Sự cố này xảy ra bên dưới các trường hợp tương đối hiếm. Và vấn đề này liên tục xảy ra ngay cả sau khi bạn cài đặt Cập Nhật tích lũy 8 cho SQL Server 2014.

Giải pháp

Sự cố đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy 9 cho SQL server 2014 SP2 Cumulative Update 10 cho SQL Server 2014

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Xem các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×