Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có SQL Server 2014 SP2 hoặc bất kỳ bản phát hành SQL Server 2014 SP2 GDR nào thông qua SQL Server 2014 SP2 GDR được cài đặt.

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: ngày 9 tháng 7, 2019.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành trước đó 4057120.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

SQLServer2014-KB4505217-x64.exe

E622CDB8459A390F3D481CE9F90B357AA0851CA1

FFA2837AFCF596FFD23C89FF3216E1E9D80B5E2D61D052FD16E3FC317A7C3996

SQLServer2014-KB4505217-x86.exe

BA834EB9639B3C0B6A90866C2277F311C29EC19D

C9E9E45C85E77DAEECD37B7EFB09E7C55B8039C88FF94C096D1D2873A580FC4A

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Setup.exe

2014.120.5223.6

75.864

26-May-2019

19:45

x64

Setup.exe.config

không áp dụng

329

17-Jan-2014

01:27

không áp dụng

Sqlsetupbootstrapper.dll

2014.120.5223.6

223.832

26-May-2019

19:36

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183.488

21-Feb-2014

05:20

x64

Finish.rtf

không áp dụng

4.580

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Update_license.rtf

không áp dụng

125.910

26-May-2019

11:50

không áp dụng

S11ch_setup.chm

không áp dụng

126.093

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

S11ch_update.chm

không áp dụng

82.264

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

3.538

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Update_license.rtf

không áp dụng

124.358

26-May-2019

11:50

không áp dụng

S11ch_setup.chm

không áp dụng

123.374

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

S11ch_update.chm

không áp dụng

80.805

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Mediainfo.xml

không áp dụng

637

27-May-2019

00:03

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

3.002

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Update_license.rtf

không áp dụng

1.085

26-May-2019

11:50

không áp dụng

S11ch_setup.chm

không áp dụng

120.603

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

S11ch_update.chm

không áp dụng

81.177

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Rssharepoint.msi

không áp dụng

57.167.872

27-May-2019

02:01

không áp dụng

Sppowerpivot.msi

không áp dụng

88.821.760

18-Jun-2016

10:02

không áp dụng

Sqlbrowser.msp

không áp dụng

4.038.656

27-May-2019

01:59

không áp dụng

Sql_as_loc.msp

không áp dụng

3.244.032

18-Jun-2016

12:26

không áp dụng

Sql_as_spi.msp

không áp dụng

56.709.120

18-Jun-2016

12:26

không áp dụng

Sql_dqc_loc.msp

không áp dụng

65.536

18-Jun-2016

12:26

không áp dụng

Sql_is_loc.msp

không áp dụng

630.784

18-Jun-2016

12:26

không áp dụng

Sql_rs_loc.msp

không áp dụng

479.232

18-Jun-2016

09:41

không áp dụng

Sql_ssms_loc.msp

không áp dụng

200.704

18-Jun-2016

09:41

không áp dụng

Sql_tools_loc.msp

không áp dụng

978.944

18-Jun-2016

09:41

không áp dụng

Sqlsupport.msi

không áp dụng

3.203.072

27-May-2019

01:59

không áp dụng

Ivosehrr.dll

2014.120.5223.6

56.920

26-May-2019

19:44

x64

Dbghelp.dll

6.12.2.633

1.558.912

26-Jan-2014

18:07

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5223.6

286.808

26-May-2019

19:36

x64

Itjxmjod.dll

2014.120.5223.6

223.832

26-May-2019

19:36

x64

Setup.exe

2014.120.5223.6

75.864

26-May-2019

19:45

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183.488

21-Feb-2014

05:20

x64

Z0j2alsx.con

không áp dụng

329

17-Jan-2014

01:27

không áp dụng

5krh6kno.rtf

không áp dụng

250.383

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

6peoiyb-.rtf

không áp dụng

191.122

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

9qauedru.rtf

không áp dụng

119.493

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Crheegyc.rtf

không áp dụng

250.370

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

D4zjucay.rtf

không áp dụng

251.222

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

3.680

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

G9ucl7oj.rtf

không áp dụng

331.878

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Joj8hucy.rtf

không áp dụng

228.989

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Kiw0dyxf.rtf

không áp dụng

239.971

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Mtwp7yp5.rtf

không áp dụng

228.977

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Pecr9llz.rtf

không áp dụng

325.660

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Vt9lg4nr.rtf

không áp dụng

528.116

17-Jun-2016

17:18

không áp dụng

Xlprfqse.rtf

không áp dụng

251.215

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Yejujubf.rtf

không áp dụng

239.964

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Yw_1mdzl.rtf

không áp dụng

122.599

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

C_gxh6rl.chm

không áp dụng

125.222

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

4eoi66yg.rtf

không áp dụng

269.070

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Abtarqfj.rtf

không áp dụng

264.184

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Aoi67lhb.rtf

không áp dụng

264.167

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Fbwoqqs3.rtf

không áp dụng

254.619

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

3.560

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Fvi_gr_5.rtf

không áp dụng

117.041

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

G-vfmriz.rtf

không áp dụng

127.553

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Jpvb1yz8.rtf

không áp dụng

255.968

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Le0jayhr.rtf

không áp dụng

514.034

17-Jun-2016

17:19

không áp dụng

Teifoe3g.rtf

không áp dụng

340.331

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Ttvrgsia.rtf

không áp dụng

255.956

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Wijfnvg-.rtf

không áp dụng

346.248

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Wysge0cs.rtf

không áp dụng

254.617

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Xorlchpb.rtf

không áp dụng

269.064

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Yweksakj.rtf

không áp dụng

199.684

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Eowdmfr6.chm

không áp dụng

125.087

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

00ksrghd.rtf

không áp dụng

136.533

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

1fc0mjbr.rtf

không áp dụng

175.167

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

8dvdpjy9.rtf

không áp dụng

89.420

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Cxdivbtw.rtf

không áp dụng

170.618

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Dmiz4yyb.rtf

không áp dụng

175.119

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Dug05zfz.rtf

không áp dụng

218.392

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

3.002

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Gocts2lr.rtf

không áp dụng

89.970

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Jq3z04b3.rtf

không áp dụng

325.948

17-Jun-2016

17:19

không áp dụng

Niaguwss.rtf

không áp dụng

170.607

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Oxtn51ua.rtf

không áp dụng

286.298

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Ps8zbjvm.rtf

không áp dụng

255.981

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Vf8yhcq7.rtf

không áp dụng

218.404

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Vrl2qbo8.rtf

không áp dụng

180.488

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Xxgdqgxo.rtf

không áp dụng

180.488

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Y08hrljp.chm

không áp dụng

120.603

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

-it9egjn.rtf

không áp dụng

262.292

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

-ptsif7h.rtf

không áp dụng

329.039

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

4ktdf_jw.rtf

không áp dụng

351.878

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

6tg0ykeb.rtf

không áp dụng

149.952

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

B83nqwsq.rtf

không áp dụng

155.940

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Dwafvjdz.rtf

không áp dụng

329.022

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

4.739

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Hgtjvcte.rtf

không áp dụng

332.613

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Kwi1ao6g.rtf

không áp dụng

847.241

17-Jun-2016

17:19

không áp dụng

Mp-qghg2.rtf

không áp dụng

352.509

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

O9vmzrby.rtf

không áp dụng

464.062

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Ravzhrbx.rtf

không áp dụng

441.928

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Stoz2xpy.rtf

không áp dụng

352.522

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Z--oraww.rtf

không áp dụng

351.861

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Zqayr39e.rtf

không áp dụng

332.630

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Bdwma3fm.chm

không áp dụng

124.527

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

0hjkyrk6.rtf

không áp dụng

503.125

17-Jun-2016

17:18

không áp dụng

7fqcqn2n.rtf

không áp dụng

319.235

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

9me7g3eg.rtf

không áp dụng

240.604

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Azqwdai4.rtf

không áp dụng

219.972

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Etraaeiz.rtf

không áp dụng

218.202

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

3.538

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Gpyo5ozw.rtf

không áp dụng

180.229

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

O-4htbti.rtf

không áp dụng

219.992

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Pwofepjl.rtf

không áp dụng

239.527

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Pzqvzmxx.rtf

không áp dụng

119.001

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Rbwbdlkb.rtf

không áp dụng

239.539

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

S-nywmns.rtf

không áp dụng

218.218

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Sn5f-spt.rtf

không áp dụng

115.407

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

V6oeee4z.rtf

không áp dụng

240.597

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Vyvnpva8.rtf

không áp dụng

315.829

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Pddkwuki.chm

không áp dụng

123.374

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

0buzfxlj.rtf

không áp dụng

449.444

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

4pvk7j1-.rtf

không áp dụng

196.564

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

7v33_bu4.rtf

không áp dụng

618.336

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

9gbpwo1r.rtf

không áp dụng

429.127

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

9sobkmxi.rtf

không áp dụng

428.116

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

B5tmrsia.rtf

không áp dụng

312.532

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

6.847

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Jvmyzz8r.rtf

không áp dụng

1.202.828

17-Jun-2016

17:18

không áp dụng

K80ld7k0.rtf

không áp dụng

460.500

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Kaeqfsyp.rtf

không áp dụng

590.568

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Ni_ldx4j.rtf

không áp dụng

182.518

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Sh45u7wu.rtf

không áp dụng

429.144

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Siamfdgy.rtf

không áp dụng

460.512

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Ujnxrdu7.rtf

không áp dụng

449.456

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Vftkcwkd.rtf

không áp dụng

428.103

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Hp4mcrw0.chm

không áp dụng

130.852

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

9un316ka.rtf

không áp dụng

827.983

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Btwki7my.rtf

không áp dụng

177.727

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Cc5dovvf.rtf

không áp dụng

790.243

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

6.590

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Ghh8xhiv.rtf

không áp dụng

892.553

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Giosua57.rtf

không áp dụng

893.581

17-Jun-2016

17:19

không áp dụng

J2u2mxye.rtf

không áp dụng

892.541

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

K1n_x7mg.rtf

không áp dụng

495.003

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Mfjmr3vd.rtf

không áp dụng

497.456

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

