Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi sử dụng phiên bản mới của Microsoft SQL Server 2016 (hoặc 2017) hoặc phiên bản SQL Server 2016 (hoặc 2017) được nâng cấp từ phiên bản SQL Server cũ hơn, bạn sẽ gặp sự cố hiệu suất do mức sử dụng CPU cao. Ngoài ra, nếu bạn truy vấn bảng sys.dm_os_spinlock_stats, bạn sẽ nhận thấy giá trị cao trong cột xoay cho các hàng SECURITY_CACHE (Bộ đệm ẩn Bảo mật) và CMED_HASH_SET (Bộ đệm ẩn Siêu dữ liệu) (so với các hàng khác trong bảng). Ví dụ: bạn nhận thấy các giá trị sau đây.

Lỗi

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do cạnh tranh khóa quay cao trong một hệ thống rất đồng thời. Trong các hệ điều hành, nhiều chủ đề CPU đang cạnh tranh cho tài nguyên và quay cho một khoảng thời gian dài trong khi họ chạy trong một vòng lặp định kỳ để xác định xem tài nguyên có sẵn thay vì ngay lập tức mang lại. Khi nhiều chủ đề CPU tiếp tục quay (trong một vòng lặp trong một thời gian) cho một tài nguyên thay vì sản lượng, điều này gây ra cao CPU sử dụng và các vấn đề hiệu suất.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản cập nhật tích lũy sau đây SQL Server:

Chú ý Sau khi bạn áp dụng SQL Server cập nhật Tích lũy 2 (CU2) 2016, tên SECURITY_CACHECMED_HASH_SET được thay đổi tương ứng thành LOCK_RW_SECURITY_CACHEvà LOCK_RW_CMED_HASH_SET tương ứng. Sau khi cu2 được áp dụng, các giá trị sẽ xuất hiện như sau.

Cập nhật

Mỗi bản cập nhật tích lũy mới dành cho SQL Server sẽ chứa tất cả các bản cập nhật nóng và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật được bao gồm trong bản cập nhật tích lũy trước đó. Xem các bản cập nhật tích lũy mới nhất dành cho doanh SQL Server:

Bản cập nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2017

Bản cập nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×