Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn bật cờ theo dõi (TF) 7412 trong Microsoft SQL Server 2016 hoặc 2017.

  • Bạn có một kỳ họp N nơi bạn chạy lệnh Cập Nhật một chỉ mục cơ sở và cũng tạo ra một cảnh báo chỉ mục bị mất.

  • Từ phiên M, bạn chạy các hàm quản lý động ( NMF) sys.dm_exec_query_statistics_xml (N) trỏ đến phiên N.

Trong trường hợp này, bạn có thể nhận thấy lệnh này bị chặn với QRY_PROFILE_LIST_MUTEXloại chờ, thì hàm ymf không thể hoàn thành việc thực hiện và cả hai phiên dường như bị treo.

Giải pháp

Thông tin về gói dịch vụ cho SQL Server 2016

Sự cố này đã được khắc phục trong gói dịch vụ sau cho SQL Server: 

       Gói dịch vụ 2 cho SQL Server 2016

Các gói dịch vụ được tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá trong các gói dịch vụ trước đó cùng với mọi bản vá mới. Đề xuất của chúng tôi là áp dụng gói dịch vụ mới nhất và bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho gói dịch vụ đó. Bạn không cần phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất. Sử dụng bảng 1 trong bài viết sau để tìm hiểu thêm thông tin về gói dịch vụ mới nhất và bản Cập Nhật tích lũy mới nhất.

Cách xác định mức Phiên bản, phiên bản và Cập Nhật của SQL Server và các thành phần của nó

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Cập Nhật tích lũy 13 cho SQL Server 2017

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các bản sửa lỗi và bản sửa lỗi bảo mật trong bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho phiên bản SQL Server của bạn: 

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2017

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×