Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Trong Microsoft SQL Server 2016, đầu ra XML hiển thị cho truy vấn được tham số không chứa thông tin kiểu dữ liệu về tham số.

Thông tin cập nhật

Để cải thiện chẩn đoán cho kịch bản được mô tả trong phần "Triệu chứng", SQL Server 2016 Gói Dịch vụ 1 (SP1) giới thiệu một thuộc tính XML showplan mới, ParameterDataType. Thuộc tính này cung cấp thông tin kiểu dữ liệu về các tham số cho truy vấn tham số.

Bản cập nhật này được bao gồm trong Gói Dịch vụ 1 SQL Server 2016.

Mỗi bản dựng mới cho SQL Server 2016 đều chứa tất cả các bản cập nhật nóng và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật được tích hợp trong bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho SQL Server 2016.


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×