-Feb-2014

12:32

x86

Nhà văn SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Sqldumper.exe

2011.110.3412.0

95936

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlvdi.dll

2011.110.3412.0

140992

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlwriter.exe

2011.110.3412.0

105664

02-Mar-2014

10:47

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlwvss.dll

2011.110.3412.0

238272

02-Mar-2014

10:48

x86

Dịch vụ phân tích SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

11.0.3412.0

138944

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

11.0.3412.0

409280

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

11.0.3412.0

921280

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

11.0.3412.0

129728

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

11.0.3412.0

393408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.dll

11.0.3412.0

75968

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Powerpivotconfigtool.exe

2011.110.3412.0

291008

02-Mar-2014

10:47

x86

Powerpivotspaddinconfiguration.exe

2011.110.3412.0

303296

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Msadomdx.dll

11.0.3412.0

596160

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3412.0

64193728

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdpump.dll

11.0.3412.0

6952640

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdredir.dll

11.0.3412.0

6772416

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdsrv.exe

11.0.3412.0

63988928

02-Mar-2014

10:47

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

638656

02-Mar-2014

10:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

639680

02-Mar-2014

10:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

948928

02-Mar-2014

10:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

952000

02-Mar-2014

10:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

996032

02-Mar-2014

10:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

999104

02-Mar-2014

10:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

994496

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

521408

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

522432

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

997568

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1065152

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1068736

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1033408

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1036992

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1037504

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1040576

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

533184

02-Mar-2014

10:46

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

534208

02-Mar-2014

10:46

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

642240

02-Mar-2014

10:46

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

644288

02-Mar-2014

10:46

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1059008

02-Mar-2014

10:46

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1061568

02-Mar-2014

10:46

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3412.0

9676992

02-Mar-2014

10:45

x86

Msolap110.dll

11.0.3412.0

7450304

02-Mar-2014

10:38

x86

Msolui110.dll

11.0.3412.0

303296

02-Mar-2014

10:38

x86

Sql_as_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3412.0

95936

02-Mar-2014

10:46

x86

Xe.dll

2011.110.3412.0

410816

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3412.0

203456

02-Mar-2014

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3412.0

148160

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmsrv.dll

11.0.3412.0

24506560

02-Mar-2014

10:47

x86

Studio phát triển nghiệp vụ tình báo SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Asconnectionhelper.exe

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:47

x64

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:45

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:46

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:45

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:44

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:44

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:45

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:46

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:45

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:44

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:45

x86

Axscphst.dll

2011.110.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:45

x86

Batchparser.dll

2011.110.3412.0

142528

02-Mar-2014

10:45

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3412.0

3649216

02-Mar-2014

10:47

x86

Commanddest.dll

2011.110.3412.0

187072

02-Mar-2014

10:46

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3412.0

822976

02-Mar-2014

10:46

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3412.0

317120

02-Mar-2014

10:47

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3412.0

135872

02-Mar-2014

10:46

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparse.dll

2011.110.3412.0

101056

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3412.0

104128

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtexec.exe

2011.110.3412.0

61632

02-Mar-2014

10:35

x86

Dts.dll

2011.110.3412.0

2285248

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3412.0

369344

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3412.0

348864

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3412.0

72384

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtshost.exe

2011.110.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtslog.dll

2011.110.3412.0

99008

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3412.0

541376

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3412.0

942784

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3412.0

866496

02-Mar-2014

10:47

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3412.0

80576

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtutil.exe

2011.110.3412.0

111808

02-Mar-2014

10:47

x86

Dundaswebchart.dll

11.0.3412.0

765632

02-Mar-2014

10:46

x86

Exceldest.dll

2011.110.3412.0

197824

02-Mar-2014

10:46

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:46

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3412.0

315584

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3412.0

322240

02-Mar-2014

10:46

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3412.0

64192

02-Mar-2014

10:46

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

02-Mar-2014

10:46

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3412.0

294080

02-Mar-2014

10:47

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3412.0

549568

02-Mar-2014

10:47

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3412.0

4487360

02-Mar-2014

10:46

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3412.0

683712

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3412.0

861888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

71360

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

74944

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

74432

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

73920

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

76992

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

74944

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

71360

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

73920

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3412.0

169152

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3412.0

537280

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3412.0

78016

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3412.0

1556160

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3412.0

5149888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1923264

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1940160

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1942720

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1934528

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1951936

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1938624

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1934528

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1985216

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1919168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1937600

