Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng Microsoft SQL Server 2014. Khi bạn chạy một chỉ mục trực tuyến xây dựng/chuyển đổi phân vùng với tùy chọn ABORT_AFTER_WAIT = BLOCKERS và truy vấn song song cùng một lúc, xác thực hệ thống sẽ xảy ra và kết xuất tệp được tạo ra. Ngoài ra, bạn nhận được các lỗi sau đây:

Thời gian<ngày><> dịch vụ SPID # lỗi: 1203, mức độ nghiêm trọng: 20, tiểu bang: 1. Thời gian<ngày><> dịch vụ SPID # quy trình ID # đã tìm cách mở khóa tài nguyên không riêng: đối tượng: 9:245575913:0. Thử lại giao dịch, vì lỗi này có thể do điều kiện thời gian. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với người quản trị cơ sở dữ liệu....... Thời gian<ngày><> dịch vụ SPID # ngoại lệ xảy ra trong hủy của RowsetNewSS 0X000000044468a 7C. Lỗi này có thể cho biết một vấn đề liên quan đến phát hành các khối đĩa được phân bổ sẵn dùng trong các thao tác chèn hàng loạt. Khởi động lại máy chủ để giải quyết vấn đề này. Thời gian<ngày><> SPID # sử dụng ' DBGHELP. dll ' Phiên bản ' 4.0.5 '<ngày><>SPID # * * dump thread-SPID = 92, EC = 0x00000004C3B98580<ngày><><1 SPID # * * * Stack dump đang được gửi đến ><2 pathname><3 \><4 tên tệp>.tệp

Lưu ý Bạn có thể Repro vấn đề bằng cách sử dụng các lệnh sau đây:

ALTER INDEX ALL ON <TableName> REBUILD WITH ( ONLINE = ON ( WAIT_AT_LOW_PRIORITY ( MAX_DURATION = 0 MINUTES, ABORT_AFTER_WAIT = BLOCKERS ) ))

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×