Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Hãy xem xét kịch bản sau khi bạn dùng SQL Server 2016:

  • Bạn tạo chỉ mục liên cụm cột trên bảng tối ưu hóa bộ nhớ có chứa một cột kiểu dữ liệu (ví dụ, NCHAR hoặc nvarchar).

  • Độ dài dữ liệu của cột là 32 byte (ví dụ, NCHAR (16) hoặc nvarchar (16)).

  • Dữ liệu trong cột là duy nhất hoặc hầu hết là duy nhất và kích cỡ dữ liệu là 32 byte.

Trong trường hợp này, khi bạn chèn dữ liệu vào bảng này, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây trong Nhật ký lỗi SQL Server:

vldPageCount <= SegmentsTableRow:: MaxSerializedPages

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Lưu ý Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật, bạn phải đặt dấu theo dõi gắn cờ 9968 để bật bản sửa lỗi. Để đặt theo dõi cờ 9968, hãy xem chủ đề cờ theo dõi (Transact-SQL) trên website Microsoft Developer Network (MSDN).

Mỗi bản dựng mới cho SQL Server 2016 chứa tất cả các bản sửa lỗi và bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×