M_d7s2uw.rtf

không áp dụng

178.542

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Pgpnaov1.rtf

không áp dụng

380.599

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Qpvrssuk.rtf

không áp dụng

635.235

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Tioctsd7.rtf

không áp dụng

380.586

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

V7sytpea.rtf

không áp dụng

827.971

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Vs33lljg.rtf

không áp dụng

790.225

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Lzr_jlfq.chm

không áp dụng

126.921

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Setup.rll

2014.120.5223.6

23.336

26-May-2019

19:52

không áp dụng

Setup.rll

2014.120.5223.6

26.712

26-May-2019

19:49

không áp dụng

Setup.rll

2014.120.5223.6

25.688

26-May-2019

19:53

không áp dụng

Setup.rll

2014.120.5223.6

27.736

26-May-2019

19:51

không áp dụng

Setup.rll

2014.120.5223.6

27.440

26-May-2019

19:52

không áp dụng

Setup.rll

2014.120.5223.6

24.368

26-May-2019

19:51

không áp dụng

Setup.rll

2014.120.5223.6

24.152

26-May-2019

19:48

không áp dụng

Setup.rll

2014.120.5223.6

26.712

26-May-2019

19:46

không áp dụng

Setup.rll

2014.120.5223.6

26.920

26-May-2019

19:45

không áp dụng

Setup.rll

2014.120.5223.6

22.856

26-May-2019

19:45

không áp dụng

Setup.rll

2014.120.5223.6

27.440

26-May-2019

19:45

không áp dụng

Epmgcybs.rtf

không áp dụng

347.804

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Fgqydtxj.rtf

không áp dụng

345.354

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

4.580

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

H3rgiyil.rtf

không áp dụng

473.477

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Hrx1ljfz.rtf

không áp dụng

364.521

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Hxui3hdw.rtf

không áp dụng

364.504

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Knszl-cl.rtf

không áp dụng

1.027.739

17-Jun-2016

17:18

không áp dụng

Ky30tnj8.rtf

không áp dụng

447.440

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Mcn_-zvh.rtf

không áp dụng

345.372

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Mhanzhba.rtf

không áp dụng

368.587

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Nbkiyyoo.rtf

không áp dụng

347.791

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Nydk4jss.rtf

không áp dụng

368.574

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Stgkv8fm.rtf

không áp dụng

156.940

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

U8iiiedn.rtf

không áp dụng

160.859

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Utm39x0p.rtf

không áp dụng

281.678

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Mmeaph8d.chm

không áp dụng

126.093

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

3wmsxgms.rtf

không áp dụng

248.268

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

A7hd9m97.rtf

không áp dụng

493.416

17-Jun-2016

17:18

không áp dụng

E-17l1ro.rtf

không áp dụng

236.300

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

3.522

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Guwwblm8.rtf

không áp dụng

236.288

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

G_lgjsgb.rtf

không áp dụng

248.250

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Hknbacuf.rtf

không áp dụng

121.345

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Hohjgjv_.rtf

không áp dụng

359.848

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Mczpsyp_.rtf

không áp dụng

261.873

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Oohwqaez.rtf

không áp dụng

351.910

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Rq-fqeer.rtf

không áp dụng

258.436

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

T4hw0pse.rtf

không áp dụng

258.448

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Tpcetvvm.rtf

không áp dụng

261.866

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

V7hkrpci.rtf

không áp dụng

125.611

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Xcm3yv-m.rtf

không áp dụng

198.009

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

I6ar1_xi.chm

không áp dụng

125.510

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

0bvvv3s8.rtf

không áp dụng

1.303.672

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

1rqkok_w.rtf

không áp dụng

559.321

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

5p0q2l-i.rtf

không áp dụng

1.294.156

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

6wyaroeq.rtf

không áp dụng

1.259.306

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Egrefcfp.rtf

không áp dụng

1.357.441

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

5.431

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Gv8y0w_f.rtf

không áp dụng

1.357.453

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Hegcndfh.rtf

không áp dụng

3.856.710

17-Jun-2016

17:18

không áp dụng

Jwintq48.rtf

không áp dụng

1.946.765

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Qvw95c4l.rtf

không áp dụng

1.303.682

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Sl9djutu.rtf

không áp dụng

1.259.293

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Smnqcdvg.rtf

không áp dụng

998.607

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Uiim5jx3.rtf

không áp dụng

1.958.710

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Y0pnampz.rtf

không áp dụng

1.294.143

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Ytr2kglt.rtf

không áp dụng

530.699

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Atzsd4it.chm

không áp dụng

128.988

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

0k2-nhbq.rtf

không áp dụng

203.963

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

0nqghvc6.rtf

không áp dụng

356.527

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

49oaxg2c.rtf

không áp dụng

273.380

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

8n6fjwfx.rtf

không áp dụng

282.416

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Cylkbotb.rtf

không áp dụng

273.368

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Eqg0xzxs.rtf

không áp dụng

261.319

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

3.484

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Ik1uadbb.rtf

không áp dụng

261.325

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Itn1m9xp.rtf

không áp dụng

270.484

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

O2_s6rk6.rtf

không áp dụng

131.175

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

T_cidfeq.rtf

không áp dụng

282.404

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

U8gtll1y.rtf

không áp dụng

270.472

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Wecfi6r_.rtf

không áp dụng

361.808

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Yhuw6v7t.rtf

không áp dụng

127.580

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Yky8wlxa.rtf

không áp dụng

483.350

17-Jun-2016

17:18

không áp dụng

Q4e28to6.chm

không áp dụng

125.285

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

-8fx6kzf.dll

12.0.5223.6

50.776

26-May-2019

19:38

x86

-db-cyb-.dll

2014.120.5223.6

284.760

26-May-2019

19:38

x64

-k_fqhed.dll

12.0.5000.0

356.032

18-Jun-2016

00:50

x86

-vny8klu.xml

không áp dụng

13.124

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

0sa2ypyf.dll

12.0.5223.6

140.376

26-May-2019

19:38

x64

1gg26gog.dll

12.0.5000.0

386.752

18-Jun-2016

00:50

x86

2bif7vmb.con

không áp dụng

329

17-Jan-2014

01:27

không áp dụng

4ijlwmy6.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:50

x86

4jkxxuk6.dll

12.0.5223.6

61.528

26-May-2019

19:38

x64

4m5jrkou.dll

12.0.5000.0

138.944

18-Jun-2016

00:50

x86

4xt9jybv.dll

12.0.5000.0

31.424

18-Jun-2016

00:50

x86

5y2bz6g-.xml

không áp dụng

4.911

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

7dprewdl.dll

12.0.5000.0

44.736

18-Jun-2016

00:50

x86

7i5tii90.dll

12.0.5223.6

147.032

26-May-2019

19:38

x86

7naiu7ne.dll

12.0.5000.0

77.504

18-Jun-2016

00:50

x86

8sftu8to.dll

12.0.2000.8

68.800

21-Feb-2014

05:26

x86

9ng78ybo.dll

12.0.5223.6

112.728

26-May-2019

19:38

x86

A21j7cpx.dll

12.0.5223.6

80.472

26-May-2019

19:38

x64

Addnode.xml

không áp dụng

11.278

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Akh3wxjn.xml

không áp dụng

24.990

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Amarbvvq.dll

12.0.5000.0

110.272

18-Jun-2016

00:50

x86

Anoomsqe.dll

12.0.5000.0

911.552

18-Jun-2016

00:50

x86

Arikqxd7.xml

không áp dụng

1.267

04-Feb-2014

22:26

không áp dụng

Bgvkxsqj.dll

12.0.5000.0

134.848

18-Jun-2016

00:50

x86

Bnjaecdt.dll

12.0.5223.6

172.632

26-May-2019

19:38

x86

Cu-je4yc.dll

12.0.2000.8

310.976

21-Feb-2014

05:26

x64

Czy9ciyc.man

không áp dụng

530

04-Feb-2014

23:17

không áp dụng

C_4qt5yj.dll

12.0.5000.0

130.744

18-Jun-2016

00:50

x86

Dvrhb4xy.dll

12.0.5223.6

71.256

26-May-2019

19:38

x86

Ec5yzjnj.dll

12.0.5223.6

2.034.776

26-May-2019

19:38

x86

Eengn0am.dll

12.0.5000.0

171.712

18-Jun-2016

00:50

x86

Eew56xbo.dll

12.0.5000.0

97.984

18-Jun-2016

00:50

x86

Ejnlcky1.dll

12.0.5000.0

89.792

18-Jun-2016

00:50

x86

Ekl4yibf.dll

12.0.5223.6

42.072

26-May-2019

19:38

x86

Emwaa0d1.xml

không áp dụng

5.564

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Eqgpl_sp.xml

không áp dụng

19.169

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Esyaihpb.dll

12.0.5223.6

86.616

26-May-2019

19:38

x86

Eukxdaqa.dll

12.0.5223.6

412.248

26-May-2019

19:37

x86

Ezp2pdki.exe

12.0.5223.6

66.136

26-May-2019

19:38

x64

F-pakjhr.dll

12.0.5223.6

237.144

26-May-2019

19:38

x86

F2kw33mm.xml

không áp dụng

10.812

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

F6euptxr.dll

12.0.2000.8

32.960

21-Feb-2014

05:26

x86

F7baghjn.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:38

x86

Fck6biju.dll

12.0.5000.0

77.504

18-Jun-2016

00:50

x86

Fz1sgrhc.dll

12.0.5223.6

746.072

26-May-2019

19:38

x86

Gfeu13x-.dll

12.0.5223.6

226.904

26-May-2019

19:38

x86

Gzaegzt-.dll

12.0.5223.6

413.784

26-May-2019

19:38

x86

Gzlifuik.dll

12.0.5000.0

85.696

18-Jun-2016

00:50

x86

Ha6bl5-g.dll

12.0.2000.8

1.355.456

21-Feb-2014

05:26

x86

Hgzkap8u.dll

12.0.5000.0

46.272

18-Jun-2016

00:50

x86

Hkdlrfyk.con

không áp dụng

709

17-Jan-2014

01:27

không áp dụng

Hvyf24ng.dll

12.0.5223.6

1.220.696

26-May-2019

19:38

x86

Ioxpsknb.dll

2014.120.5223.6

48.216

26-May-2019

19:38

x64

Iy7d4ut7.xml

không áp dụng

13.017

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

J0ebngzj.dll

12.0.5000.0

85.696

18-Jun-2016

00:50

x86

J1slftqz.exe

12.0.5223.6

400.168

26-May-2019

19:44

x64

Jcsrc-oa.exe

12.0.2000.8

48.320

21-Feb-2014

05:17

x86

Jkjxljgm.dll

12.0.2000.8

30.912

21-Feb-2014

05:27

x86

Jvjzva8z.dll

12.0.5223.6

714.840

26-May-2019

19:38

x86

Jvudfl73.dll

2014.120.5223.6

726.104

26-May-2019

19:38

x64

K-2un27e.dll

12.0.5000.0

138.944

18-Jun-2016

00:50

x86

K6nx3fsn.dll

12.0.5000.0

166.592

18-Jun-2016

00:50

x86

K6ox2tqr.dll

1.0.0.0

143.040

21-Feb-2014

05:25

x86

Knjic3g_.dll

12.0.5223.6

355.416

26-May-2019

19:38

x86

Knlmfuwb.dll

12.0.5000.0

81.600

18-Jun-2016

00:50

x86

Ktp73bk6.dll

12.0.5000.0

243.392

18-Jun-2016

00:50

x86

Lbagsiwf.dll

12.0.2000.8

33.472

21-Feb-2014

05:26

x86

Llerglug.dll

12.0.5000.0

57.024

18-Jun-2016

00:50

x86

Ln8kjwug.uic

không áp dụng

6.927

04-Feb-2014

22:26

không áp dụng

L_wugi6_.dll

12.0.5000.0

52.928

18-Jun-2016

00:50

x86

Me4qmbbk.dll

12.0.5223.6

1.614.424

26-May-2019

19:38

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

531.136

21-Feb-2014

05:20

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

1.068.368

04-Feb-2014

23:17

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

802.624

04-Feb-2014

23:17

x64

Ngryj4-o.xml

không áp dụng

19.204

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Nvntnrjq.dll

12.0.5000.0

1.541.312

18-Jun-2016

00:50

x86

Nzlzme34.dll

12.0.5000.0

231.104

18-Jun-2016

00:50

x86

Ocfo0d1g.con

không áp dụng

329

17-Jan-2014

01:27

không áp dụng

P4iuzswl.xml

không áp dụng

3.530

04-Feb-2014

22:26

không áp dụng

Package.xsd

không áp dụng

8.843

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Pfbafgaq.dll

12.0.5223.6

79.960

26-May-2019

19:38

x86

Pidgenx.dll

14.0.466.400

1.463.568

26-Jan-2014

18:07

x64

Pn5mn6xj.dll

12.0.2000.8

44.224

21-Feb-2014

05:26

x86

Prodkey.dll

14.0.466.400

48.400

26-Jan-2014

18:07

x64

Pwbvjfm4.dll

12.0.5223.6

104.752

26-May-2019

19:52

x86

Qf3t_z23.dll

