Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này thêm các thuộc tính mới sau đây vào lược đồ XML Showplan trong SQL Server 2014 hoặc 2016:

  • Hàm Maxtrình Ememory dưới Optimizerhardwaredependentproperties: số lượng bộ nhớ tối đa sẵn dùng để biên dịch một truy vấn duy nhất trong kilobyte (kB).

  • Hàm Maxquerymemory dưới Memorygrantinfo: số lượng bộ nhớ tối đa có sẵn cho cấp truy vấn riêng lẻ trong kB, nếu truy vấn yêu cầu phải có bộ nhớ để chạy.

Các giá trị cho các thuộc tính này được cung cấp trong việc tuân thủ các thiết đặt cấu hình máy chủ hiện tại và thống đốc tài nguyên, như chúng được áp dụng trong quá trình biên soạn và thực thi truy vấn.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này được bao gồm trong gói dịch vụ sau cho SQL Server:

Gói dịch vụ SQL server 2014 2 SQL Server 2016 gói dịch vụ 1

Các gói dịch vụ được tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá trong các gói dịch vụ trước đó cùng với mọi bản vá mới. Đề xuất của chúng tôi là áp dụng gói dịch vụ mới nhất và bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho gói dịch vụ đó. Bạn không cần phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất. Sử dụng bảng 1 trong bài viết sau để tìm hiểu thêm thông tin về gói dịch vụ mới nhất và bản Cập Nhật tích lũy mới nhất.

Cách xác định mức Phiên bản, phiên bản và Cập Nhật của SQL Server và các thành phần của nó

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×