Triệu chứng

Sự cố này xảy ra khi bạn bật một truy vấn mà bạn đã đọc cam kết phân tách với chỉ mục columnstore liên cụm (CCI).

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì một bế tắc không phát hiện xảy ra trong một khóa, trong phần mở, và trong truy vấn song song.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích lũy

Vấn đề lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho Microsoft SQL Server 2014:

Bản Cập Nhật tích lũy 4 cho SQL Server 2014 SP1Nghị Cài đặt bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×