12.0.5000.0

351.936

18-Jun-2016

00:50

x86

Qgmtmsyc.dll

12.0.5000.0

487.104

18-Jun-2016

00:50

x86

Qgo8muf3.xml

không áp dụng

14.415

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Qhq7juv0.xml

không áp dụng

8.697

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Qj0limqa.exe

12.0.2000.8

47.808

21-Feb-2014

05:26

x64

Rgjyjdud.dll

12.0.5000.0

261.824

18-Jun-2016

00:50

x86

Rglw7ojl.dll

12.0.5223.6

399.448

26-May-2019

19:38

x86

Rswhmv0o.dll

12.0.2000.8

138.944

21-Feb-2014

05:26

x86

Setuparp.exe

12.0.5000.0

81.088

18-Jun-2016

00:50

x64

Siygx8fp.con

không áp dụng

329

17-Jan-2014

01:27

không áp dụng

Sj4hhybp.dll

12.0.5000.0

3.730.112

18-Jun-2016

00:50

x86

Sqlboot.dll

2014.120.5223.6

177.240

26-May-2019

19:37

x64

Sqlcab.dll

2014.120.5223.6

107.096

26-May-2019

19:37

x64

Sqlconf.dll

2014.120.5223.6

54.872

26-May-2019

19:36

x64

Sqlmu.dll

2014.120.5223.6

62.040

26-May-2019

19:36

x64

Sqlsccn.dll

2014.120.5223.6

58.968

26-May-2019

19:36

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183.488

21-Feb-2014

05:20

x64

Sts_kgfn.dll

12.0.5223.6

99.928

26-May-2019

19:38

x86

Stvu7iyt.dll

12.0.5223.6

376.920

26-May-2019

19:52

x86

T2oez-2w.dll

12.0.5223.6

83.032

26-May-2019

19:38

x86

T9_rizty.dll

12.0.5223.6

98.904

26-May-2019

19:38

x86

Tlzw0ku6.dll

12.0.5223.6

353.880

26-May-2019

19:38

x86

Ttboyfav.dll

12.0.5223.6

185.944

26-May-2019

19:52

x86

Tyovlvd8.con

không áp dụng

329

17-Jan-2014

01:27

không áp dụng

Ucrwqch-.dll

12.0.2000.8

328.896

21-Feb-2014

05:26

x86

Vdeytpdo.dll

2014.120.5223.6

59.480

26-May-2019

19:45

x64

Vg4nl6zm.dll

12.0.5000.0

31.424

18-Jun-2016

00:50

x86

W7ji4kgi.dll

12.0.2000.8

501.440

21-Feb-2014

05:26

x86

Wn0q2cd6.dll

12.0.5223.6

51.800

26-May-2019

19:38

x86

Woh6ynpo.xml

không áp dụng

5.871

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Wquk4cba.dll

12.0.2000.8

161.472

21-Feb-2014

05:26

x86

Wsvjivpc.dll

12.0.0.0

65.216

21-Feb-2014

05:27

x86

Xi0bukpc.dll

12.0.5000.0

31.424

18-Jun-2016

00:50

x86

Xtpj40cy.dll

12.0.5000.0

32.440

18-Jun-2016

00:50

x86

Xtwsdghr.dll

12.0.5000.0

364.224

18-Jun-2016

00:50

x86

Yamlxm8b.dll

12.0.0.0

102.080

21-Feb-2014

05:27

x86

Yum_z_aq.dll

12.0.5223.6

58.456

26-May-2019

19:38

x86

Zygx8z9o.xml

không áp dụng

5.123

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

_twmmyy3.dll

12.0.5000.0

81.600

18-Jun-2016

00:50

x86

-uesnnda.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:50

x86

212lymxp.dll

12.0.5000.0

52.928

18-Jun-2016

00:52

x86

4x0smxz_.dll

12.0.5223.6

23.640

26-May-2019

19:50

x86

55cnzbwx.dll

12.0.5223.6

24.664

26-May-2019

19:49

x86

6nf4wccq.dll

12.0.5223.6

175.920

26-May-2019

19:50

x86

6wk0l3jo.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:27

x86

Aihlruta.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:28

x86

Albpwdzl.dll

12.0.5223.6

388.696

26-May-2019

19:49

x86

Bbqcsmfn.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:50

x86

Bmltksxh.dll

12.0.5223.6

57.136

26-May-2019

19:49

x86

Bqgzgtsk.dll

12.0.5223.6

48.944

26-May-2019

19:50

x86

Bsbs83_x.dll

12.0.5223.6

44.848

26-May-2019

19:50

x86

Bt8l5hk6.dll

12.0.5223.6

27.440

26-May-2019

19:49

x86

C5igovwj.dll

12.0.5223.6

347.952

26-May-2019

19:50

x86

Cig5kjsx.dll

2014.120.5223.6

163.632

26-May-2019

19:49

x86

Crnmwxic.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:28

x86

De-ueht8.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:48

x86

Dotxzhw_.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:52

x86

Epi8dbua.dll

12.0.5223.6

23.344

26-May-2019

19:49

x86

Fg8t4kqu.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:52

x86

Gc5egjpn.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:52

x86

G_-whm8k.dll

12.0.5223.6

28.464

26-May-2019

19:50

x86

Hvxeqp5d.dll

12.0.5223.6

36.648

26-May-2019

19:51

x86

J1qdwkth.dll

12.0.5223.6

995.120

26-May-2019

19:50

x86

Jre4mtol.dll

12.0.5223.6

73.520

26-May-2019

19:50

x86

Kfrexxwp.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:52

x86

Lccqts4b.dll

12.0.5000.0

790.208

18-Jun-2016

00:52

x86

Niexia--.dll

12.0.5223.6

24.880

26-May-2019

19:50

x86

Nnm0htac.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:52

x86

Nzo3c1po.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:52

x86

Ojkblmyc.dll

12.0.5223.6

22.824

26-May-2019

19:49

x86

Oqcpkotg.dll

12.0.5223.6

93.784

26-May-2019

19:47

x86

Pw-fqqgv.dll

12.0.5223.6

192.304

26-May-2019

19:50

x86

R1zfwfyz.dll

12.0.2000.8

200.384

21-Feb-2014

05:24

x86

Rocn8g3x.dll

12.0.5223.6

73.304

26-May-2019

19:51

x86

Te8scbhr.dll

12.0.5223.6

27.736

26-May-2019

19:50

x86

Uesuxahe.dll

12.0.5223.6

23.336

26-May-2019

19:50

x86

Wbxc6k9p.dll

12.0.5223.6

61.232

26-May-2019

19:50

x86

Xezl36qd.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:52

x86

Xodninbv.dll

12.0.5223.6

974.424

26-May-2019

19:50

x86

Xytmkabn.dll

12.0.5223.6

26.928

26-May-2019

19:50

x86

Y0nk389z.dll

12.0.5223.6

216.664

26-May-2019

19:49

x86

Yd6tb_ik.dll

12.0.2000.8

26.304

21-Feb-2014

05:28

x86

Yd_dkd9b.dll

12.0.2000.8

52.928

21-Feb-2014

05:28

x86

Yvbtesqx.dll

12.0.5223.6

101.976

26-May-2019

19:50

x86

Yx2kwsts.dll

2014.120.5000.0

36.544

18-Jun-2016

00:52

x86

_t0rpfij.dll

12.0.5223.6

89.904

26-May-2019

19:50

x86

-jfug_wf.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:49

x86

-zn0wjl2.dll

12.0.5223.6

22.616

26-May-2019

19:45

x86

0e53xquq.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:45

x86

0jfijxt-.dll

12.0.5223.6

101.976

26-May-2019

19:45

x86

0zdsqpni.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:26

x86

1jaftv_g.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:49

x86

2nbh44sv.dll

12.0.5223.6

73.304

26-May-2019

19:45

x86

34f09_dg.dll

12.0.5223.6

388.696

26-May-2019

19:45

x86

4ii-ce4u.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:52

x86

4kflatat.dll

12.0.5223.6

23.640

26-May-2019

19:44

x86

6jsc7euq.dll

12.0.5223.6

978.520

26-May-2019

19:45

x86

6r72scmc.dll

12.0.5223.6

978.520

26-May-2019

19:45

x86

78sn6gpq.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:49

x86

8mysnof0.dll

12.0.5223.6

61.016

26-May-2019

19:45

x86

Btrn87dy.dll

2014.120.5000.0

36.544

18-Jun-2016

00:49

x86

Cs8nbbsd.dll

12.0.2000.8

200.384

21-Feb-2014

05:28

x86

Edrfxwn7.dll

12.0.5223.6

216.664

26-May-2019

19:45

x86

Esviwv6m.dll

12.0.5223.6

26.712

26-May-2019

19:45

x86

F3jvo2t1.dll

12.0.5223.6

24.664

26-May-2019

19:45

x86

Fwp-cxaw.dll

12.0.5223.6

93.784

26-May-2019

19:45

x86

Ho0isxkc.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:44

x86

In40j8fn.dll

12.0.5000.0

52.928

18-Jun-2016

00:49

x86

Jcpk9rwg.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:49

x86

Jtfjatj-.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:25

x86

Kmfm1twv.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:49

x86

L5i7aapt.dll

12.0.5223.6

24.152

26-May-2019

19:44

x86

Npxuryip.dll

12.0.5223.6

175.704

26-May-2019

19:45

x86

Obf6abi8.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:44

x86

Pdrwj7ml.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:45

x86

Ppv-9xr3.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:45

x86

Qe6jtbz4.dll

12.0.2000.8

48.832

21-Feb-2014

05:26

x86

Ql0wsglr.dll

12.0.5223.6

27.736

26-May-2019

19:45

x86

Qxzzdedx.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:44

x86

Ss166kxz.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:45

x86

Sxcy4vw2.dll

12.0.5223.6

89.688

26-May-2019

19:44

x86

Tbcf3qh7.dll

12.0.2000.8

25.792

21-Feb-2014

05:26

x86

Tmeccq9v.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:45

x86

Uae-n-v1.dll

12.0.5223.6

347.736

26-May-2019

19:45

x86

Ujtx4l-n.dll

12.0.5000.0

794.304

18-Jun-2016

00:49

x86

Uoh2d9zz.dll

12.0.5223.6

192.088

26-May-2019

19:45

x86

Vx1wqikm.dll

12.0.5223.6

36.440

26-May-2019

19:45

x86

Wdsm5oh6.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:45

x86

Wsfxtqub.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:45

x86

Zh8qs6sw.dll

12.0.5223.6

77.400

26-May-2019

19:45

x86

Zo1lyp6w.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:49

x86

Zoo_bs-i.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:26

x86

_rkqhzj7.dll

2014.120.5223.6

163.416

26-May-2019

19:45

x86

-bkqsudf.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:27

x86

-m6lelgb.dll

12.0.5223.6

44.848

26-May-2019

19:52

x86

0awzmz-l.dll

12.0.2000.8

204.480

21-Feb-2014

05:26

x86

1fuhof4a.dll

12.0.5223.6

61.232

26-May-2019

19:52

x86

2r77o3_l.dll

12.0.5223.6

89.904

26-May-2019

19:52

x86

37ofsvo4.dll

12.0.5223.6

978.736

26-May-2019

19:52

x86

6viixfob.dll

12.0.5223.6

26.928

26-May-2019

19:52

x86

7tpyhfbu.dll

12.0.5223.6

106.288

26-May-2019

19:52

x86

8b1sahen.dll

12.0.5223.6

97.880

26-May-2019

19:49

x86

B8zuycow.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:49

x86

Deimz2bd.dll

12.0.5223.6

25.176

26-May-2019

19:51

x86

De_y4tdj.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:52

x86

Di-heqg-.dll

12.0.5000.0

65.208

18-Jun-2016

00:49

x86

Du5wkcgc.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:49

x86

Eeqmejds.dll

12.0.5223.6

28.464

26-May-2019

19:52

x86

G4fmo7ex.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:49

x86

Gneinq5e.dll

12.0.5223.6

175.704

26-May-2019

19:52

x86

H6n2nrrc.dll

12.0.2000.8

26.304

21-Feb-2014

05:28

x86

Hhplnk3j.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:52

x86

Hkcheg3_.dll

12.0.5223.6

44.848

26-May-2019

19:49

x86

Homoodj5.dll

12.0.5000.0

52.928

18-Jun-2016

00:49

x86

Hx4diws8.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:27

x86

Jarsorwl.dll

12.0.5223.6

48.944

26-May-2019

19:52

x86

Jjoewlrw.dll

12.0.5223.6

77.616

26-May-2019

19:52

x86

Kduryk5w.dll

12.0.5223.6

216.664

26-May-2019

19:51

x86

Kzwvznmm.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:52

x86

Lbxwbqfl.dll

2014.120.5000.0

36.544

18-Jun-2016

00:49

x86

Mcssgxaq.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:49

x86

N0yp72tw.dll

12.0.5000.0

798.400

18-Jun-2016

00:49

x86

N3e8l1qg.dll

12.0.5223.6

57.136

26-May-2019

19:52

x86

Nfrgya7l.dll

2014.120.5223.6

167.512

26-May-2019

19:51

x86

Nscvsi8n.dll

12.0.5223.6

347.736

26-May-2019

19:52

x86

Oufjorzm.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:53

x86

Pr0onhcv.dll

12.0.5223.6

53.040

26-May-2019

19:52

x86

Prx24yfu.dll

12.0.5223.6

196.400

26-May-2019

19:52

x86

Q8kapv_s.dll

12.0.5223.6

392.792

26-May-2019

19:52

x86

Qrgp2n81.dll

12.0.5223.6

24.360

26-May-2019

19:52

x86

Ramvg0nb.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:51

x86

Sxvjaa-t.dll

12.0.5223.6

24.880

26-May-2019

19:52

x86

Tvy3jyge.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:49

x86

U4vevikb.dll

12.0.5223.6

904.792

26-May-2019

19:53

x86

Ud03znd6.dll

12.0.5223.6

36.440

26-May-2019

19:52

x86

Vfamrkfo.dll

12.0.5223.6

27.736

26-May-2019

19:51

x86

Wark_j1r.dll

12.0.5223.6

23.344

26-May-2019

19:52

x86

Xmgqlssh.dll

12.0.2000.8

52.928

21-Feb-2014

05:28

x86

Yh4vs24k.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:27

x86

Zmt7zlb8.dll

12.0.5223.6

73.304

26-May-2019

19:52

x86

0wtpk38f.dll

12.0.5223.6

101.976

26-May-2019

19:48

x86

14sbw1j5.dll

2014.120.5223.6

163.632

26-May-2019

19:50

x86

3cg3fvxr.dll

2014.120.5000.0

36.544

18-Jun-2016

00:51

x86

3ega86cp.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:51

x86

4a5ugedb.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:51

x86

5gzzi9gv.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:48

x86

63hhp_pb.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:51

x86

8fn66ngk.dll

12.0.5223.6

27.736

26-May-2019

19:49

x86

8i72hgu7.dll

12.0.5223.6

974.424

26-May-2019

19:48

x86

8ojunnwy.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:48

x86

8qqmb6-f.dll

12.0.5223.6

73.512

26-May-2019

19:47

x86

A-sj4ogs.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:48

x86

Crlvhw5n.dll

12.0.2000.8

25.792

21-Feb-2014

05:25

x86

Dejgljcy.dll

12.0.5223.6

187.992

26-May-2019

19:48

x86

Dya57l0x.dll

12.0.2000.8

200.384

21-Feb-2014

05:26

x86

E7l--x0q.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:27

x86

Ec1vr5yt.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:49

x86

Eo7s8t33.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:46

