Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn cập nhật dữ liệu đã nén bằng cách sử dụng truy vấn tham số trong Microsoft SQL Server 2012 hoặc 2014. Khi kiểu dữ liệu trong truy vấn không khớp với kiểu dữ liệu trong bảng đích hoặc độ dài của tham số trong truy vấn không khớp với độ dài của cột trong bảng đích, một phép vi phạm truy nhập có thể xảy ra.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì SQL Server không thể phân bổ thêm bộ nhớ cho các tham số.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống và cài đặt các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×