We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Thông tin về các bản dựng mới nhất của SQL Server 2008 R2

Bảng sau đây liệt kê gói dịch vụ mới nhất dành cho SQL Server 2008 R2 và các bản sửa lỗi đã phát hành sau gói dịch vụ đó:

Phát

Bài viết KB

Mô tả

Ngày phát hành

10.50.6560

4057113

Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho SQL Server 2008 R2 SP3 GDR: 6 tháng 1, 2018

06 tháng 1, 2018

10.50.6542

3146034

Liên tục chấm dứt dịch vụ xảy ra sau khi bạn cài đặt bất kỳ phiên bản SQL Server 2008 hoặc SQL Server 2008 R2 từ KB3135244

Ngày 3 tháng 3, 2016

10.50.6537

3135244

Hỗ trợ TLS 1,2 cho Microsoft SQL Server

27 tháng 1, 2016

10.50.6529

3045314

MS15-058: mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 QFE: 14 tháng 7, 2015

Ngày 14 tháng 7, 2015

10.50.6520

3045316

MS15-058: mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 GDR: 14 tháng 7, 2015

Ngày 14 tháng 7, 2015

10.50.6525

3033860

Gói bản Cập Nhật hotfix theo yêu cầu sẵn dùng cho SQL Server 2008 R2 SP3

Ngày 9 tháng 2, 2015

10.50.6000

2979597

SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 thông tin phát hành

SQL Server 2008 R2 gói dịch vụ 3 (SP3)

Ngày 26 tháng 9, 2014

Thông tin về bản dựng SQL Server 2008 mới nhất

Bảng sau đây liệt kê gói dịch vụ mới nhất dành cho SQL Server 2008 và các bản sửa lỗi đã phát hành sau gói dịch vụ đó:

Phát

Bài viết KB

Mô tả

Ngày phát hành

10.00.6556

4057114

Biểu tượng tác nhân ảo thử mô tả của nhân viên ảo của bản Cập Nhật bảo mật cho SQL Server 2008 SP4 GDR: 06 tháng 1, 2018

06 tháng 1, 2018

10.00.6547

3146034

Liên tục chấm dứt dịch vụ xảy ra sau khi bạn cài đặt bất kỳ phiên bản SQL Server 2008 hoặc SQL Server 2008 R2 từ KB3135244

Ngày 3 tháng 3, 2016

10.00.6543

3135244

Hỗ trợ TLS 1,2 cho Microsoft SQL Server

27 tháng 1, 2016

10.00.6535

3045308

MS15-058: mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho SQL Server 2008 Service Pack 4 QFE: 14 tháng 7, 2015

Ngày 14 tháng 7, 2015

10.00.6241

3045311

MS15-058: mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho SQL Server 2008 Service Pack 4 GDR: 14 tháng 7, 2015

Ngày 14 tháng 7, 2015

10.00.6526

3034373

Gói bản Cập Nhật hotfix theo yêu cầu sẵn dùng cho SQL Server 2008 SP4

Ngày 9 tháng 2, 2015

10.00.6000

2979597

Thông tin phát hành SQL Server 2008 Service Pack 4

Gói dịch vụ SQL Server 2008 4 (SP4)

Ngày 26 tháng 9, 2014

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×