Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trong SQL Server 2014 hoặc 2016, giả định rằng bạn có cơ sở dữ liệu sử dụng tính năng theo dõi thay đổi và tự động dọn dẹp được bật. Nếu có một cơ sở dữ liệu trong trạng thái không trực tuyến (chẳng hạn như ngoại tuyến hoặc đang chờ xửlý) và giá trị của ID cơ sở dữ liệu này nhỏ hơn ID của cơ sở dữ liệu mà theo dõi thay đổi được bật, bạn sẽ nhận thấy việc dọn sạch bảng bên cạnh (change_tracking_objectid) không xảy ra.Lưu ý Bạn gặp phải sự cố này khi ID cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu không phải là trực tuyến nhỏ hơn so với cơ sở dữ liệu có thay đổi theo dõi được bật.

Giải pháp

Vấn đề này lần đầu tiên đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy 7 cho SQL server 2014 Service Pack 1 Cumulative Update 2 for SQL Server 2016

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL server 2014 bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×