We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Bắt đầu từ Microsoft SQL Server 2017 và 2016, các loại dữ liệu varchar(max), nvarchar(max)varbinary(max) được hỗ trợ trong bảng tối ưu hóa bộ nhớ. Giả sử bạn sử dụng sp_addarticle để thêm bài viết trên bảng để sao chép giao tác đến bảng tối ưu hóa bộ nhớ trên người đăng ký SQL Server 2016. Nếu bảng có các kiểu dữ liệu cụ thể của cột, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Msg 10794, Level 16, State 1, Procedure ProcedureName, Line LineNumber[Batch Start Line LineNumber]

Loại 'varchar(max)' không được hỗ trợ với bảng tối ưu hóa bộ nhớ. The instance this was tested with was InstanceName.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các cập nhật tích lũy sau đây SQL Server:

Giới thiệu về các cập nhật tích lũy SQL Server:

Mỗi bản cập nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật được tích hợp trong bản cập nhật tích lũy trước đó. Xem các bản cập nhật tích lũy mới nhất cho mọi SQL Server:

Thông tin gói dịch vụ SQL Server 2016

Sự cố này đã được khắc phục trong gói dịch vụ sau đây dành cho SQL Server:

Gói dịch vụ có tính tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá trong các gói dịch vụ trước đó cùng với mọi bản vá mới. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng gói dịch vụ mới nhất và bản cập nhật tích lũy mới nhất cho gói dịch vụ đó. Bạn không phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất. Sử dụng Bảng 1 trong bài viết sau đây để tìm thêm thông tin về gói dịch vụ mới nhất và cập nhật tích lũy mới nhất.

Xác định phiên bản, phiên bản và mức cập nhật của bản cập nhật SQL Server các thành phần của nó

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×