x86

Estluxfm.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:50

x86

Eykzxuhh.dll

12.0.5000.0

52.928

18-Jun-2016

00:51

x86

E_dywmgm.dll

12.0.5223.6

93.992

26-May-2019

19:51

x86

G8idn5wl.dll

12.0.5223.6

175.704

26-May-2019

19:48

x86

Glabfku-.dll

12.0.5223.6

24.152

26-May-2019

19:48

x86

Hlxca7vu.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:49

x86

Jmkt-nvz.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:48

x86

Juxgjrbs.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:27

x86

Kgb4ckom.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:50

x86

Kp6qwm78.dll

12.0.5000.0

765.632

18-Jun-2016

00:51

x86

Kwmlmfbp.dll

12.0.5223.6

77.400

26-May-2019

19:50

x86

Lud5zpbj.dll

12.0.5223.6

35.416

26-May-2019

19:48

x86

Mkijvcju.dll

12.0.5223.6

990.808

26-May-2019

19:50

x86

Oby79xaq.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:51

x86

P225ndqo.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:50

x86

Pnifjgbw.dll

12.0.5223.6

26.712

26-May-2019

19:48

x86

Prhii9l8.dll

12.0.5223.6

384.600

26-May-2019

19:50

x86

Qbwbwame.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:48

x86

Q_m1tcha.dll

12.0.5223.6

61.016

26-May-2019

19:48

x86

Suvpk1yo.dll

12.0.5223.6

24.664

26-May-2019

19:47

x86

Tanjpwvz.dll

12.0.5223.6

347.736

26-May-2019

19:48

x86

Tcfffct9.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:48

x86

Te5tz3xi.dll

12.0.5223.6

89.688

26-May-2019

19:48

x86

Umyywows.dll

12.0.2000.8

48.832

21-Feb-2014

05:25

x86

Vc-dgy-h.dll

12.0.5223.6

23.640

26-May-2019

19:48

x86

Wohwb4pt.dll

12.0.5223.6

22.616

26-May-2019

19:48

x86

Wpeoiigr.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:27

x86

Wsvyq1qt.dll

12.0.5223.6

36.440

26-May-2019

19:48

x86

Yslqm7o-.dll

12.0.5223.6

216.880

26-May-2019

19:47

x86

1nq3ncpq.dll

12.0.5223.6

986.712

26-May-2019

19:46

x86

1u4w9rhs.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:46

x86

6pfewpwh.dll

12.0.5000.0

57.024

18-Jun-2016

00:49

x86

6vqpa0pa.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:46

x86

Aew1gcxx.dll

12.0.5223.6

409.176

26-May-2019

19:46

x86

Alwotcud.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:46

x86

Bh2nj4dk.dll

12.0.5223.6

98.088

26-May-2019

19:48

x86

Bu1xqofx.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:49

x86

D8ravkgn.dll

12.0.5223.6

61.016

26-May-2019

19:46

x86

Dnasn3lo.dll

12.0.5223.6

93.784

26-May-2019

19:47

x86

Eqfxopru.dll

2014.120.5223.6

171.608

26-May-2019

19:46

x86

F5kopmzi.dll

12.0.5223.6

953.944

26-May-2019

19:46

x86

Fkvocsgk.dll

12.0.5000.0

22.720

18-Jun-2016

00:49

x86

Fpqrwxuh.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:46

x86

H4nng534.dll

12.0.5223.6

347.736

26-May-2019

19:46

x86

Hw5vgtr0.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:47

x86

Ioxsqmhw.dll

12.0.5223.6

110.168

26-May-2019

19:46

x86

Kafvvor-.dll

12.0.5223.6

25.176

26-May-2019

19:46

x86

Kbc9ayxx.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:27

x86

Ko1kj7wl.dll

12.0.2000.8

216.768

21-Feb-2014

05:27

x86

Lqmdjfbn.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:49

x86

Lqoiug9b.dll

12.0.5223.6

216.664

26-May-2019

19:46

x86

Luzczvzx.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:46

x86

P6li4yyz.dll

12.0.5223.6

24.152

26-May-2019

19:46

x86

Pavvpgga.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:49

x86

Pc86mxli.dll

12.0.5223.6

27.736

26-May-2019

19:46

x86

Pejrmt3h.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:50

x86

Pfc6amr_.dll

12.0.2000.8

167.616

21-Feb-2014

05:26

x86

Plqojeuw.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:47

x86

Qg2j3zl0.dll

12.0.5223.6

65.112

26-May-2019

19:46

x86

Qmpgtkb9.dll

12.0.5223.6

35.416

26-May-2019

19:46

x86

Q_0pkxdo.dll

12.0.5223.6

73.304

26-May-2019

19:46

x86

Re1jq_ic.dll

12.0.5223.6

175.704

26-May-2019

19:46

x86

Rgb-qk3n.dll

2014.120.5000.0

27.840

18-Jun-2016

00:49

x86

Svu4kk9e.dll

12.0.5000.0

77.504

18-Jun-2016

00:49

x86

Telmvbsc.dll

12.0.5223.6

26.712

26-May-2019

19:47

x86

Uka8wiia.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:47

x86

Vdaitjyq.dll

12.0.5223.6

81.496

26-May-2019

19:46

x86

Xf6xh8wg.dll

12.0.5223.6

44.840

26-May-2019

19:47

x86

Xvnfelhp.dll

12.0.5000.0

827.072

18-Jun-2016

00:49

x86

Xy87qlbv.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:26

x86

Yow3wcjm.dll

12.0.5223.6

208.472

26-May-2019

19:46

x86

Ypv5injy.dll

12.0.2000.8

52.928

21-Feb-2014

05:26

x86

Zjkdvlaq.dll

12.0.5223.6

27.736

26-May-2019

19:46

x86

Zqykhyto.dll

12.0.5223.6

24.664

26-May-2019

19:47

x86

Zs7w9uov.dll

12.0.2000.8

36.544

21-Feb-2014

05:26

x86

_cyqp7bv.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:46

x86

-d7rcsld.dll

12.0.5223.6

175.704

26-May-2019

19:45

x86

0vszznio.dll

12.0.5000.0

790.208

18-Jun-2016

00:49

x86

26voci6p.dll

12.0.5223.6

24.664

26-May-2019

19:53

x86

5x9meshk.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:53

x86

6wp6k5pa.dll

12.0.5223.6

44.840

26-May-2019

19:51

x86

8c08jkl-.dll

12.0.5223.6

36.648

26-May-2019

19:45

x86

Amhiv3id.dll

12.0.2000.8

52.928

21-Feb-2014

05:25

x86

At8udtkr.dll

12.0.5223.6

77.400

26-May-2019

19:45

x86

Bvsfxt-5.dll

12.0.5223.6

26.920

26-May-2019

19:45

x86

Cu08fpop.dll

12.0.5223.6

388.696

26-May-2019

19:53

x86

Cuwhtu73.dll

12.0.5223.6

93.784

26-May-2019

19:46

x86

Cx-axkey.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:45

x86

Dnl5kibd.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:25

x86

Ewgokkqe.dll

12.0.5223.6

859.736

26-May-2019

19:46

x86

Gd1y059w.dll

12.0.5000.0

52.928

18-Jun-2016

00:49

x86

Grychf0r.dll

12.0.5223.6

196.392

26-May-2019

19:45

x86

Iznsdyym.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:49

x86

K1npgici.dll

12.0.5223.6

89.688

26-May-2019

19:46

x86

K7vym_oh.dll

12.0.2000.8

26.304

21-Feb-2014

05:25

x86

Kcg1swwn.dll

12.0.5223.6

73.304

26-May-2019

19:53

x86

Kesw6gaw.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:49

x86

Kg8ozh5r.dll

12.0.5223.6

23.360

26-May-2019

19:45

x86

Kslgkf88.dll

2014.120.5223.6

167.512

26-May-2019

19:53

x86

M0-k1kub.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:49

x86

N2wdnm8q.dll

12.0.5223.6

24.664

26-May-2019

19:45

x86

Nkok4fbk.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:45

x86

Oili1qvl.dll

12.0.5223.6

347.736

26-May-2019

19:45

x86

Ot4ojm0x.dll

12.0.2000.8

200.384

21-Feb-2014

05:26

x86

Oznbz1qk.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:25

x86

P8_wwdpx.dll

12.0.5223.6

44.840

26-May-2019

19:45

x86

Pkzv4wlz.dll

12.0.5223.6

27.736

26-May-2019

19:53

x86

Q9vl0d6g.dll

12.0.5223.6

48.936

26-May-2019

19:46

x86

Rbnuuoy3.dll

12.0.5223.6

23.640

26-May-2019

19:45

x86

Rdimujzs.dll

2014.120.5000.0

27.328

18-Jun-2016

00:49

x86

Sozubd7u.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:45

x86

Spa5htby.dll

12.0.5223.6

61.016

26-May-2019

19:45

x86

Tbu9xpzb.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:49

x86

Tg2dsaq_.dll

12.0.5223.6

101.976

26-May-2019

19:45

x86

Vgqojhn2.dll

12.0.5223.6

216.664

26-May-2019

19:53

x86

Vzvrbhqd.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:53

x86

W8nx_eg0.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:49

x86

Wj-8qfs9.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:53

x86

Y_uxzd2i.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:25

x86

Zef5pe-p.dll

12.0.5223.6

974.424

26-May-2019

19:46

x86

Zulrsqxi.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:45

x86

Zvg3dzji.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:49

x86

_ukkiunn.dll

12.0.5223.6

57.128

26-May-2019

19:45

x86

Hlaqtw36.msp

không áp dụng

1.146.880

22-Feb-2014

01:14

không áp dụng

P-bmwurz.msp

không áp dụng

1.134.592

22-Feb-2014

01:14

không áp dụng

Tphvpkdz.msp

không áp dụng

1.138.688

22-Feb-2014

01:14

không áp dụng

1btyf8r1.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:49

x86

323ns7fq.dll

12.0.5223.6

89.688

26-May-2019

19:52

x86

3r6yihfu.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:26

x86

3s0udjmw.dll

12.0.5223.6

23.336

26-May-2019

19:51

x86

6hbbe8jd.dll

12.0.5223.6

384.808

26-May-2019

19:51

x86

7cef-tqz.dll

12.0.5223.6

27.952

26-May-2019

19:50

x86

7goskggp.dll

12.0.5223.6

48.944

26-May-2019

19:51

x86

7z5pctdh.dll

12.0.2000.8

196.288

21-Feb-2014

05:27

x86

8t5r5u5a.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:52

x86

9d87-a7w.dll

12.0.5223.6

216.880

26-May-2019

19:50

x86

9dpvc8kb.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:26

x86

9l7pxe43.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:52

x86

9omw_uhh.dll

12.0.5000.0

777.920

18-Jun-2016

00:49

x86

Abs1deaf.dll

12.0.5223.6

188.200

26-May-2019

19:51

x86

C1dnmtox.dll

12.0.5223.6

44.848

26-May-2019

19:51

x86

Cub2a8ib.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:49

x86

Cytc8rzd.dll

12.0.5223.6

175.704

26-May-2019

19:51

x86

C_jqoglp.dll

12.0.5223.6

73.512

26-May-2019

19:51

x86

Duq0pndg.dll

12.0.5223.6

925.480

26-May-2019

19:51

x86

Eeal_28l.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:51

x86

Ggmzj2xq.dll

12.0.5223.6

35.624

26-May-2019

19:51

x86

Gtcney-e.dll

12.0.5000.0

52.928

18-Jun-2016

00:49

x86

Hxotyici.dll

12.0.5223.6

23.856

26-May-2019

19:52

x86

J-d0dv3o.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:49

x86

Jnb8i7an.dll

12.0.5223.6

61.232

26-May-2019

19:52

x86

Jr6avocj.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:49

x86

Lntzn6bu.dll

12.0.5223.6

26.920

26-May-2019

19:51

x86

Msg-dqi6.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:49

x86

Oqqljyw1.dll

2014.120.5000.0

36.544

18-Jun-2016

00:49

x86

Pi_fwbnq.dll

12.0.5223.6

347.952

26-May-2019

19:51

x86

R5lvi2tl.dll

12.0.5223.6

57.128

26-May-2019

19:51

x86

Rjrnn_nw.dll

12.0.5223.6

53.040

26-May-2019

19:52

x86

U8sqxhdy.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:28

x86

U8_r1jrn.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:52

x86

Unjki71f.dll

12.0.5223.6

24.880

26-May-2019

19:50

x86

V2w9yugm.dll

12.0.2000.8

48.832

21-Feb-2014

05:26

x86

Vwtgdtm6.dll

12.0.5223.6

24.664

26-May-2019

19:52

x86

Wqilev6s.dll

12.0.5223.6

36.648

26-May-2019

19:51

x86

Xhq5sbyq.dll

12.0.5223.6

57.136

26-May-2019

19:51

x86

Xje8is8i.dll

12.0.5223.6

974.424

26-May-2019

19:52

x86

Y69hdc0_.dll

12.0.5223.6

102.184

26-May-2019

19:51

x86

Ykfjrltk.dll

12.0.2000.8

25.792

21-Feb-2014

05:26

x86

Ytikfn13.dll

2014.120.5223.6

163.416

26-May-2019

19:53

x86

Zcs9vwot.dll

12.0.5223.6

22.616

26-May-2019

19:52

x86

_okmqw2y.dll

12.0.5223.6

73.512

26-May-2019

19:51

x86

_qndlypf.dll

12.0.5223.6

93.784

26-May-2019

19:52

x86

_r_cv04z.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:48

x86

-9dxrond.dll

12.0.5223.6

24.368

26-May-2019

19:52

x86

2gdogucl.dll

12.0.5223.6

61.232

26-May-2019

19:52

x86

4nl3t-zb.dll

12.0.5223.6

27.432

26-May-2019

19:51

x86

4yoecllj.dll

2014.120.5000.0

28.864

18-Jun-2016

00:49

x86

6av0yjh8.dll

12.0.5223.6

65.320

26-May-2019

19:51

x86

6_maqkyg.dll

12.0.2000.8

57.024

21-Feb-2014

05:28

x86

8bfru-nd.dll

12.0.5223.6

118.568

26-May-2019

19:51

x86

A0lxubft.dll

2014.120.5223.6

179.800

26-May-2019

19:52

x86

Adom6ysj.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:49

x86

Afzfpmic.dll

12.0.5000.0

85.696

18-Jun-2016

00:49

x86

B1nrudwa.dll

12.0.5223.6

23.336

26-May-2019

19:51

x86

B3sgodig.dll

12.0.5223.6

347.952

26-May-2019

19:51

x86

C1pjyaqp.dll

12.0.5223.6

1.007.432

26-May-2019

19:51

x86

Cjdlug3y.dll

12.0.2000.8

27.840

21-Feb-2014

05:28

x86

Dsm5ec0s.dll

12.0.5223.6

26.920

26-May-2019

19:51

x86

Frgh_sxa.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:51

x86

Fz_eeutk.dll

12.0.5000.0

61.120

18-Jun-2016

00:49

x86

Gtoeilfs.dll

12.0.5223.6

53.056

26-May-2019

19:51

x86

Ikiw5ayd.dll

12.0.5223.6

85.800

26-May-2019

19:51

x86

Isb9tiy3.dll

12.0.5223.6

69.416

26-May-2019

19:52

x86

Iw-9fqlk.dll

12.0.5223.6

442.160

26-May-2019

19:52

x86

I_5iqphg.dll

12.0.5223.6

26.408

26-May-2019

19:51

x86

Jkd_-kbv.dll

12.0.5223.6

216.872

26-May-2019

19:51

x86

Jn1a0rzb.dll

12.0.5223.6

1.249.064

26-May-2019

19:51

x86

Kcrywwkh.dll

12.0.2000.8

167.616

21-Feb-2014

05:28

x86

Lmprj_p6.dll

12.0.5223.6

220.976

26-May-2019

