Triệu chứng

Giả định rằng bạn tạo ra một hành động báo cáo trong Microsoft SQL Server Analysis Services 2017 (SSAS 2017) Cube, sau đó bạn triển khai và xử lý khối. Khi bạn xem các biện pháp liên quan trong Microsoft Excel, bạn có thể nhận thấy Drillthrough rằng các tính năng hành động và thao tác xuất hiện trong menu, nhưng tính nănghành độngbáo cáo sẽ không xuất hiện. Ngoài ra, các ứng dụng sử dụng MDSCHEMA_ACTIONS rowset để truy xuất các hành động từ khối lập phương sẽ không trả về hành động báo cáo.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Giới thiệu về Cập Nhật tích lũy cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Tham khảo

Tìm hiểu về  thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×