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3412.0

212160

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3412.0

435392

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3412.0

3057856

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3412.0

453312

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3412.0

5856448

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3412.0

1523392

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.3412.0

1068736

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3412.0

2049216

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3412.0

43200

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3412.0

49344

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3412.0

145088

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3412.0

2156224

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

204480

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

216768

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

196288

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

249536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

175808

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3412.0

1004224

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.vshost.dll

11.0.3412.0

867520

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.dll

11.0.3412.0

46784

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

21696

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22208

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22208

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22208

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22208

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22208

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22208

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22720

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

21696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22208

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.dll

11.0.3412.0

266944

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

27840

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

29888

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

31424

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

27328

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3412.0

601280

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3412.0

614080

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

231104

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

231616

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3412.0

5935296

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.3412.0

33984

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3412.0

915648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3412.0

1225920

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3412.0

4004032

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3412.0

453312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3412.0

25792

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3412.0

526528

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3412.0

1017536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3412.0

1343168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

323264

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3412.0

760512

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3412.0

105664

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

129728

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

137920

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

137408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

136896

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

140480

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

135360

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

135872

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

129216

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

136896

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3412.0

2477760

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

11.0.3412.0

3845824

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll

11.0.3412.0

741056

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

29888

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3412.0

573120

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

11.0.3412.0

270016

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

11.0.3412.0

11891904

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

11.0.3412.0

1013440

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

11.0.3412.0

92864

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

11.0.3412.0

1901760

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3412.0

1363648

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3412.0

667328

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3412.0

1822400

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll

11.0.3412.0

1879744

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3412.0

331456

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3412.0

163520

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

11.0.3412.0

765632

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3412.0

736960

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3412.0

5574336

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3412.0

126656

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3412.0

2584256

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

11.0.3412.0

1029312

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

564928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

581312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

11.0.3412.0

1130688

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll

11.0.3412.0

78528

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3412.0

1277632

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

11.0.3412.0

665280

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3412.0

118464

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3412.0

118464

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3412.0

306880

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

25792

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

11.0.3412.0

857792

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3412.0

409280

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3412.0

306880

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3412.0

1363648

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

11.0.3412.0

1355456

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3412.0

503488

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3412.0

87232

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3412.0

63168

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3412.0

156864

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3412.0

71360

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3412.0

284864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3412.0

50368

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3412.0

266432

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3412.0

47808

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3412.0

332992

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3412.0

473280

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3412.0

35008

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3412.0

32960

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3412.0

38592

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3412.0

148672

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3412.0

74432

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3412.0

191680

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3412.0

27840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3412.0

109760

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3412.0

53440

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3412.0

37568

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3412.0

31424

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3412.0

62144

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3412.0

94400

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3412.0

103104

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3412.0

47808

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3412.0

22720

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3412.0

43712

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3412.0

36544

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3412.0

39616

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3412.0

70336

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3412.0

58560

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3412.0

101568

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3412.0

139968

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3412.0

343744

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3412.0

2175168

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3412.0

379072

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3412.0

304320

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3412.0

816320

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3412.0

43712

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3412.0

516800

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3412.0

143040

