Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng dịch vụ phân tích Microsoft SQL Server 2012 (SSAS 2012) hoặc SQL Server 2014 Analysis Services (SSAS 2014) trong chế độ bảng. Bạn thực hiện thao tác Processrecalc sau khi hoạt động processdata trên các bảng trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng SQL Server Management Studio hoặc script. Trong trường hợp này, cơ sở dữ liệu sẽ bị lỗi mặc dù có thể được truy nhập và có thể truy nhập và các sự cố sau đây xảy ra:

  • Khi bạn sao lưu cơ sở dữ liệu bị hỏng, rồi thử khôi phục nó, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

    Lỗi: các tệp cơ sở dữ liệu không thể vượt qua kiểm tra nhất quán. (Microsoft. analysisServices)

  • Khi bạn tìm cách đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu này sang một ví dụ SSAS khác trong chế độ bảng, thì ví dụ đích của SSAS chấm dứt đột ngột vì sự nhất quán không thành công trong giai đoạn quan trọng đồng bộ hóa tại trường hợp đích của SSAS.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do việc tham nhũng từ điển của cơ sở dữ liệu sau khi bạn thực hiện thao tác Processdata theo sau là thao tác processrecalc trên các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Giải pháp

Vấn đề lần đầu tiên được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server: Cumulative Update 2 cho SQL server 2014 SP1Cumulative Update 6 for SQL Server 2014Cumulative update 4 cho SQL Server 2012 SP2

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×