Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng Microsoft SQL Server 2012. Khi bạn thực hiện chọn vào hoạt động bảng tạm thời, hiệu suất kém cho I/O xảy ra trong cơ sởdữ liệu hệ thống.

Nguyên nhân

Sự cố xảy ra do một lựa chọn vào hoạt động của bảng tạm thời sẽ khiến cho việc viết mong muốn.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×