Triệu chứng

Khi bạn có một ví dụ có tên SQL Server 2016 và bạn hãy thử cài đặt Cumulative Update 1 cho SQL Server 2016, quá trình cài đặt không thành công.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra khi phiên bản được đặt tên được đặt tên với tên dành riêng. Ví dụ, nếu ví dụ đã đặt tên được đặt tên bằng cách sử dụng bất kỳ tên nào sau đây, vấn đề này sẽ xảy ra:

CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, Lpt1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 hoặc LPT9

Giải pháp

Bản cập nhật này được bao gồm trong gói dịch vụ 1 cho SQL Server 2016.

Mỗi bản dựng mới cho SQL Server 2016 chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho SQL Server 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Đặt tên tệp, đường dẫn và không gian tênTìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×