Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng Microsoft SQL Server 2014 PowerPivot. Khi các giờ làm việc được đặt là kết thúc sau nửa đêm và lịch biểu được đặt là diễn ra "sau giờ làm việc", chỉ cần làm mới theo lịch trình sẽ chỉ xảy ra mỗi ngày khác thay vì mỗi ngày. Khi bạn cố gắng đặt kết thúc giờ làm việc trở lại một thời gian trước nửa đêm, làm mới theo lịch trình vẫn tiếp tục xảy ra tại thời điểm đã được đặt trước đó sau nửa đêm.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích lũy

Vấn đề lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy SQL Server sau đây.

 

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống và cài đặt các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×