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3412.0

347840

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3412.0

138944

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3412.0

605376

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3412.0

83648

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3412.0

184512

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3412.0

213184

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3412.0

288448

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3412.0

124608

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3412.0

57536

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3412.0

58560

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3412.0

86208

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3412.0

144576

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3412.0

57536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3412.0

88768

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3412.0

70336

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3412.0

67776

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3412.0

62656

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3412.0

79552

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3412.0

93376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3412.0

115904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3412.0

68288

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3412.0

238272

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3412.0

385216

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3412.0

170176

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3412.0

50880

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3412.0

58048

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3412.0

98496

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3412.0

51392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3412.0

99008

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3412.0

107200

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3412.0

115392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3412.0

117440

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3412.0

214720

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3412.0

63680

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3412.0

31424

02-Mar-2014

10:45

x86

Msadomdx.dll

11.0.3412.0

596160

02-Mar-2014

10:38

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3412.0

79552

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3412.0

64193728

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdpp.dll

11.0.3412.0

6835904

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3412.0

9676992

02-Mar-2014

10:45

x86

Msolap110.dll

11.0.3412.0

7450304

02-Mar-2014

10:38

x86

Msolui110.dll

11.0.3412.0

303296

02-Mar-2014

10:38

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:38

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3412.0

215232

02-Mar-2014

10:38

x86

Previewprocessingservice.exe

11.0.3412.0

55488

02-Mar-2014

10:47

x86

Rawdest.dll

2011.110.3412.0

152256

02-Mar-2014

10:38

x86

Rawsource.dll

2011.110.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:38

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3412.0

136896

02-Mar-2014

10:38

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

02-Mar-2014

10:45

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3412.0

53952

02-Mar-2014

10:38

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:47

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Rsreporthost.exe

11.0.3412.0

38080

02-Mar-2014

10:47

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqldest.dll

2011.110.3412.0

198848

02-Mar-2014

10:38

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3412.0

95936

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3412.0

7812288

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3412.0

3751104

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3412.0

26816

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3412.0

521408

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3412.0

110272

02-Mar-2014

10:47

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3412.0

123584

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3412.0

121536

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144416

28-Feb-2014

12:32

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3412.0

351424

02-Mar-2014

10:47

x86

Txagg.dll

2011.110.3412.0

267456

02-Mar-2014

10:48

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3412.0

454336

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcache.dll

2011.110.3412.0

129216

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3412.0

221376

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3412.0

128704

02-Mar-2014

10:48

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3412.0

228544

02-Mar-2014

10:48

x86

Txderived.dll

2011.110.3412.0

467136

02-Mar-2014

10:48

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:48

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3412.0

145088

02-Mar-2014

10:48

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3412.0

272064

02-Mar-2014

10:48

x86

Txlineage.dll

2011.110.3412.0

82112

02-Mar-2014

10:48

x86

Txlookup.dll

2011.110.3412.0

394944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmerge.dll

2011.110.3412.0

143040

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3412.0

202944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3412.0

71872

02-Mar-2014

10:48

x86

Txpivot.dll

2011.110.3412.0

162496

02-Mar-2014

10:48

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3412.0

70848

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsampling.dll

2011.110.3412.0

103616

02-Mar-2014

10:48

x86

Txscd.dll

2011.110.3412.0

138944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsort.dll

2011.110.3412.0

190144

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsplit.dll

2011.110.3412.0

461504

02-Mar-2014

10:48

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3412.0

8624832

02-Mar-2014

10:48

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3412.0

4096192

02-Mar-2014

10:48

x86

Txunionall.dll

2011.110.3412.0

108224

02-Mar-2014

10:48

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3412.0

203456

02-Mar-2014

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3412.0

148160

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmsrv.dll

11.0.3412.0

24506560

02-Mar-2014

10:47

x86

Core các dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Batchparser.dll

2011.110.3412.0

142528

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3412.0

683712

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3412.0

1523392

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

11.0.3412.0

364224

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3412.0

38080

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3412.0

171712

02-Mar-2014

02:45

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2011.110.3412.0

88256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3412.0

3645120

02-Mar-2014

02:45

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3412.0

233152

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:44

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3412.0

95936

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144416

28-Feb-2014

12:32

x86

Máy khách chất lượng dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dataqualityservices.exe

2011.110.3412.0

483008

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.ssdqs.studio.infra.dll

2011.110.3412.0

299712

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll

2011.110.3412.0

1041600

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.studio.views.dll

2011.110.3412.0

2127040

02-Mar-2014

10:45

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144416

28-Feb-2014

12:32

x86

Chất lượng dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.ssdqs.association.dll

2011.110.3412.0

130240

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.associationrules.dll

2011.110.3412.0

84160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

2011.110.3412.0

472256

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

2011.110.3412.0

609472

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

2011.110.3412.0

87744

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll

2011.110.3412.0

242368

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.dll

2011.110.3412.0

175808

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.domainrules.dll

2011.110.3412.0

122560

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.flow.dll

2011.110.3412.0

36032

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.index.dll

2011.110.3412.0

127680

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

2011.110.3412.0

1875136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

2011.110.3412.0

374464

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.proxy.dll

2011.110.3412.0

371904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.referencedata.dll

2011.110.3412.0

139968

02-Mar-2014

10:45

x86

Chất lượng dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Sql_dq_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144416

28-Feb-2014

12:32

x86

Phiên bản Core dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Backuptourl.exe

