Triệu chứng

Khi bạn sử dụng bản đồ hình ảnh trong mục báo cáo tùy chỉnh dịch vụ báo cáo SQL Server (SSRS), bản đồ hình ảnh sẽ không được kết xuất như mong đợi.

Giải pháp

Bản sửa lỗi cho sự cố này được đưa vào các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server: Bản Cập Nhật tích lũy 2 cho SQL Server 2016 SP1

Bản Cập Nhật tích lũy 4 cho SQL Server 2016

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×