Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn tạo mối quan hệ đồng bộ thực thể trong Microsoft SQL Server 2016 Master Data Services (MDS). Đồng bộ thực thể có thể không thành công nếu có tên hoặc thuộc tính của tổ chức nguồn chứa bất kỳ giá trị không mặc định nào của thông tin thuộc tính sau đây:

  • Tên hiển thị

  • Mô tả

  • Bật theo dõi thay đổi

Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Đồng bộ cuối cùng không thành công với thông báo lỗi: MDSERR200211 | Đồng bộ ban đầu của tổ chức đã không thành công. Tổ chức đích có chứa ít nhất một thuộc tính không khớp với thuộc tính của một tổ chức nguồn. Tên thuộc tính đầu tiên không khớp với thuộc tính của một tổ chức nguồn: "tên".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

       Bản Cập Nhật tích lũy 3 cho SQL Server 2016 SP1

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server: Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×