Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn thực hiện một bản sao lưu Nhật ký giao dịch trên bản sao sẵn sàng cho nhóm trạng thái sẵn sàng trong SQL Server 2012 hoặc 2014. Nếu sao lưu không thành công trên bản sao phụ, khóa sao lưu được tổ chức trên các bản sao chính. Do đó, các bản sao lưu Nhật ký giao dịch đó cũng không thành công.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau của SQL Server: Cập Nhật tích lũy 1 cho SQL server 2014 SP2Cumulative Update 4 đối với SQL Server 2012 Service Pack 3Cumulative update 8 cho SQL Server 2014 SP1

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×