Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Toán tử tham gia vòng lặp được tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ cấp trong quá trình thực hiện truy vấn. Thông tin này không sẵn dùng trong queryplan. Điều này giúp khắc phục sự cố liên quan đến việc sử dụng bộ nhớ thực thi truy vấn khó khăn hơn.

Giải pháp

Thông tin về gói dịch vụ cho SQL Server

Bản Cập Nhật đã được khắc phục trong các gói dịch vụ sau đây dành cho SQL Server. Gói dịch vụ 2 cho SQL Server 2016

Gói dịch vụ 3 cho SQL Server 2014

Gói dịch vụ 4 cho SQL Server 2012

Lưu ý Trong SQL Server 2014 SP2, thuộc tính phần Memoryphân đoạn XML được Cập Nhật cho toán tử tham gia vòng lặp tối ưu hóa để phản ánh bộ nhớ cần thiết để chạy nó.

Các gói dịch vụ được tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá trong các gói dịch vụ trước đó cùng với mọi bản vá mới. Đề xuất của chúng tôi là áp dụng gói dịch vụ mới nhất và bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho gói dịch vụ đó. Bạn không cần phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất. Sử dụng bảng 1 trong bài viết sau để tìm hiểu thêm thông tin về gói dịch vụ mới nhất và bản Cập Nhật tích lũy mới nhất. Cách xác định mức Phiên bản, phiên bản và Cập Nhật của SQL Server và các thành phần của nó

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×