Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn đang chạy một tác vụ dựng lại chỉ mục (kế hoạch bảo trì) trong Microsoft SQL Server 2012 hoặc SQL Server 2014 và chỉ mục này chứa một hoặc nhiều cột XML, varchar (Max), nvarchar (Max) hoặc varbinary (Max). Trong trường hợp này, nhiệm vụ được thực hiện như một thao tác ngoại tuyến ngay cả khi bạn đã chọn chỉ mục duy trì trực tuyến trong khi kiểm tra lại hộp kiểm trong trình hướng dẫn kế hoạch bảo trì, hãylưu ý Microsoft SQL Server 2012 giới thiệu một tính năng mới cho phép các chỉ mục có chứa XML, varchar (Max), nvarchar (Max), và

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì gói bảo trì không có tài khoản của tính năng mới.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Cách giải quyết

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Mở kế hoạch bảo trì trong nút xem cây quản lý trong đối tượng Explorer trong SQL Server Management Studio.

  2. Bấm chuột phải vào dựng lại nhiệm vụ chỉ mục và sau đó bấm sửa.

  3. Bấm xem T-SQL , rồi sao chép câu lệnh Transact-SQL vào một tệp văn bản thuần.

  4. Sửa đổi tuyên bố Transact-SQL để sử dụng thao tác trực tuyến, ONLINE = OFF to ONLINE = bật.

  5. Chạy câu lệnh Transact-SQL hoặc tạo một công việc SQL Server New Agent T-SQL cho câu lệnh Transact-SQL và sau đó lên lịch.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về tính năng mới này trong SQL Server 2012, hãy xem mục tạo chỉ mục trực tuyến, dựng lại và thả.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×