19:51

x86

Lv0hfpnj.dll

12.0.5223.6

26.408

26-May-2019

19:51

x86

Mirjh7e7.dll

12.0.5000.0

986.816

18-Jun-2016

00:49

x86

Mvuzm5uh.dll

12.0.5223.6

98.088

26-May-2019

19:51

x86

Nayncitl.dll

12.0.5223.6

28.456

26-May-2019

19:51

x86

Oezyiobe.dll

12.0.5223.6

57.128

26-May-2019

19:51

x86

On7tqygt.dll

12.0.2000.8

249.536

21-Feb-2014

05:26

x86

Pjlvnnsf.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:49

x86

Prmicmei.dll

12.0.5223.6

175.704

26-May-2019

19:51

x86

Q2guy89k.dll

12.0.5223.6

23.336

26-May-2019

19:51

x86

Sluseoeo.dll

12.0.5223.6

73.512

26-May-2019

19:51

x86

Tlbdr7tz.dll

12.0.5223.6

35.416

26-May-2019

19:49

x86

U6mp0hrx.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:51

x86

Uofx-okw.dll

12.0.5223.6

25.392

26-May-2019

19:51

x86

Vfgc3wib.dll

12.0.5223.6

53.040

26-May-2019

19:51

x86

Vng8dfsb.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:49

x86

Vohzxs6l.dll

12.0.5223.6

28.464

26-May-2019

19:52

x86

Wf46q0zp.dll

12.0.5000.0

77.504

18-Jun-2016

00:49

x86

Wuinb5pz.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:28

x86

Xs2pq-pb.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:28

x86

Ycony6sy.dll

12.0.5223.6

97.880

26-May-2019

19:47

x86

_8ofssp1.dll

12.0.5000.0

22.720

18-Jun-2016

00:49

x86

-56a6yjy.dll

12.0.5223.6

26.712

26-May-2019

19:53

x86

2czdz-_1.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:53

x86

2jbtvnvw.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:25

x86

4wolhzqg.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:53

x86

5egpk7sm.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:53

x86

5_uv0c5t.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:26

x86

6utzr9cc.dll

12.0.5000.0

65.208

18-Jun-2016

00:48

x86

96gtz5hc.dll

12.0.2000.8

24.768

21-Feb-2014

05:26

x86

A18y1lg8.dll

2014.120.5223.6

155.224

26-May-2019

19:53

x86

Aayi3agx.dll

2014.120.5000.0

26.304

18-Jun-2016

00:48

x86

Afwc0rxn.dll

12.0.5223.6

22.616

26-May-2019

19:53

x86

Antstvdt.dll

12.0.5223.6

179.800

26-May-2019

19:53

x86

Awixsuxv.dll

12.0.2000.8

835.264

21-Feb-2014

05:26

x86

Byt_4owv.dll

12.0.5223.6

364.120

26-May-2019

19:53

x86

D2fijgf2.dll

12.0.5000.0

691.904

18-Jun-2016

00:48

x86

D5gmigwf.dll

12.0.5223.6

23.640

26-May-2019

19:53

x86

Dt2sqvuw.dll

12.0.5223.6

97.880

26-May-2019

19:53

x86

Edrc-g84.dll

12.0.5223.6

31.832

26-May-2019

19:53

x86

Ejv_dav2.dll

12.0.5223.6

85.592

26-May-2019

19:53

x86

Evznku1c.dll

12.0.5223.6

73.304

26-May-2019

19:53

x86

H2v4ts_0.dll

12.0.5223.6

962.136

26-May-2019

19:53

x86

Ioetuq7m.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:53

x86

Iohwjpjj.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:48

x86

Ja6q6z8h.dll

12.0.2000.8

175.808

21-Feb-2014

05:24

x86

Jbaw038x.dll

12.0.2000.8

48.832

21-Feb-2014

05:26

x86

Johoplrq.dll

12.0.5000.0

48.832

18-Jun-2016

00:48

x86

Jwe3fpwx.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:53

x86

Kbfatzqp.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:48

x86

Krxlxnhb.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:53

x86

L3h9iyal.dll

12.0.5223.6

347.736

26-May-2019

19:53

x86

L5gps6wt.dll

12.0.5223.6

69.208

26-May-2019

19:53

x86

Mprmtwqk.dll

12.0.5223.6

22.616

26-May-2019

19:53

x86

N-jicpej.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:53

x86

Ocmw4l8w.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:53

x86

Pjp2k225.dll

12.0.5223.6

26.712

26-May-2019

19:53

x86

Smqz1c5u.dll

12.0.5223.6

32.552

26-May-2019

19:50

x86

Soj8ttdx.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:48

x86

Spz3y-uj.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:53

x86

Srqgupi3.dll

12.0.5223.6

769.624

26-May-2019

19:53

x86

Sxvtnstb.dll

12.0.5223.6

216.880

26-May-2019

19:52

x86

T3asbul1.dll

12.0.5223.6

93.992

26-May-2019

19:49

x86

Veirrxpo.dll

12.0.5223.6

24.152

26-May-2019

19:53

x86

W5baubcn.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:53

x86

Xy8zdajc.dll

12.0.5223.6

175.704

26-May-2019

19:53

x86

Yp5s9w6g.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:48

x86

_oc2dhya.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:48

x86

4ke265-l.dll

12.0.5223.6

27.440

26-May-2019

19:49

x86

5yso8gpf.dll

12.0.5223.6

31.832

26-May-2019

19:49

x86

6-s0fy8f.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:26

x86

A5avnmhi.dll

12.0.5223.6

69.208

26-May-2019

19:49

x86

Btqy8ao4.dll

12.0.5223.6

98.088

26-May-2019

19:49

x86

Cb7sbscm.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:50

x86

Czc0-til.dll

12.0.5223.6

216.872

26-May-2019

19:48

x86

Dboonlqy.dll

12.0.5000.0

48.832

18-Jun-2016

00:50

x86

Disng9uh.dll

12.0.5223.6

32.344

26-May-2019

19:46

x86

Eevlkt5x.dll

12.0.5223.6

765.528

26-May-2019

19:48

x86

Fgno7wnn.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:50

x86

Fr8ieq5d.dll

12.0.5223.6

48.936

26-May-2019

19:48

x86

I8lilf7t.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:26

x86

J9qff103.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:50

x86

Jhn0uhbo.dll

12.0.2000.8

48.832

21-Feb-2014

05:26

x86

K6lmhsk_.dll

12.0.5223.6

26.712

26-May-2019

19:49

x86

Kvqfmvk-.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:50

x86

Lmttyjnj.dll

12.0.5223.6

966.232

26-May-2019

19:49

x86

N_ypwtfr.dll

12.0.5000.0

700.096

18-Jun-2016

00:50

x86

O1_tps6t.dll

12.0.2000.8

179.904

21-Feb-2014

05:25

x86

Oltgw9kx.dll

12.0.5223.6

93.992

26-May-2019

19:48

x86

Ooawqu1z.dll

2014.120.5223.6

155.224

26-May-2019

19:49

x86

Ozxsiv8n.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:48

x86

Pntu9q8m.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:49

x86

Q9fzbb--.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:25

x86

Qsyyydeq.dll

12.0.5223.6

175.704

26-May-2019

19:49

x86

Ryrijnfp.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:49

x86

S3wxyfz-.dll

12.0.2000.8

835.264

21-Feb-2014

05:26

x86

Sezddae1.dll

12.0.5223.6

73.304

26-May-2019

19:47

x86

Si4mzjpz.dll

12.0.5223.6

23.640

26-May-2019

19:50

x86

Tnunv-nk.dll

12.0.5223.6

180.008

26-May-2019

19:48

x86

Tvek031-.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:50

x86

Uewoda9j.dll

12.0.5223.6

53.040

26-May-2019

19:50

x86

Umx2a1vt.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:49

x86

Uqnzjl4e.dll

2014.120.5000.0

26.304

18-Jun-2016

00:50

x86

Uz9ffvav.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:49

x86

V23dskqw.dll

12.0.5223.6

347.736

26-May-2019

19:49

x86

Vcojlfmy.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:49

x86

Wlvlcwep.dll

12.0.5223.6

26.712

26-May-2019

19:48

x86

Xk0b_b5k.dll

12.0.5223.6

22.848

26-May-2019

19:48

x86

Xzbkkaja.dll

12.0.5223.6

85.592

26-May-2019

19:48

x86

X_6jmgrh.dll

12.0.5223.6

364.336

26-May-2019

19:49

x86

Yely37pp.dll

12.0.5223.6

22.616

26-May-2019

19:50

x86

Z6nmtfoh.dll

12.0.5223.6

23.344

26-May-2019

19:50

x86

Zokqep_k.dll

12.0.5223.6

24.152

26-May-2019

19:48

x86

_fvojygl.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:50

x86

Vthv_e0t.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:53

x86

Mzcagqm1.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:49

x86

7wnrolqe.dll

2014.120.5223.6

58.968

26-May-2019

19:45

x64

Sqlboot.dll

2014.120.5223.6

177.240

26-May-2019

19:37

x64

Sqlboot.dll

2014.120.5223.6

168.528

26-May-2019

19:35

x86

-kku9gg-.dll

12.0.2000.8

44.224

21-Feb-2014

05:26

x86

O5vos95t.dll

12.0.5000.0

203.968

18-Jun-2016

00:50

x86

Q2bdsrkb.dll

12.0.2000.8

137.408

21-Feb-2014

05:27

x86

Yo4jf9kp.dll

12.0.2000.8

596.672

21-Feb-2014

05:26

x86

Gkbwlfdu.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:24

x86

Iwcavbj_.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:28

x86

Jchddy7p.dll

12.0.2000.8

27.328

21-Feb-2014

05:27

x86

Tazeumps.dll

12.0.2000.8

343.744

21-Feb-2014

05:27

x86

1i--ydxt.dll

12.0.2000.8

356.032

21-Feb-2014

05:26

x86

Slabfv5x.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:26

x86

Swaomvqj.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:27

x86

Zyc22qkv.dll

12.0.2000.8

36.544

21-Feb-2014

05:25

x86

9rycxo96.dll

12.0.2000.8

356.032

21-Feb-2014

05:26

x86

Kf17yqw0.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:27

x86

Od1pwp0z.dll

12.0.2000.8

27.328

21-Feb-2014

05:27

x86

U-y2q5hw.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:26

x86

8nc0qaov.dll

12.0.2000.8

36.544

21-Feb-2014

05:27

x86

F_jnlf2z.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:27

x86

Huuckqed.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:26

x86

Uqx_axen.dll

12.0.2000.8

356.032

21-Feb-2014

05:26

x86

5bfai5w0.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:27

x86

Anj-yev5.dll

12.0.2000.8

27.840

21-Feb-2014

05:27

x86

W06pue0i.dll

12.0.2000.8

360.128

21-Feb-2014

05:27

x86

Z-bkt4s0.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:26

x86

9mtvivkb.dll

12.0.2000.8

36.544

21-Feb-2014

05:25

x86

Ackcvm1i.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:26

x86

Ty7bpulp.dll

12.0.2000.8

356.032

21-Feb-2014

05:28

x86

Xuc7hj4k.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:25

x86

Bcpnq3lq.dll

12.0.2000.8

327.360

21-Feb-2014

05:28

x86

Ingrlrrs.dll

12.0.2000.8

26.816

21-Feb-2014

05:28

x86

Ioqiejpm.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:26

x86

Vkdmxg7m.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:27

x86

8zgoidhj.dll

12.0.2000.8

28.864

21-Feb-2014

05:28

x86

Aqnky-ef.dll

12.0.2000.8

360.128

21-Feb-2014

05:27

x86

Efnvt-e8.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:28

x86

Egcp_wvd.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:26

x86

2f5oic_b.dll

12.0.2000.8

25.792

21-Feb-2014

05:26

x86

Rounecth.dll

12.0.2000.8

26.304

21-Feb-2014

05:25

x86

Bib6uy3o.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:27

x86

Fliccxve.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:26

x86

Rfhwqwdm.dll

12.0.2000.8

356.032

21-Feb-2014

05:25

x86

7ytu5ybq.dll

12.0.2000.8

356.032

21-Feb-2014

05:25

x86

Bfjmo21h.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:25

x86

Hc5xusbn.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:26

x86

9ynn2y4i.dll

12.0.5000.0

203.968

18-Jun-2016

00:52

x86

Bnnnbwki.dll

12.0.2000.8

596.672

21-Feb-2014

05:26

x86

K_-qwg8j.dll

12.0.2000.8

44.224

21-Feb-2014

05:27

x86

_yafabdp.dll

12.0.2000.8

137.408

21-Feb-2014

05:26

x86

1h2xs24u.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:27

x86

H9fq0xab.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:28

x86

Orypdujo.dll

12.0.2000.8

343.744

21-Feb-2014

05:25

x86

Sxfxe_9t.dll

12.0.2000.8

27.328

21-Feb-2014

05:27

x86

3jmtg1jb.dll

12.0.2000.8

36.544

21-Feb-2014

05:25

x86

Fc2tmdkh.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:26

x86

Lxri00wa.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:25

x86

Rlhgmzpp.dll

12.0.2000.8

356.032

21-Feb-2014

05:25

x86

2kljcn1y.dll

12.0.2000.8

27.328

21-Feb-2014

05:25

x86

C54zrkkm.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:25

x86

H5__dok9.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:26

x86

Oararlam.dll

12.0.2000.8

356.032

21-Feb-2014

05:27

x86

Ggcyiers.dll

12.0.2000.8

36.544

21-Feb-2014

05:25

x86

L4-se-qj.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:26

x86

V7px0xx4.dll

12.0.2000.8

356.032

21-Feb-2014

05:26

x86

Zq70sstd.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:27

x86

8cckgntl.dll

12.0.2000.8

360.128

21-Feb-2014

05:25

x86

Fdvimnms.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:24

x86

Q9ue1qrt.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:26

x86

Ywldngfe.dll

12.0.2000.8

27.840

21-Feb-2014

05:26

x86

6wc9i2-y.dll

12.0.2000.8

36.544

21-Feb-2014

05:28

x86

Nlepsyhu.dll

12.0.2000.8

356.032

21-Feb-2014

05:27

x86

Ommojh1u.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:29

x86

U03mvdvd.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:25

x86

Krn32zop.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:25

x86

Ogzjqs6k.dll

12.0.2000.8

26.816

21-Feb-2014

05:25

x86

Rbtfebis.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:26

x86

Xla8iph5.dll

12.0.2000.8

327.360

21-Feb-2014

05:25

x86

04utdmqq.dll

12.0.2000.8

360.128

21-Feb-2014

05:25

x86

8-tptbbw.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:27

x86

Bvyj7-zq.dll

12.0.2000.8

