Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Poctos.com

Bắt đầu từ Microsoft SQL Server 2012, các lỗi được tăng lên bởi sys.dm_sql_referenced_entities (chẳng hạn như khi một đối tượng đã trải qua một thay đổi sơ đồ) không thể bị bắt gặp trong một thử... BẮT Transact-khối SQL. Trong khi hành vi này được dự kiến trong SQL Server 2012 trở lên, cải thiện này giới thiệu một cột mới được gọi là is_incomplete đến dạng xem quản lý động (ymv).

Tên cột

Kiểu dữ liệu

Mô tả

is_incomplete

ngon

1 = nếu có lỗi xảy ra trước khi tất cả các cột có thể được xử lý.

0 = nếu tất cả các cột đều được xử lý thành công mà không có lỗi.

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về sys.dm_sql_referenced_entities,   bạn có thể tham khảo liên kết sau đây:

sys.dm_sql_referenced_entities (Transact-SQL)

Giải pháp

Thông tin về gói dịch vụ cho SQL Server

Bản cập nhật này được bao gồm trong các gói dịch vụ sau cho SQL Server:

       Gói dịch vụ 2 cho SQL Server 2016

      Gói dịch vụ 3 cho SQL Server 2014

Các gói dịch vụ được tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá trong các gói dịch vụ trước đó cùng với mọi bản vá mới. Đề xuất của chúng tôi là áp dụng gói dịch vụ mới nhất và bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho gói dịch vụ đó. Bạn không cần phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất. Sử dụng bảng 1 trong bài viết sau để tìm hiểu thêm thông tin về gói dịch vụ mới nhất và bản Cập Nhật tích lũy mới nhất.

Cách xác định mức Phiên bản, phiên bản và Cập Nhật của SQL Server và các thành phần của nó

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×