Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn có một phiên có mức ưu tiên bế tắc được đặt là một giá trị lớn hơn-10 (bằng cách sử dụng cú pháp của set DEADLOCK_PRIORITY cao | THÔNG THƯỜNG | THẤP, hoặc bằng cách sử dụng giá trị số nguyên lớn hơn-10). Khi phiên làm việc thực thi báo cáo hàm Alter Partition , thì ưu tiên bế tắc của phiên sẽ được đặt tạm thời đến -10 trong quá trình này và phiên sẽ luôn được chọn là nạn nhân bế tắc. Giá trị do người dùng xác định không được tôn vinh.

Lưu ý́

  • Vì việc ưu tiên bế tắc mnemonics của "cao/bình thường/thấp" bản đồ vào các giá trị số nguyên tương ứng của "5/0/ -5", đặt mức ưu tiên bế tắc của các phiên khác sang thấp sẽ không giúp đỡ. Để biết thêm thông tin về các ưu tiên bế tắc và các giá trị số của chúng, hãy xem mục đặt DEADLOCK_PRIORITY (Transact-SQL).

  • Sau khi bạn cài đặt bản sửa lỗi này, để cho phép báo cáo hàm Alter Partition để vinh danh mức ưu tiên của người dùng hiện tại được xác định, hãy dùng dấu theo dõi cờ 1237.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

       Bản Cập Nhật tích lũy 3 cho SQL Server 2016 SP1

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server: Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×