Triệu chứng

Giả định rằng bạn cài đặt SQL Server Analysis Services (SSAS) trong chế độ dạng bảng trên một máy chủ đang chạy Microsoft SQL Server 2014 hoặc SQL Server 2012. Sau khi bạn chia bảng thành nhiều phần lô-gic, sau đó bạn xử lý các phân vùng, một số dữ liệu trong các phân vùng được Cập Nhật không đúng. Thao tác này sẽ gây ra các truy vấn dạng bảng (DAX/MDX) để trả về lỗi hoặc thông tin không chính xác. Ví dụ: một số giá trị dương trong một hoặc nhiều cột bảng sẽ được thay đổi thành giá trị âm. Lưu ý vấn đề này có thể xảy ra trong phân vùng dạng bảng khác với phân vùng đang được xử lý.

Giải pháp

Vấn đề lần đầu tiên được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server: Cumulative Update 2 cho SQL server 2014 SP1Cumulative Update 6 for SQL Server 2012 SP2Cumulative update 7 cho SQL Server 2014

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×