Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng dịch vụ phân tích Microsoft SQL Server 2012 (SSAS 2012) hoặc SSAS 2014 trong mô hình dạng bảng. Khi bạn thực hiện một quá trình đầy đủ trên mô hình nhiều lần, phải mất nhiều thời gian hơn và nhiều hơn nữa để hoàn thành việc xử lý ban đầu.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×