Triệu chứng

Nếu bạn sử dụng Microsoft SQL Server 2014 CU3 PowerPivot hoặc phiên bản cũ hơn, một trong các điều kiện sau đây là đúng khi bạn xem dữ liệu PowerPivot trên một trang web SharePoint bằng cách dùng Excel Services:

  • Có các tính năng Excel Services không được hỗ trợ hoặc lịch biểu có mật khẩu xấu trong sổ làm việc.

  • Làm mới dữ liệu được lên lịch được thực thi trên sổ làm việc.

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây mà không cần bất kỳ thông tin chi tiết nào khác trên trang lịch sử làm mới dữ liệu:

Gọi tới Excel Services trả về lỗi

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×