KB4163920: Cải thiện độ tin cậy lõi

Tóm tắt

Bản cập nhật này giải quyết sự cố có thể gây ra lỗi dừng và cung cấp những cải tiến về độ tin cậy đã lõi.

Sự cố đã biết

Microsoft không biết bất kỳ vấn đề ảnh hưởng đến các bản cập nhật này hiện nay.

Điều kiện tiên quyết

Hãy đảm bảo rằng KB #4093105, phát hành ngày 23 tháng 4 năm 2018, được cài đặt trước trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Cách nhận bản cập nhật này

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Tham khảo

Tìm hiểu vềthuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×