Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn tạo quy tắc kinh doanh trong SQL Server Master Data Services (MDS).

  • Bạn hạn chế giá trị của thuộc tính mã trong quy tắc kinh doanh chỉ là một số dương.

  • Bạn đã phát hành một mục mới trong phần bổ trợ MDS cho Microsoft Excel.

Trong trường hợp này, nếu thuộc tính mã chứa dấu cách hàng đầu, thuộc tính không hợp lệ và cột Validationstatus Hiển thị không đúng xácthực đã thành công. Tuy nhiên khi dữ liệu được làm mới, cột Validationstatus Hiển thị chính xác xác thực khôngthành công.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:Cumulative Update 6 cho sql server 2012 Service Pack 3Cumulative Update 10 for SQL Server 2014 SP1Cumulative update 3 cho SQL Server 2014 SP2Cumulative Update 4 cho SQL Server 2016

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL server 2012 SP3 Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2014 SP1/SP2 bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×