Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn cài đặt dịch vụ dữ liệu tổng thể (MDS) trên một máy tính.

  • Bạn cấu hình MDS và kết nối với cơ sở dữ liệu MDS trên một máy tính khác đang chạy Microsoft SQL Server 2014.

  • Bạn duyệt đến website MDS.

Trong trường hợp này, bạn nhận được lỗi sau đây:

Phiên bản SQL Server hiện tại không được hỗ trợ bởi MDS.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×