Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này liệt kê các bản dựng Microsoft SQL Server 2012 đã được phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 2 (SP2) được phát hành.

Bản dựng Cập Nhật tích lũy SQL Server 2012 SP2 (CU)

Tên bản Cập Nhật tích lũy

Bản dựng Phiên bản

Số cơ sở kiến thức

Ngày phát hành

CU16

11.0.5678.0

3205054

18 tháng 1, 2017

CU15

11.0.5676.0 (bản dựng mới nhất)

3205416

17 tháng mười một, 2016

CU14

11.0.5657.0

3180914

Ngày 19 tháng 9 năm 2016

CU13

11.0.5655.0

3165266

18 tháng bảy, 2016

CU12

11.0.5649.0

3152637

16 tháng 5, 2016

CU11

11.0.5646.0

3137745

Ngày 21 tháng 3, 2016

CU10

11.0.5644.2

3120313

18 tháng 1, 2016

CU9

11.0.5641.0

3098512

Ngày 16 tháng 11 năm 2015

CU8

11.0.5634.1

3082561

Ngày 21 tháng 9 năm 2015

CU7

11.0.5623.0

3072100

Ngày 20 tháng 7 năm 2015

CU6

11.0.5592.0

3052468

Ngày 18 tháng 5 năm 2015

CU5

11.0.5582.0

3037255

Ngày 16 tháng 3 năm 2015

CU4

11.0.5569.0

3007556

Ngày 19 tháng 1, 2015

CU3

11.0.5556.0

3002049

17 tháng mười một, 2014

CU2

11.0.5548.0

2983175

Ngày 15 tháng 9, 2014

CU1

11.0.5532.0

2976982

Ngày 23 tháng 7, 2014

Tham khảo

  • Vòng đời hỗ trợ Microsoft SQL Server

  • KB321185 Cách xác định phiên bản và phiên bản của SQL Server và các thành phần của nó

  • KB957826 Bản dựng cho tất cả các phiên bản SQL Server

  • KB2755533 Cách tải gói dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2012

  • KB822499 Lược đồ đặt tên và khắc phục các mô tả khu vực cho gói cập nhật phần mềm SQL Server

  • KB824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×