2011.110.3412.0

39616

02-Mar-2014

10:35

x86

Batchparser.dll

2011.110.3412.0

142528

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3412.0

385216

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2011.110.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3412.0

349376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.windowsazure.storage.dll

2.0.0.0

391272

26-Feb-2014

15:38

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlaccess.dll

2011.110.3412.0

442560

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlagent.exe

2011.110.3412.0

448704

02-Mar-2014

10:47

x86

Sqldk.dll

2011.110.3412.0

1668800

02-Mar-2014

10:38

x86

Sqllang.dll

2011.110.3412.0

26421440

02-Mar-2014

10:38

x86

Sqlmin.dll

2011.110.3412.0

26738880

02-Mar-2014

10:38

x86

Sqlos.dll

2011.110.3412.0

25280

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3412.0

26816

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2011.110.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2011.110.3412.0

5498560

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3412.0

521408

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlservr.exe

2011.110.3412.0

160960

02-Mar-2014

10:47

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3412.0

123584

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqltses.dll

2011.110.3412.0

8163008

02-Mar-2014

10:48

x86

Xe.dll

2011.110.3412.0

410816

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3412.0

203456

02-Mar-2014

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3412.0

148160

02-Mar-2014

10:48

x86

Xplog70.dll

2011.110.3412.0

59072

02-Mar-2014

10:47

x86

Các dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 được chia sẻ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Axscphst.dll

