Triệu chứng

Bài viết này mô tả bản cập nhật thêm lệnh mở trong cổng thông tin quản lý vào menu lối tắt cho các nút cơ sở dữ liệu SQL Azure của đối tượng Explorer trong Microsoft SQL Server 2014 Management Studio (ssms 2014). Khi bạn bấm vào lệnh, trình duyệt web mặc định sẽ mở ra và hiển thị trang cổng thông tin quản lý Azure cho máy chủ cơ sở dữ liệu.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×