Cải tiến

Cải tiến này thêm một sự kiện mở rộng sql_statement_post_compile, vào SQL Server 2017 và 2016. Sự kiện mở rộng này được thực hiện mỗi khi hoàn tất việc biên soạn truy vấn. Tài liệu cung cấp các thông tin như việc biên soạn truy vấn là biên soạn ban đầu hay biên dịch lại, thời gian biên soạn truy vấn và dung lượng CPU đã được sử dụng.

Giải pháp

Thông tin cập nhật tích lũy

Cải thiện này được bao gồm trong bản cập nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Mỗi bản dựng mới cho SQL Server chứa tất cả hotfix và bản sửa lỗi bảo mật có trong bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho phiên bản Bản cập SQL Server:

SQL Server bản dựng 2017

Thông tin gói dịch vụ SQL Server 2016

Cải thiện này có trong gói dịch vụ sau đây dành cho người SQL Server:

Gói dịch vụ có tính tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá trong các gói dịch vụ trước đó cùng với mọi bản vá mới. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng gói dịch vụ mới nhất và bản cập nhật tích lũy mới nhất cho gói dịch vụ đó. Bạn không phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất. Sử dụng Bảng 1 trong bài viết sau đây để tìm thêm thông tin về gói dịch vụ mới nhất và cập nhật tích lũy mới nhất.

Xác định phiên bản, phiên bản và mức cập nhật của bản cập nhật SQL Server các thành phần của nó

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×