Triệu chứng

Giả định rằng bạn chạy DBCC CHECKDB hoặc DBCC checktable so với một cơ sở dữ liệu hoặc bảng có chứa chỉ mục columnstore và chỉ mục columnstore chứa cả giá trị dương và số không âm. Trong trường hợp này, truy vấn DBCC có thể trả về dương tính false cho dữ liệu bị hỏng. Ngoài ra, khi bạn dựng lại chỉ mục columnstore, một lỗi khẳng định có thể xảy ra.

Giải pháp

Thông tin về gói dịch vụ

Sự cố này lần đầu tiên đã được khắc phục trong gói dịch vụ sau cho SQL Server. Gói dịch vụ 2 cho SQL server 2014SQL Server 2016 Service Pack 1về gói dịch vụ chogói dịch vụ SQL Server được tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá trong các gói dịch vụ trước đó cùng với mọi bản vá mới. Đề xuất của chúng tôi là áp dụng gói dịch vụ mới nhất và bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho gói dịch vụ đó. Bạn không cần phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất. Sử dụng bảng 1 trong bài viết sau để tìm hiểu thêm thông tin về gói dịch vụ mới nhất và bản Cập Nhật tích lũy mới nhất.Làm thế nào để xác định phiên bản, phiên bản và Cập Nhật mức độ SQL Server và các thành phần của nó?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×