28.864

21-Feb-2014

05:26

x86

Pdpqteux.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:27

x86

Irwnvu4n.dll

12.0.2000.8

25.792

21-Feb-2014

05:28

x86

Xotti0va.dll

12.0.2000.8

26.304

21-Feb-2014

05:29

x86

9znk2o6z.dll

12.0.2000.8

356.032

21-Feb-2014

05:27

x86

Uxapwup8.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:28

x86

Xr3g8tqx.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:27

x86

B3nacfhk.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:25

x86

Ss0nicam.dll

12.0.2000.8

356.032

21-Feb-2014

05:27

x86

Witdaol4.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:29

x86

37hpravq.lm8

8.0.50727.6229

626.688

15-Nov-2011

14:09

không áp dụng

47hpravq.lm8

8.0.50727.6229

548.864

15-Nov-2011

14:09

không áp dụng

57hpravq.lm8

8.0.50727.6229

479.232

15-Nov-2011

21:32

không áp dụng

Pql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

69.632

15-Nov-2011

21:40

không áp dụng

Qql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

1.093.632

15-Nov-2011

16:01

không áp dụng

Rkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

40.960

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Rql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

1.105.920

15-Nov-2011

16:01

không áp dụng

Rwfvlhtq.lm8

8.0.50727.6229

97.280

15-Nov-2011

14:11

không áp dụng

Skn09qps.lm8

8.0.50727.6229

45.056

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Sql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

57.856

15-Nov-2011

21:30

không áp dụng

Tkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

61.440

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Ukn09qps.lm8

8.0.50727.6229

57.344

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Vkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

65.536

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Wkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

61.440

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Xkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

61.440

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Ykn09qps.lm8

8.0.50727.6229

49.152

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Zkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

49.152

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Ansiatl.dll

8.0.50727.6229

114.688

15-Nov-2011

14:10

x86

D3t3z6j5.7ag

8.0.50727.6229

97.280

15-Nov-2011

14:11

không áp dụng

D705gf63.if

8.0.50727.6229

33.280

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

E705gf63.if

8.0.50727.6229

33.792

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

F705gf63.if

8.0.50727.6229

51.712

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

G705gf63.if

8.0.50727.6229

47.104

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

H705gf63.if

8.0.50727.6229

54.272

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

I705gf63.if

8.0.50727.6229

52.736

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

J705gf63.if

8.0.50727.6229

52.224

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

K705gf63.if

8.0.50727.6229

38.912

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

L705gf63.if

8.0.50727.6229

38.400

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

Dz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

69.632

15-Nov-2011

21:40

không áp dụng

Ez1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1.093.632

15-Nov-2011

16:01

không áp dụng

Fz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1.105.920

15-Nov-2011

16:01

không áp dụng

Gz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

57.856

15-Nov-2011

21:30

không áp dụng

B3t3z6j5.7ag

không áp dụng

466

15-Nov-2011

14:11

không áp dụng

C3t3z6j5.7ag

không áp dụng

7.302

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

E3t3z6j5.7ag

8.0.50727.6229

97.280

15-Nov-2011

14:11

không áp dụng

B705gf63.if

không áp dụng

1.242

15-Nov-2011

13:21

không áp dụng

C705gf63.if

không áp dụng

7.315

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

M705gf63.if

8.0.50727.6229

33.280

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

N705gf63.if

8.0.50727.6229

33.792

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

O705gf63.if

8.0.50727.6229

51.712

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

P705gf63.if

8.0.50727.6229

47.104

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

Q705gf63.if

8.0.50727.6229

54.272

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

R705gf63.if

8.0.50727.6229

52.736

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

S705gf63.if

8.0.50727.6229

52.224

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

T705gf63.if

8.0.50727.6229

38.912

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

U705gf63.if

8.0.50727.6229

38.400

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

Bnsgfp8w.psd

không áp dụng

814

15-Nov-2011

13:21

không áp dụng

Cnsgfp8w.psd

không áp dụng

7.330

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

Bz1v718o.6n8

không áp dụng

2.372

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

Cz1v718o.6n8

không áp dụng

7.302

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

Hz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

69.632

15-Nov-2011

21:40

không áp dụng

Iz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1.093.632

15-Nov-2011

16:01

không áp dụng

Jz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1.105.920

15-Nov-2011

16:01

không áp dụng

Kz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

57.856

15-Nov-2011

21:30

không áp dụng

H2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

626.688

15-Nov-2011

14:09

không áp dụng

I2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

548.864

15-Nov-2011

14:09

không áp dụng

J2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

479.232

15-Nov-2011

21:32

không áp dụng

F2rg91xw.1p4

không áp dụng

1.870

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

G2rg91xw.1p4

không áp dụng

7.302

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

K2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

626.688

15-Nov-2011

14:09

không áp dụng

L2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

548.864

15-Nov-2011

14:09

không áp dụng

M2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

479.232

15-Nov-2011

21:32

không áp dụng

Fucehzk2.whc

không áp dụng

808

15-Nov-2011

13:21

không áp dụng

Gucehzk2.whc

không áp dụng

7.324

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

Jhli75q7.p9i

không áp dụng

808

15-Nov-2011

12:50

không áp dụng

Khli75q7.p9i

không áp dụng

7.324

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

N4auwzcy.rsh

không áp dụng

804

15-Nov-2011

14:11

không áp dụng

O4auwzcy.rsh

không áp dụng

7.324

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

Trmcncs6.tn2

8.0.50727.6229

65.024

15-Nov-2011

21:27

không áp dụng

Urmcncs6.tn2

8.0.50727.6229

1.656.832

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

Vrmcncs6.tn2

8.0.50727.6229

1.660.416

15-Nov-2011

13:17

không áp dụng

Wrmcncs6.tn2

8.0.50727.6229

63.488

15-Nov-2011

21:39

không áp dụng

Tvdlei3o.taa

8.0.50727.6229

113.664

15-Nov-2011

12:51

không áp dụng

93t3z6j5.7ag

không áp dụng

466

15-Nov-2011

14:11

không áp dụng

9705gf63.if

không áp dụng

1.242

15-Nov-2011

13:21

không áp dụng

9z1v718o.6n8

không áp dụng

2.372

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

A3t3z6j5.7ag

không áp dụng

7.302

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

A705gf63.if

không áp dụng

7.315

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

Az1v718o.6n8

không áp dụng

7.302

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

D2rg91xw.1p4

không áp dụng

1.870

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

E2rg91xw.1p4

không áp dụng

7.302

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

Prmcncs6.tn2

không áp dụng

2.374

15-Nov-2011

15:04

không áp dụng

Pvdlei3o.taa

không áp dụng

468

15-Nov-2011

12:51

không áp dụng

Qrmcncs6.tn2

không áp dụng

7.302

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

Qvdlei3o.taa

không áp dụng

7.302

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

Tefn04mk.ve6

không áp dụng

1.240

15-Nov-2011

16:01

không áp dụng

Uefn04mk.ve6

không áp dụng

7.315

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

Xlv6b2rp.6fi

không áp dụng

1.872

15-Nov-2011

15:03

không áp dụng

Ylv6b2rp.6fi

không áp dụng

7.302

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

R3oqdoe3.l2

không áp dụng

810

15-Nov-2011

16:01

không áp dụng

S3oqdoe3.l2

không áp dụng

7.330

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

0smcncs6.tn2

8.0.50727.6229

63.488

15-Nov-2011

21:39

không áp dụng

Rrmcncs6.tn2

không áp dụng

2.374

15-Nov-2011

15:04

không áp dụng

Srmcncs6.tn2

không áp dụng

7.302

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

Xrmcncs6.tn2

8.0.50727.6229

65.024

15-Nov-2011

21:27

không áp dụng

Yrmcncs6.tn2

8.0.50727.6229

1.656.832

15-Nov-2011

13:18

không áp dụng

Zrmcncs6.tn2

8.0.50727.6229

1.660.416

15-Nov-2011

13:17

không áp dụng

Rvdlei3o.taa

không áp dụng

468

15-Nov-2011

12:51

không áp dụng

Svdlei3o.taa

không áp dụng

7.302

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

Uvdlei3o.taa

8.0.50727.6229

113.664

15-Nov-2011

12:51

không áp dụng

0ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

57.344

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

1ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

65.536

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

2ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61.440

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

3ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61.440

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

4ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49.152

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

5ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49.152

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Xefn04mk.ve6

8.0.50727.6229

40.960

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Yefn04mk.ve6

8.0.50727.6229

45.056

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Zefn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61.440

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

9nsgfp8w.psd

không áp dụng

814

15-Nov-2011

13:21

không áp dụng

Ansgfp8w.psd

không áp dụng

7.330

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

Ducehzk2.whc

không áp dụng

808

15-Nov-2011

13:21

không áp dụng

Eucehzk2.whc

không áp dụng

7.324

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

Hhli75q7.p9i

không áp dụng

808

15-Nov-2011

12:50

không áp dụng

Ihli75q7.p9i

không áp dụng

7.324

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

L4auwzcy.rsh

không áp dụng

804

15-Nov-2011

14:11

không áp dụng

M4auwzcy.rsh

không áp dụng

7.324

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

P3oqdoe3.l2

không áp dụng

810

15-Nov-2011

16:01

không áp dụng

Q3oqdoe3.l2

không áp dụng

7.330

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

X1sw1o0k.9hi

không áp dụng

804

15-Nov-2011

16:01

không áp dụng

Y1sw1o0k.9hi

không áp dụng

7.324

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

Xxgs54we.kj4

không áp dụng

804

15-Nov-2011

14:09

không áp dụng

Yxgs54we.kj4

không áp dụng

7.324

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

1xubcbxg.etb

không áp dụng

808

15-Nov-2011

12:51

không áp dụng

2xubcbxg.etb

không áp dụng

7.324

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

6ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

40.960

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

7ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

45.056

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

8ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61.440

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

9ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

57.344

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Affn04mk.ve6

8.0.50727.6229

65.536

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Bffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61.440

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Cffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61.440

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Dffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49.152

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Effn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49.152

