Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn có một cơ sở dữ liệu không có chỉ mục columnstore không thuộc nhóm trong Microsoft SQL Server 2014. Khi bạn dùng lệnh DBCC HRINKDATABASE hoặc DBCC SHRINKFILE quản lý trên cơ sở dữ liệu, các trang thuộc không thể di chuyển chỉ số columnstore không có liên kết và không thể được tự động hoàn tất.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×