Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng SQL Server 2014 và bạn có các bảng tối ưu hóa bộ nhớ đã được tạo trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Khi các điểm truy vấn thường xuyên xảy ra trong cơ sở dữ liệu, nhiều thư trông giống như sau đây được đăng nhập vào Nhật ký lỗi SQL Server. Điều này khiến khó kiểm tra các thư quan trọng trong Nhật ký lỗi.

ngày thời gian SPID503S [info] ID cơ sở dữ liệu: [90]. Nội dung gốc cứng cho dấu thời gian kiểm tra 0x0008c. ngày thời gian SPID214S [info] HkHostLogCheckpointRecord (): ID cơ sở dữ liệu: [90]. Ghi điểm kiểm tra XTP (v4 ) cho dấuthời gian, serializedấu thời gian: {root = => GUIDs = {Rowset {}, Column {}}, recoverylsn, previouscompletecheckpoint LSN, View LSN, Complete LSN, out LSN , MRT LSN, deltahình LSN, backupfilecollection

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy 5 cho SQL Server 2014 Service Pack 2.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các bản sửa lỗi và bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2014.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×