2011.110.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:45

x86

Batchparser.dll

2011.110.3412.0

142528

02-Mar-2014

10:45

x86

Commanddest.dll

2011.110.3412.0

187072

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparse.dll

2011.110.3412.0

101056

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3412.0

104128

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtexec.exe

2011.110.3412.0

61632

02-Mar-2014

10:35

x86

Dts.dll

2011.110.3412.0

2285248

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3412.0

369344

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3412.0

348864

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtshost.exe

2011.110.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtslog.dll

2011.110.3412.0

99008

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3412.0

541376

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3412.0

942784

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3412.0

866496

02-Mar-2014

10:47

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3412.0

80576

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtutil.exe

2011.110.3412.0

111808

02-Mar-2014

10:47

x86

Exceldest.dll

2011.110.3412.0

197824

02-Mar-2014

10:46

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:46

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3412.0

315584

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3412.0

322240

02-Mar-2014

10:46

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3412.0

64192

02-Mar-2014

10:46

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

28-Feb-2014

12:31

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

28-Feb-2014

12:31

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3412.0

915648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3412.0

87232

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3412.0

63168

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3412.0

171712

02-Mar-2014

02:45

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

28-Feb-2014

12:31

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3412.0

35008

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3412.0

32960

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3412.0

74432

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3412.0

191680

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3412.0

27840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3412.0

37568

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3412.0

62144

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3412.0

22720

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3412.0

36544

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3412.0

39616

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3412.0

304320

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3412.0

43712

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3412.0

516800

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3412.0

171712

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3412.0

151232

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3412.0

213184

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3412.0

288448

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2011.110.3412.0

1789120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3412.0

3645120

02-Mar-2014

02:45

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3412.0

233152

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3412.0

57536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3412.0

62656

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3412.0

58048

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3412.0

98496

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3412.0

51392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3412.0

115392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:45

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3412.0

79552

02-Mar-2014

10:38

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:38

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3412.0

215232

02-Mar-2014

10:38

x86

Qrdrsvc.exe

2011.110.3412.0

425664

02-Mar-2014

10:47

x86

Rawdest.dll

2011.110.3412.0

152256

02-Mar-2014

10:38

x86

Rawsource.dll

2011.110.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:38

x86

Rdistcom.dll

2011.110.3412.0

705728

02-Mar-2014

10:38

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3412.0

136896

02-Mar-2014

10:38

x86

Replmerg.exe

2011.110.3412.0

422080

02-Mar-2014

10:47

x86

Replprov.dll

2011.110.3412.0

650432

02-Mar-2014

10:38

x86

Replrec.dll

2011.110.3412.0

855744

02-Mar-2014

10:46

x86

Replsub.dll

2011.110.3412.0

432320

02-Mar-2014

10:38

x86

Spresolv.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:38

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqllogship.exe

11.0.3412.0

110272

02-Mar-2014

10:47

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3412.0

26816

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3412.0

123584

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3412.0

121536

02-Mar-2014

10:48

x86

Tablediff.exe

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:47

x86

Txagg.dll

2011.110.3412.0

267456

02-Mar-2014

10:48

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3412.0

228544

02-Mar-2014

10:48

x86

Txderived.dll

2011.110.3412.0

467136

02-Mar-2014

10:48

x86

Txlookup.dll

2011.110.3412.0

394944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmerge.dll

2011.110.3412.0

143040

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3412.0

202944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3412.0

71872

02-Mar-2014

10:48

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3412.0

70848

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsort.dll

2011.110.3412.0

190144

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsplit.dll

2011.110.3412.0

461504

02-Mar-2014

10:48

x86

Txunionall.dll

2011.110.3412.0

108224

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3412.0

203456

02-Mar-2014

10:47

x86

Xmlsub.dll

2011.110.3412.0

198848

02-Mar-2014

10:47

x86

Máy chủ SQL 2012 toàn bộ công cụ văn bản

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1682200

28-Feb-2014

12:31

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Dịch vụ tích hợp SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Axscphst.dll

