KB3195901-khắc phục sự cố: SQL Server 2016 gặp sự cố khi nhiệm vụ Mover tuple chấm dứt đột ngột

Một câu lệnh ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu dài chạy (DDL) có thể ngăn chặn tác vụ Mover tuple và gây ra bế tắc. Có thể, nhiệm vụ Mover tuple sẽ được chọn là nạn nhân bế tắc. Nếu điều này xảy ra, Microsoft SQL Server có thể gặp sự cố. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi giống như sau trong Nhật ký lỗi SQL Server:

Lỗi: 1205, mức độ nghiêm trọng: 13, tiểu bang: 18. giao dịch (ID quy trình <ID quy trình>) đã bị khóa trên các tài nguyên khóa với quy trình khác và đã được chọn là nạn nhân bế tắc. Chạy lại các transaction.ex_terminator: có thể chấm dứt do ngoại lệ trong quá trình ngăn xếp.

Tương tự như vậy, khi nhiệm vụ Mover tuple chạy bên dưới áp lực bộ nhớ nghiêm trọng (ví dụ, việc sử dụng bộ nhớ sẽ trở thành 100 phần trăm), nhiệm vụ Mover tuple sẽ kết thúc đột ngột và điều này khiến SQL Server gặp sự cố.

Bản sửa lỗi cho sự cố này được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×