Triệu chứng

Giả sử bạn sử dụng xử lý giao dịch trực tuyến trong bộ nhớ (OLTP) trong SQL Server 2017 trên Linux. Khi bạn thay đổi bảng tối ưu hóa bộ nhớ bằng cách thả dữ liệu đối tượng lớn (LOB) hoặc cột ngoài hàng, rò bộ nhớ có thể xảy ra.

Giải pháp

Bản sửa lỗi cho sự cố này được bao gồm trong bản cập nhật sau đây dành cho SQL Server:

Bản cập nhật tích lũy 8 cho SQL Server 2017

Giới thiệu SQL Server dựng

Mỗi bản dựng mới dành SQL Server sẽ chứa tất cả các bản cập nhật nóng và bản sửa lỗi bảo mật trong bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho phiên bản SQL Server:

Bản dựng mới nhất cho SQL Server 2017

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ chuẩn mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×