2011.110.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:45

x86

Commanddest.dll

2011.110.3412.0

187072

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparse.dll

2011.110.3412.0

101056

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3412.0

104128

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtexec.exe

2011.110.3412.0

61632

02-Mar-2014

10:35

x86

Dts.dll

2011.110.3412.0

2285248

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3412.0

369344

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3412.0

348864

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3412.0

72384

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtshost.exe

2011.110.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtslog.dll

2011.110.3412.0

99008

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3412.0

541376

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3412.0

942784

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3412.0

866496

02-Mar-2014

10:47

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3412.0

80576

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtutil.exe

2011.110.3412.0

111808

02-Mar-2014

10:47

x86

Exceldest.dll

2011.110.3412.0

197824

02-Mar-2014

10:46

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:46

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3412.0

315584

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3412.0

322240

02-Mar-2014

10:46

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3412.0

64192

02-Mar-2014

10:46

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3412.0

294080

02-Mar-2014

10:47

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3412.0

549568

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3412.0

915648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3412.0

87232

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3412.0

63168

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3412.0

71360

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3412.0

284864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3412.0

50368

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3412.0

47808

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3412.0

332992

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3412.0

35008

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3412.0

32960

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3412.0

38592

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3412.0

74432

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3412.0

191680

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3412.0

27840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3412.0

53440

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3412.0

37568

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3412.0

62144

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3412.0

22720

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3412.0

36544

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3412.0

39616

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3412.0

58560

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3412.0

379072

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3412.0

304320

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3412.0

43712

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3412.0

516800

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3412.0

347840

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3412.0

83648

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3412.0

213184

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3412.0

288448

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3412.0

124608

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3412.0

58560

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3412.0

57536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3412.0

62656

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3412.0

93376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3412.0

238272

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3412.0

58048

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3412.0

98496

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3412.0

51392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3412.0

115392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3412.0

214720

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3412.0

63680

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3412.0

31424

02-Mar-2014

10:45

x86

Msdtssrvr.exe

11.0.3412.0

219328

02-Mar-2014

10:47

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3412.0

79552

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdpp.dll

11.0.3412.0

6835904

02-Mar-2014

10:38

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:38

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3412.0

215232

02-Mar-2014

10:38

x86

Rawdest.dll

2011.110.3412.0

152256

02-Mar-2014

10:38

x86

Rawsource.dll

2011.110.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:38

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3412.0

136896

02-Mar-2014

10:38

x86

Sql_is_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqldest.dll

2011.110.3412.0

198848

02-Mar-2014

10:38

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3412.0

121536

02-Mar-2014

10:48

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3412.0

351424

02-Mar-2014

10:47

x86

Txagg.dll

2011.110.3412.0

267456

02-Mar-2014

10:48

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3412.0

454336

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcache.dll

2011.110.3412.0

129216

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3412.0

221376

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3412.0

128704

02-Mar-2014

10:48

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3412.0

228544

02-Mar-2014

10:48

x86

Txderived.dll

2011.110.3412.0

467136

02-Mar-2014

10:48

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:48

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3412.0

145088

02-Mar-2014

10:48

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3412.0

272064

02-Mar-2014

10:48

x86

Txlineage.dll

2011.110.3412.0

82112

02-Mar-2014

10:48

x86

Txlookup.dll

2011.110.3412.0

394944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmerge.dll

2011.110.3412.0

143040

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3412.0

202944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3412.0

71872

02-Mar-2014

10:48

x86

Txpivot.dll

2011.110.3412.0

162496

02-Mar-2014

10:48

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3412.0

70848

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsampling.dll

2011.110.3412.0

103616

02-Mar-2014

10:48

x86

Txscd.dll

2011.110.3412.0

138944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsort.dll

2011.110.3412.0

190144

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsplit.dll

2011.110.3412.0

461504

02-Mar-2014

10:48

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3412.0

8624832

02-Mar-2014

10:48

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3412.0

4096192

02-Mar-2014

10:48

x86

Txunionall.dll

2011.110.3412.0

108224

02-Mar-2014

10:48

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:48

x86

Dịch vụ báo cáo SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dundaswebchart.dll

11.0.3412.0

765632

02-Mar-2014

10:46

x86

Mdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:46

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

11.0.3412.0

683712

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll.deploy

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

11.0.3412.0

3057856

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

11.0.3412.0

1523392

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

192192

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

192192

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

265920

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

192192

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

204480

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

204480

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

216768

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

196288

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

196288

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

249536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

192192

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

175808

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

196288

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

11.0.3412.0

1343168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll.deploy

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

323264

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

323264

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll.deploy

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

11.0.3412.0

2477760

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3412.0

2477760

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

11.0.3412.0

3845824

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll.deploy

11.0.3412.0

741056

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

29888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

29888

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

29888

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

11.0.3412.0

573120

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3412.0

573120

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

11.0.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll.deploy

11.0.3412.0

270016

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

11.0.3412.0

11891904

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

11.0.3412.0

1363648

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3412.0

1363648

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

11.0.3412.0

667328

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3412.0

667328

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

11.0.3412.0

1822400

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3412.0

1822400

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll.deploy

11.0.3412.0

1879744

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

11.0.3412.0

331456

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3412.0

331456

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

11.0.3412.0

163520

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3412.0

163520

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll.deploy

11.0.3412.0

736960

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3412.0

736960

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

11.0.3412.0

5574336

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3412.0

5574336

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

11.0.3412.0

126656

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3412.0

126656

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

11.0.3412.0

2584256

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll.deploy

11.0.3412.0

1029312

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

585408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

564928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

581312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll.deploy

11.0.3412.0

1130688

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll.deploy

11.0.3412.0

78528

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

11.0.3412.0

1277632

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3412.0

1277632

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll.deploy

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll.deploy

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

11.0.3412.0

665280

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

11.0.3412.0

118464

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3412.0

118464

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

11.0.3412.0

118464

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3412.0

118464

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

11.0.3412.0

306880

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3412.0

306880

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

26816

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

25792

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

25792

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

11.0.3412.0

857792

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

11.0.3412.0

409280

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3412.0

409280

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

11.0.3412.0

306880

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3412.0

306880

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

11.0.3412.0

1363648

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3412.0

1363648

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

167616

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

237248

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

192192

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

175808

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

224960

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

175808

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

167616

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

167616

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

192192

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

224960

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

167616

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

11.0.3412.0

1355456

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

167616

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

237248

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

192192

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

175808

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

224960

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

175808

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

167616

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

11.0.3412.0

503488

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3412.0

503488

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll.deploy

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll.deploy

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2011.110.3412.0

88256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2011.110.3412.0

385216

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3412.0

385216

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

36032

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

36032

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

36032

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

36032

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Msadomdx.dll

11.0.3412.0

596160

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3412.0

64193728

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3412.0

9676992

02-Mar-2014

10:45

x86

Msolap110.dll

11.0.3412.0

7450304

02-Mar-2014

10:38

x86

Msolui110.dll

11.0.3412.0

303296

02-Mar-2014

10:38

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

11.0.3412.0

1541312

02-Mar-2014

10:47

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

02-Mar-2014

10:45

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2011.110.3412.0

53952

02-Mar-2014

10:38

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3412.0

53952

02-Mar-2014

10:38

x86

Reportingserviceslibrary.dll

11.0.3412.0

2150080

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:47

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2011.110.3412.0

124608

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesservice.exe

2011.110.3412.0

1630400

02-Mar-2014

10:47

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingserviceswebserver.dll

11.0.3412.0

1547968

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

11.0.3412.0

2240192

02-Mar-2014

10:46

x86

Rsctr110.dll

2011.110.3412.0

46784

02-Mar-2014

10:38

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3412.0

95936

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlserverspatial110.dll.deploy

