KB2967240-khắc phục sự cố: không thể đòi lại khoảng trống không sử dụng hoạt động thu nhỏ trong bảng có chứa một cột LOB trong SQL Server

Triệu chứng

Giả định rằng bạn có một bảng chứa cột đối tượng lớn (LOB) trong Microsoft SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 hoặc SQL Server 2014. Khi bạn Cập Nhật cột LOB với kích cỡ nhỏ hơn của LOB dữ liệu và cố gắng giành được không gian không sử dụng bằng cách dùng các phương pháp sau đây:

  • DBCC SHRINKDATABASE/DBCC SHRINKFILE

  • ALTER INDEX SẮP XẾP LẠI VỚI (LOB_COMPACTION = BẬT)

Trong trường hợp này, không thể khai hoang không gian trống.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Cách giải quyết

Để làm việc xung quanh vấn đề này, hãy dùng giải pháp thay thế sau đây:

  • Xuất tất cả các hàng vào một bảng mới và di chuyển các hàng trở lại. Điều này tổ chức lại dữ liệu LOB và phát hành không gian không sử dụng.

  • Sử dụng DBCC SHRINKFILE với tùy chọn EMPTYFILE để di chuyển tất cả dữ liệu sang tệp dữ liệu mới được thêm vào và sau đó loại bỏ tệp dữ liệu cũ. Điều này đã tổ chức lại dữ liệu LOB tại đó bằng cách phát hành không gian không sử dụng được.

Thông tin Bổ sung

Ví dụ sau đây cho bạn biết không gian trống bằng cách dùng lệnh TSQL sp_spaceused ' table_name ' trước và sau khi bạn Cập Nhật cột LOB với kích cỡ nhỏ hơn dữ liệu LOB: trước khi bạn Cập Nhật:

Tên

áng

lĩnh

lieäu

index_size

sử

table_name

1000

261072 KB

261056 KB

16 KB

0 KB

Sau khi bạn Cập Nhật:

Tên

áng

lĩnh

lieäu

index_size

sử

table_name

1000

261072 KB

199672 KB

16 KB

61384 KB

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×