15-Nov-2011

15:41

không áp dụng

Vefn04mk.ve6

không áp dụng

1.240

15-Nov-2011

16:01

không áp dụng

Wefn04mk.ve6

không áp dụng

7.315

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

1mv6b2rp.6fi

8.0.50727.6229

796.672

15-Nov-2011

12:48

không áp dụng

2mv6b2rp.6fi

8.0.50727.6229

1.062.400

15-Nov-2011

12:50

không áp dụng

3mv6b2rp.6fi

8.0.50727.6229

515.072

15-Nov-2011

21:40

không áp dụng

02sw1o0k.9hi

không áp dụng

7.324

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

Z1sw1o0k.9hi

không áp dụng

804

15-Nov-2011

16:01

không áp dụng

0mv6b2rp.6fi

không áp dụng

7.302

15-Nov-2011

22:24

không áp dụng

4mv6b2rp.6fi

8.0.50727.6229

796.672

15-Nov-2011

12:48

không áp dụng

5mv6b2rp.6fi

8.0.50727.6229

1.062.400

15-Nov-2011

12:50

không áp dụng

6mv6b2rp.6fi

8.0.50727.6229

515.072

15-Nov-2011

21:40

không áp dụng

Zlv6b2rp.6fi

không áp dụng

1.872

15-Nov-2011

15:03

không áp dụng

0ygs54we.kj4

không áp dụng

7.324

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

Zxgs54we.kj4

không áp dụng

804

15-Nov-2011

14:09

không áp dụng

3xubcbxg.etb

không áp dụng

808

15-Nov-2011

12:51

không áp dụng

4xubcbxg.etb

không áp dụng

7.324

15-Nov-2011

22:25

không áp dụng

Sql_common_core_loc.msp

không áp dụng

65.536

18-Jun-2016

09:41

không áp dụng

Sql_engine_core_inst_loc.msp

không áp dụng

7.794.688

18-Jun-2016

09:41

không áp dụng

Sql_engine_core_shared_loc.msp

không áp dụng

110.592

18-Jun-2016

09:41

không áp dụng

Msodbcsql.msi

không áp dụng

3.854.336

27-May-2019

01:59

không áp dụng

Sqldom.msi

không áp dụng

2.609.152

18-Jun-2016

10:02

không áp dụng

Sqllocaldb.msi

không áp dụng

45.576.192

27-May-2019

02:00

không áp dụng

Sqlls.msi

không áp dụng

35.082.240

27-May-2019

02:00

không áp dụng

Sqlsysclrtypes.msi

không áp dụng

3.244.032

27-May-2019

01:59

không áp dụng

Sqlwriter.msp

không áp dụng

1.892.352

27-May-2019

02:00

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

3.680

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Update_license.rtf

không áp dụng

124.412

26-May-2019

11:50

không áp dụng

S11ch_setup.chm

không áp dụng

125.222

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

S11ch_update.chm

không áp dụng

81.706

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

3.522

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Update_license.rtf

không áp dụng

124.203

26-May-2019

11:50

không áp dụng

S11ch_setup.chm

không áp dụng

125.510

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

S11ch_update.chm

không áp dụng

80.784

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

6.847

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Update_license.rtf

không áp dụng

130.781

26-May-2019

11:50

không áp dụng

S11ch_setup.chm

không áp dụng

130.852

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

S11ch_update.chm

không áp dụng

83.131

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

5.431

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Update_license.rtf

không áp dụng

155.805

26-May-2019

11:50

không áp dụng

S11ch_setup.chm

không áp dụng

128.988

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

S11ch_update.chm

không áp dụng

82.634

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

3.484

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Update_license.rtf

không áp dụng

124.513

26-May-2019

11:50

không áp dụng

S11ch_setup.chm

không áp dụng

125.285

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

S11ch_update.chm

không áp dụng

81.473

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

6.590

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Update_license.rtf

không áp dụng

128.123

26-May-2019

11:50

không áp dụng

S11ch_setup.chm

không áp dụng

126.921

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

S11ch_update.chm

không áp dụng

81.291

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

4.739

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Update_license.rtf

không áp dụng

126.094

26-May-2019

11:50

không áp dụng

S11ch_setup.chm

không áp dụng

124.527

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

S11ch_update.chm

không áp dụng

81.794

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

3.560

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Update_license.rtf

không áp dụng

125.098

26-May-2019

11:50

không áp dụng

S11ch_setup.chm

không áp dụng

125.087

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

S11ch_update.chm

không áp dụng

81.480

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Msp_kb2565063.msp

không áp dụng

4.637.184

26-Jan-2014

18:07

không áp dụng

Vc_red.cab

không áp dụng

4.877.975

26-Jan-2014

18:07

không áp dụng

Vc_red.msi

không áp dụng

177.664

26-Jan-2014

18:07

không áp dụng

Msp_kb2565063.msp

không áp dụng

4.028.928

17-Jan-2014

01:29

không áp dụng

Vc_red.cab

không áp dụng

4.224.705

17-Jan-2014

01:29

không áp dụng

Vc_red.msi

không áp dụng

163.840

17-Jan-2014

01:29

không áp dụng

Setup.rll

2014.120.5223.6

25.688

26-May-2019

19:53

không áp dụng

Addnode.xml

không áp dụng

11.278

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Completeclusterwizard.xml

không áp dụng

10.812

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Completeimagewizard.xml

không áp dụng

13.017

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Componentupdate.xml

không áp dụng

3.530

04-Feb-2014

22:26

không áp dụng

Configuration.uicfg

không áp dụng

6.927

04-Feb-2014

22:26

không áp dụng

Editionupgradewizard.xml

không áp dụng

5.871

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Fixsqlregistrykey_x64.exe

12.0.2000.8

47.808

21-Feb-2014

05:26

x64

Fixsqlregistrykey_x64.exe.config

không áp dụng

329

17-Jan-2014

01:27

không áp dụng

Fixsqlregistrykey_x86.exe

12.0.2000.8

48.320

21-Feb-2014

05:17

x86

Fixsqlregistrykey_x86.exe.config

không áp dụng

329

17-Jan-2014

01:27

không áp dụng

Fusioncheck.dll

2014.120.5223.6

59.480

26-May-2019

19:45

x64

Installclusterwizard.xml

không áp dụng

19.169

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Installwizard.xml

không áp dụng

19.204

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Instapi120.dll

2014.120.5223.6

58.968

26-May-2019

19:45

x64

Landingpage.exe

12.0.5223.6

400.168

26-May-2019

19:44

x64

Landingpage.exe.config

không áp dụng

329

17-Jan-2014

01:27

không áp dụng

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5000.0

1.541.312

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5000.0

911.552

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

12.0.2000.8

30.912

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

12.0.2000.8

68.800

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

12.0.2000.8

137.408

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2014.120.5223.6

48.216

26-May-2019

19:38

x64

Microsoft.sql.chainer.package.dll

12.0.5223.6

42.072

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sql.chainer.package.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

81.600

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sql.chainer.packagedata.dll

12.0.5223.6

141.400

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sql.chainer.product.dll

12.0.5223.6

353.880

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sql.chainer.product.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

81.600

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.dll

12.0.5223.6

112.728

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

97.984

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

12.0.5223.6

399.448

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

171.712

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.dll

12.0.5223.6

746.072

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

351.936

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.dll

12.0.5223.6

147.032

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.dll

12.0.5223.6

413.784

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.dll

12.0.5223.6

83.032

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

31.424

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.dll

12.0.5223.6

714.840

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

356.032

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.dll

12.0.5223.6

86.616

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

52.928

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.dll

12.0.2000.8

161.472

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.dll

12.0.5000.0

85.696

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dll

12.0.5223.6

226.904

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.dll

12.0.5000.0

364.224

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.dll

12.0.5223.6

80.472

26-May-2019

19:38

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.dll

12.0.5223.6

1.614.424

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.dll

12.0.5223.6

71.256

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

77.504

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.dll

12.0.5223.6

355.416

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

130.744

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.dll

12.0.5000.0

166.592

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

138.944

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.dll

12.0.5223.6

51.800

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.dll

12.0.5223.6

50.776

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.dll

12.0.5223.6

412.248

26-May-2019

19:37

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.dll

12.0.5000.0

386.752

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.dll

12.0.5223.6

98.904

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

57.024

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

12.0.5223.6

2.034.776

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

138.944

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.dll

12.0.5223.6

237.144

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.dll

12.0.5223.6

1.220.696

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

487.104

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.dll

12.0.2000.8

501.440

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.dll

12.0.5223.6

61.528

26-May-2019

19:38

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.dll

12.0.5000.0

231.104

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

85.696

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.dll

12.0.5000.0

3.730.112

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.dll

2014.120.5223.6

284.760

26-May-2019

19:38

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.dll

12.0.5223.6

140.376

26-May-2019

19:38

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.dll

12.0.5223.6

58.456

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

32.440

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.dll

12.0.2000.8

1.355.456

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.dll

2014.120.5223.6

726.104

26-May-2019

19:38

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.dll

12.0.5223.6

79.960

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

12.0.2000.8

33.472

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.dll

12.0.5223.6

99.928

26-May-2019

19:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.dll

12.0.5000.0

44.736

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.dll

12.0.5223.6

185.944

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

77.504

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wmiinterop.dll

12.0.2000.8

328.896

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

134.848

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.dll

12.0.5000.0

31.424

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

12.0.2000.8

44.224

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

12.0.5000.0

243.392

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

31.424

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.diagnostics.configuration.strace.dll