2011.110.3412.0

521408

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3412.0

521408

02-Mar-2014

10:46

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3412.0

203456

02-Mar-2014

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3412.0

148160

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmsrv.dll

11.0.3412.0

24506560

02-Mar-2014

10:47

x86

Studio quản lý SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Axscphst.dll

2011.110.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:45

x86

Batchparser.dll

2011.110.3412.0

142528

02-Mar-2014

10:45

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3412.0

3649216

02-Mar-2014

10:47

x86

Commanddest.dll

2011.110.3412.0

187072

02-Mar-2014

10:46

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3412.0

822976

02-Mar-2014

10:46

x86

Dacunpack.exe

11.0.2818.0

169448

28-Feb-2014

12:31

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3412.0

317120

02-Mar-2014

10:47

x86

Dteparse.dll

2011.110.3412.0

101056

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3412.0

104128

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtexec.exe

2011.110.3412.0

61632

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtexecui.exe

11.0.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:47

x86

Dts.dll

2011.110.3412.0

2285248

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3412.0

369344

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3412.0

348864

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3412.0

72384

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtshost.exe

2011.110.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtslog.dll

2011.110.3412.0

99008

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3412.0

541376

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3412.0

942784

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3412.0

866496

02-Mar-2014

10:47

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3412.0

80576

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtutil.exe

2011.110.3412.0

111808

02-Mar-2014

10:47

x86

Exceldest.dll

2011.110.3412.0

197824

02-Mar-2014

10:46

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:46

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3412.0

315584

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3412.0

322240

02-Mar-2014

10:46

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3412.0

64192

02-Mar-2014

10:46

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3412.0

294080

02-Mar-2014

10:47

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3412.0

549568

02-Mar-2014

10:47

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3412.0

4487360

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3412.0

861888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3412.0

169152

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3412.0

1556160

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3412.0

5149888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3412.0

212160

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3412.0

435392

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.ssmsmanagementdialogs.dll

11.0.3412.0

2264768

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3412.0

601280

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3412.0

614080

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

231104

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

231616

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

28-Feb-2014

12:31

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

28-Feb-2014

12:31

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3412.0

915648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3412.0

1225920

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3412.0

4004032

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3412.0

453312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3412.0

25792

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3412.0

526528

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3412.0

1017536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3412.0

1343168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3412.0

1363648

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3412.0

2584256

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3412.0

306880

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3412.0

87232

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3412.0

63168

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3412.0

71360

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

28-Feb-2014

12:31

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3412.0

284864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3412.0

50368

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3412.0

266432

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3412.0

47808

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3412.0

35008

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3412.0

32960

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3412.0

38592

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3412.0

148672

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3412.0

74432

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3412.0

191680

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3412.0

27840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3412.0

109760

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3412.0

53440

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3412.0

37568

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3412.0

31424

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3412.0

62144

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3412.0

94400

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3412.0

103104

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3412.0

47808

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3412.0

22720

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3412.0

43712

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3412.0

36544

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3412.0

39616

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3412.0

70336

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3412.0

58560

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3412.0

101568

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3412.0

139968

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3412.0

343744

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3412.0

2175168

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.uitasks.dll

11.0.3412.0

811200

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3412.0

379072

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3412.0

304320

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3412.0

816320

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3412.0

43712

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3412.0

516800

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3412.0

171712

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3412.0

143040

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3412.0

151232

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

11.0.3412.0

316608

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3412.0

347840

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3412.0

138944

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3412.0

605376

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3412.0

83648

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3412.0

184512

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3412.0

213184

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3412.0

288448

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2011.110.3412.0

1789120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3412.0

124608

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3412.0

57536

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3412.0

58560

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3412.0

86208

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3412.0

144576

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3412.0

57536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3412.0

88768

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3412.0

70336

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3412.0

67776

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3412.0

62656

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3412.0

79552

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3412.0

93376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3412.0

115904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3412.0

68288

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3412.0

238272

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3412.0

385216

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3412.0

170176

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3412.0

50880

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3412.0

58048

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3412.0

98496

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3412.0

51392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3412.0

99008

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3412.0

107200

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3412.0

349376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3412.0

115392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3412.0

117440

02-Mar-2014

10:45

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3412.0

79552

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3412.0

9676992

02-Mar-2014

10:45

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:38

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3412.0

215232

02-Mar-2014

10:38

x86

Rawdest.dll

2011.110.3412.0

152256

02-Mar-2014

10:38

x86

Rawsource.dll

2011.110.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:38

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3412.0

136896

02-Mar-2014

10:38

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:46

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqldest.dll

2011.110.3412.0

198848

02-Mar-2014

10:38

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3412.0

7812288

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3412.0

3751104

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlpackage.exe

11.0.2818.0

109048

28-Feb-2014

12:31

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3412.0

26816

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3412.0

521408

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3412.0

110272

02-Mar-2014

10:47

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3412.0

123584

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3412.0

121536

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3412.0

351424

02-Mar-2014

10:47

x86

Txagg.dll

2011.110.3412.0

267456

02-Mar-2014

10:48

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3412.0

454336

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcache.dll

2011.110.3412.0

129216

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3412.0

221376

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3412.0

128704

02-Mar-2014

10:48

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3412.0

228544

02-Mar-2014

10:48

x86

Txderived.dll

2011.110.3412.0

467136

02-Mar-2014

10:48

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:48

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3412.0

145088

02-Mar-2014

10:48

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3412.0

272064

02-Mar-2014

10:48

x86

Txlineage.dll

2011.110.3412.0

82112

02-Mar-2014

10:48

x86

Txlookup.dll

2011.110.3412.0

394944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmerge.dll

2011.110.3412.0

143040

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3412.0

202944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3412.0

71872

02-Mar-2014

10:48

x86

Txpivot.dll

2011.110.3412.0

162496

02-Mar-2014

10:48

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3412.0

70848

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsampling.dll

2011.110.3412.0

103616

02-Mar-2014

10:48

x86

Txscd.dll

2011.110.3412.0

138944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsort.dll

2011.110.3412.0

190144

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsplit.dll

2011.110.3412.0

461504

02-Mar-2014

10:48

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3412.0

8624832

02-Mar-2014

10:48

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3412.0

4096192

02-Mar-2014

10:48

x86

Txunionall.dll

2011.110.3412.0

108224

02-Mar-2014

10:48

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3412.0

203456

02-Mar-2014

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3412.0

148160

02-Mar-2014

10:48

x86

Công cụ và cấu phần máy trạm SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Autoadmin.dll

2011.110.3412.0

1086144

02-Mar-2014

10:46

x86

Axscphst.dll

2011.110.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:45

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3412.0

135872

02-Mar-2014

10:46

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtaclient.dll

11.0.3412.0

358592

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtaengine.exe

2011.110.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:35

x86

Dteparse.dll

2011.110.3412.0

101056

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3412.0

104128

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtexec.exe

2011.110.3412.0

61632

02-Mar-2014

10:35

x86

Dts.dll

2011.110.3412.0

2285248

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3412.0

369344

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3412.0

348864

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtshost.exe

2011.110.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtslog.dll

2011.110.3412.0

99008

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3412.0

541376

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3412.0

942784

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3412.0

866496

02-Mar-2014

10:47

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3412.0

80576

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtutil.exe

2011.110.3412.0

111808

02-Mar-2014

10:47

x86

Exceldest.dll

2011.110.3412.0

197824

02-Mar-2014

10:46

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3412.0

315584

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3412.0

322240

02-Mar-2014

10:46

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3412.0

64192

02-Mar-2014

10:46

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

02-Mar-2014

10:46

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3412.0

537280

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3412.0

78016

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3412.0

3057856

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

11.0.3412.0

505024

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3412.0

453312

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3412.0

5856448

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3412.0

1523392

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3412.0

2049216

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3412.0

43200

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3412.0

49344

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3412.0

145088

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3412.0

2156224

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3412.0

1004224

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3412.0

5935296

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3412.0

915648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3412.0

760512

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3412.0

105664

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3412.0

87232

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3412.0

63168

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3412.0

156864

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

11.0.3412.0

409280

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

11.0.3412.0

2051776

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

11.0.3412.0

216768

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3412.0

332992

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3412.0

473280

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3412.0

35008

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3412.0

32960

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3412.0

74432

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3412.0

191680

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3412.0

27840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3412.0

22720

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3412.0

36544

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3412.0

39616

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3412.0

43712

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3412.0

516800

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3412.0

213184

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3412.0

288448

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3412.0

<