12.0.2000.8

138.944

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.dll

12.0.5223.6

376.920

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

261.824

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

12.0.5000.0

46.272

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.interop.taskschd.dll

12.0.0.0

65.216

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.interop.wuapilib.dll

12.0.0.0

102.080

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

12.0.2000.8

310.976

21-Feb-2014

05:26

x64

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.dll

12.0.5223.6

104.752

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.xmlserializers.dll

12.0.5000.0

85.696

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

12.0.5000.0

89.792

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.vc80.crt.manifest

không áp dụng

530

04-Feb-2014

23:17

không áp dụng

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

531.136

21-Feb-2014

05:20

x64

Msvcp100.dll

10.0.40219.1

608.080

04-Feb-2014

23:17

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

1.068.368

04-Feb-2014

23:17

x64

Msvcr100.dll

10.0.40219.1

829.264

04-Feb-2014

23:17

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

802.624

04-Feb-2014

23:17

x64

Package.xsd

không áp dụng

8.843

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Patchwizard.xml

không áp dụng

4.797

04-Feb-2014

22:26

không áp dụng

Pidgenx.dll

14.0.466.400

1.463.568

26-Jan-2014

18:07

x64

Pidprivateconfigobjectmaps.xml

không áp dụng

24.990

19-Feb-2014

10:30

không áp dụng

Prepareclusterwizard.xml

không áp dụng

13.124

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Prepareimagewizard.xml

không áp dụng

8.697

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Prodkey.dll

14.0.466.400

48.400

26-Jan-2014

18:07

x64

Removenode.xml

không áp dụng

5.123

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Removepatchwizard.xml

không áp dụng

4.446

04-Feb-2014

22:26

không áp dụng

Repairwizard.xml

không áp dụng

5.564

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Runrulesui.xml

không áp dụng

1.267

04-Feb-2014

22:26

không áp dụng

Scenarioengine.exe

12.0.5223.6

66.136

26-May-2019

19:38

x64

Scenarioengine.exe.config

không áp dụng

329

17-Jan-2014

01:27

không áp dụng

Shellobjects.dll

1.0.0.0

143.040

21-Feb-2014

05:25

x86

Sqlboot.dll

2014.120.5223.6

177.240

26-May-2019

19:37

x64

Sqlcab.dll

2014.120.5223.6

107.096

26-May-2019

19:37

x64

Sqlconf.dll

2014.120.5223.6

54.872

26-May-2019

19:36

x64

Sqlmu.dll

2014.120.5223.6

62.040

26-May-2019

19:36

x64

Sqlprocesssub.dll

2014.120.2000.8

68.288

21-Feb-2014

05:20

x64

Sqlsccn.dll

2014.120.5223.6

58.968

26-May-2019

19:36

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183.488

21-Feb-2014

05:20

x64

Uninstallwizard.xml

không áp dụng

4.911

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Upgradewizard.xml

không áp dụng

14.415

20-Feb-2014

18:34

không áp dụng

Landingpage.resources.dll

12.0.5223.6

93.784

26-May-2019

19:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:24

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.5223.6

28.464

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.5223.6

347.952

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.5223.6

61.232

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.5223.6

23.640

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.5223.6

48.944

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.5223.6

89.904

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.5223.6

44.848

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.5223.6

192.304

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.5223.6

24.880

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

26.304

21-Feb-2014

05:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.5000.0

27.328

18-Jun-2016

00:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

52.928

21-Feb-2014

05:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.200

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.5223.6

974.424

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

22.824

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.928

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.5223.6

36.648

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

23.336

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.5223.6

73.304

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.5223.6

101.976

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.5223.6

995.120

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.5223.6

388.696

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.736

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.5000.0

52.928

18-Jun-2016

00:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.5000.0

790.208

18-Jun-2016

00:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.5000.0

36.544

18-Jun-2016

00:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.5223.6

57.136

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.5223.6

23.344

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.5223.6

163.632

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.440

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.5223.6

24.664

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

73.520

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:52

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:52

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.5223.6

216.664

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:48

x86

Landingpage.resources.dll

12.0.5223.6

93.784

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.5223.6

347.736

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.5223.6

61.016

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.5223.6

23.640

26-May-2019

19:44

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:44

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.5223.6

89.688

26-May-2019

19:44

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.5223.6

192.088

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.5223.6

24.152

26-May-2019

19:44

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

25.792

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.5000.0

27.328

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

48.832

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

36.440

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.5223.6

978.520

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

22.616

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.712

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.5223.6

36.440

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:44

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.5223.6

77.400

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.5223.6

101.976

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.5223.6

978.520

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.5223.6

388.696

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.736

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.5000.0

52.928

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.5000.0

794.304

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.5000.0

36.544

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:44

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.5223.6

163.416

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.5223.6

24.664

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

73.304

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.5223.6

216.664

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:52

x86

Landingpage.resources.dll

12.0.5223.6

97.880

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.5223.6

28.464

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.5223.6

347.736

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.5223.6

53.040

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.5223.6

61.232

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.5223.6

24.360

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.5223.6

48.944

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.5223.6

89.904

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.5223.6

44.848

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.5223.6

196.400

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.5223.6

24.880

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

26.304

21-Feb-2014

05:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.5000.0

27.328

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

52.928

21-Feb-2014

05:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

36.656

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.5223.6

978.736

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.928

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.5223.6

57.136

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.5223.6

36.440

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

23.344

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.5223.6

77.616

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.5223.6

106.288

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.5223.6

904.792

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.5223.6

392.792

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.736

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.5000.0

52.928

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.5000.0

798.400

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.5000.0

36.544

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.5223.6

167.512

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.5223.6

25.176

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

73.304

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.5223.6

216.664

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.5223.6

44.848

26-May-2019

19:49

x86

S11ch_setup.chm

không áp dụng

120.603

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Landingpage.resources.dll

12.0.5223.6

93.992

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.5223.6

347.736

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.5223.6

61.016

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.5223.6

23.640

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.5223.6

35.416

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.5223.6

89.688

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.5223.6

187.992

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.5223.6

24.152

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

25.792

21-Feb-2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.5000.0

27.328

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

48.832

21-Feb-2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.712

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.5223.6

974.424

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

22.616

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.712

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.5223.6

36.440

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.5223.6

77.400

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.5223.6

101.976

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.5223.6

990.808

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.5223.6

384.600

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.736

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.5000.0

52.928

18-Jun-2016

00:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.5000.0

765.632

18-Jun-2016

00:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.5000.0

36.544

18-Jun-2016

00:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.5223.6

163.632

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.5223.6

24.664

26-May-2019

19:47

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

73.512

26-May-2019

19:47

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:51

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:51

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.5223.6

216.880

26-May-2019

19:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:46

x86

Landingpage.resources.dll

12.0.5223.6

98.088

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:47

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.5223.6

347.736

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.5223.6

65.112

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.5223.6

24.152

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:47

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.5223.6

93.784

26-May-2019

19:47

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.5223.6

35.416

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.5223.6

208.472

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.5223.6

24.664

26-May-2019

19:47

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

36.544

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.5000.0

27.840

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

52.928

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

36.440

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.5223.6

986.712

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.712

26-May-2019

19:47

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.5223.6

61.016

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.5223.6

81.496

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.5223.6

110.168

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.5000.0

77.504

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.5223.6

953.944

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.5223.6

409.176

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

167.616

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.736

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.5000.0

57.024

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.5000.0

827.072

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.5000.0

27.840

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:47

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.5223.6

171.608

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.736

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.5223.6

25.176

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.720

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

73.304

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.5000.0

21.696

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.5223.6

216.664

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.5223.6

44.840

26-May-2019

19:47

x86

Landingpage.resources.dll

12.0.5223.6

93.784

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.5223.6

347.736

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.5223.6

61.016

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.5223.6

23.640

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.5223.6

89.688

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.5223.6

44.840

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.5223.6

196.392

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.5223.6

24.664

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

26.304

21-Feb-2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.5000.0

27.328

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

52.928

21-Feb-2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.200

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.5223.6

974.424

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

23.360

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.920

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.5223.6

57.128

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.5223.6

36.648

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.5223.6

77.400

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.5223.6

101.976

26-May-2019

19:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.5223.6

48.936

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.5223.6

859.736

26-May-2019

19:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.5223.6

388.696

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.736

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.5000.0

52.928

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.5000.0

790.208

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.5000.0

27.328

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.5223.6

167.512

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.5223.6

24.664

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

73.304

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.5000.0

21.696

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.5223.6

216.664

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.5223.6

44.840

26-May-2019

19:51

x86

Landingpage.resources.dll

12.0.5223.6

93.784

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.5223.6

347.952

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.5223.6

53.040

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.5223.6

61.232

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.5223.6

23.856

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.5223.6

35.624

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.5223.6

89.688

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.5223.6

188.200

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.5223.6

24.664

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

25.792

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.5000.0

27.328

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

48.832

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.920

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.5223.6

974.424

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

22.616

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.920

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.5223.6

57.128

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.5223.6

36.648

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

23.336

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.5223.6

73.512

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.5223.6

102.184

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.5000.0

73.408

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.5223.6

48.944

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.5223.6

925.480

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.5223.6

384.808

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.952

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.5000.0

52.928

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.5000.0

777.920

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.5000.0

36.544

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.5223.6

57.136

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.5223.6

163.416

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.5223.6

24.880

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

73.512

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.5223.6

216.880

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:28

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.5223.6

44.848

26-May-2019

19:51

x86

Landingpage.resources.dll

12.0.5223.6

97.880

26-May-2019

19:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.5223.6

347.952

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.5223.6

57.128

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.5223.6

69.416

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.5223.6

25.392

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.5223.6

53.040

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.5223.6

98.088

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.5223.6

220.976

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.408

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

27.840

21-Feb-2014

05:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.5000.0

28.864

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

57.024

21-Feb-2014

05:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.944

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.5223.6

1.007.432

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

23.336

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.920

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.5223.6

65.320

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.432

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

23.336

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.5223.6

85.800

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.5223.6

118.568

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.5000.0

85.696

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.5223.6

53.056

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.5223.6

1.249.064

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.5000.0

77.504

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.5223.6

442.160

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

167.616

21-Feb-2014

05:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.5223.6

28.456

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.5000.0

61.120

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.5000.0

986.816

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.5000.0

28.864

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.5223.6

61.232

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.5223.6

24.368

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

839.360

21-Feb-2014

05:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.5223.6

179.800

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.5223.6

28.464

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.408

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.720

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

73.512

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:49

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.5223.6

216.872

26-May-2019

19:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:28

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.5223.6

35.416

26-May-2019

19:49

x86

Masterdataservices.msi

không áp dụng

18.796.544

18-Jun-2016

12:06

không áp dụng

Masterdataservicesexceladdin.msi

không áp dụng

2.629.632

18-Jun-2016

12:06

không áp dụng

Rsfx.msi

không áp dụng

2.224.128

27-May-2019

01:59

không áp dụng

Sqlsqm.msp

không áp dụng

139.264

18-Jun-2016

09:41

không áp dụng

Sql_as.msp

không áp dụng

69.525.504

27-May-2019

02:00

không áp dụng

Sql_dq.msp

không áp dụng

1.089.536

27-May-2019

01:59

không áp dụng

Sql_dqc.msp

không áp dụng

1.425.408

27-May-2019

01:59

không áp dụng

Sql_dq_common.msp

không áp dụng

1.449.984

18-Jun-2016

10:02

không áp dụng

Sql_dreplay_client.msp

không áp dụng

1.527.808

27-May-2019

01:59

không áp dụng

Sql_dreplay_controller.msp

không áp dụng

1.536.000

27-May-2019

01:59

không áp dụng

Sql_fulltext.msp

không áp dụng

1.355.776

27-May-2019

01:59

không áp dụng

Sql_is.msp

không áp dụng

10.522.624

27-May-2019

01:59

không áp dụng

Sql_rs.msp

không áp dụng

47.288.320

27-May-2019

02:00

không áp dụng

Sql_rsshp.msp

không áp dụng

5.017.600

27-May-2019

01:59

không áp dụng

Sql_ssms.msp

không áp dụng

15.986.688

27-May-2019

01:59

không áp dụng

Sql_tools.msp

không áp dụng

52.977.664

27-May-2019

02:00

không áp dụng

Sql_common_core.msp

không áp dụng

2.859.008

27-May-2019

01:59

không áp dụng

Sql_engine_core_inst.msp

không áp dụng

38.031.360

27-May-2019

02:00

không áp dụng

Sql_engine_core_shared.msp

không áp dụng

9.920.512

27-May-2019

02:00

không áp dụng

Landingpage.resources.dll

12.0.5223.6

93.992

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:27

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.5223.6

347.736

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.5223.6

85.592

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.5223.6

31.832

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.5223.6

179.800

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.5223.6

23.640

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

24.768

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.5000.0

26.816

18-Jun-2016

00:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

48.832

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

25.688

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.5223.6

962.136

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

22.616

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.712

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.5000.0

65.208

18-Jun-2016

00:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.712

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.5223.6

69.208

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.5223.6

97.880

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.5223.6

48.728

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.5223.6

769.624

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.5223.6

364.120

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.5000.0

48.832

18-Jun-2016

00:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.5000.0

691.904

18-Jun-2016

00:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.5000.0

26.304

18-Jun-2016

00:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.5223.6

22.616

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

835.264

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.5223.6

155.224

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.5223.6

24.152

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

73.304

26-May-2019

19:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.5000.0

21.696

18-Jun-2016

00:48

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:48

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.5223.6

216.880

26-May-2019

19:52

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.5223.6

32.552

26-May-2019

19:50

x86

Landingpage.resources.dll

12.0.5223.6

93.992

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89.792

21-Feb-2014

05:25

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.5223.6

28.248

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.5223.6

347.736

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.5223.6

53.040

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.5223.6

56.920

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.5223.6

23.344

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.5223.6

44.632

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.5223.6

85.592

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.5223.6

31.832

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.5223.6

180.008

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.5223.6

23.640

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

25.280

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.5000.0

26.816

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

48.832

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

25.688

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.5223.6

966.232

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

22.848

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.712

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.5223.6

26.712

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.5223.6

23.128

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.5223.6

69.208

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.5223.6

98.088

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.5000.0

69.312

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.5223.6

48.936

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.5223.6

765.528

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.5000.0

65.216

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.5223.6

364.336

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163.520

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.440

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.5000.0

48.832

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.5000.0

700.096

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.5000.0

26.304

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.5223.6

52.824

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.5223.6

22.616

26-May-2019

19:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

835.264

21-Feb-2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.5223.6

155.224

26-May-2019

19:49

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.5223.6

27.224

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.5223.6

24.152

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.5000.0

22.208

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.5223.6

73.304

26-May-2019

19:47

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.5000.0

21.696

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.5000.0

21.184

18-Jun-2016

00:50

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.5223.6

216.872

26-May-2019

19:48

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85.696

21-Feb-2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.5223.6

32.344

26-May-2019

19:46

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Setup.exe

2014.120.5223.6

70.744

26-May-2019

19:33

x86

Setup.exe.config

không áp dụng

329

17-Jan-2014

01:27

không áp dụng

Sqlsetupbootstrapper.dll

2014.120.5223.6

196.904

26-May-2019

19:35

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150.208

21-Feb-2014

05:20

x86

Finish.rtf

không áp dụng

4.580

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Update_license.rtf

không áp dụng

125.910

26-May-2019

11:50

không áp dụng

S11ch_setup.chm

không áp dụng

126.093

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

S11ch_update.chm

không áp dụng

82.264

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

3.538

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Update_license.rtf

không áp dụng

124.358

26-May-2019

11:50

không áp dụng

S11ch_setup.chm

không áp dụng

123.374

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

S11ch_update.chm

không áp dụng

80.805

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Mediainfo.xml

không áp dụng

635

27-May-2019

00:02

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

3.002

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Update_license.rtf

không áp dụng

1.085

26-May-2019

11:50

không áp dụng

S11ch_setup.chm

không áp dụng

120.603

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

S11ch_update.chm

không áp dụng

81.177

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Sqlbrowser.msp

không áp dụng

4.038.656

27-May-2019

01:59

không áp dụng

Sql_as_loc.msp

không áp dụng

3.039.232

18-Jun-2016

10:00

không áp dụng

Sql_as_spi.msp

không áp dụng

28.372.992

18-Jun-2016

10:00

không áp dụng

Sql_dqc_loc.msp

không áp dụng

69.632

18-Jun-2016

10:00

không áp dụng

Sql_is_loc.msp

không áp dụng

352.256

18-Jun-2016

10:00

không áp dụng

Sql_rs_loc.msp

không áp dụng

274.432

18-Jun-2016

09:59

không áp dụng

Sql_ssms_loc.msp

không áp dụng

200.704

18-Jun-2016

09:59

không áp dụng

Sql_tools_loc.msp

không áp dụng

770.048

18-Jun-2016

09:59

không áp dụng

Sqlsupport.msi

không áp dụng

2.592.768

27-May-2019

01:59

không áp dụng

_hystwso.dll

2014.120.5223.6

59.992

26-May-2019

19:49

x86

Dbghelp.dll

6.12.2.633

1.213.200

17-Jan-2014

01:29

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5223.6

244.528

26-May-2019

19:50

x86

8kvdjs7l.con

không áp dụng

329

17-Jan-2014

01:27

không áp dụng

Setup.exe

2014.120.5223.6

70.744

26-May-2019

19:33

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150.208

21-Feb-2014

05:20

x86

Wqgpawii.dll

2014.120.5223.6

196.904

26-May-2019

19:35

x86

3bhhfum3.rtf

không áp dụng

240.597

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Ao1toqcp.rtf

không áp dụng

119.001

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Eaf2xdyj.rtf

không áp dụng

219.992

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Eokqvtgq.rtf

không áp dụng

319.235

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

3.538

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Fv40ysea.rtf

không áp dụng

180.229

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Hecpq01h.rtf

không áp dụng

239.527

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

K3goxv51.rtf

không áp dụng

218.202

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

N36a8e_k.rtf

không áp dụng

315.829

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Nkouodyq.rtf

không áp dụng

218.218

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Seags2nn.rtf

không áp dụng

239.539

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Vggi0lbv.rtf

không áp dụng

219.972

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Wf4zzvmi.rtf

không áp dụng

503.125

17-Jun-2016

17:18

không áp dụng

Yxk_yyym.rtf

không áp dụng

240.604

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Z3e3trbr.rtf

không áp dụng

115.407

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

_7mk6ots.chm

không áp dụng

123.374

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Clpiotej.rtf

không áp dụng

281.678

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Dld6g5-w.rtf

không áp dụng

347.804

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Ebn5vy8h.rtf

không áp dụng

473.477

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Ec1otldn.rtf

không áp dụng

347.791

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Finish.rtf

không áp dụng

4.580

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Ifmgvgwy.rtf

không áp dụng

368.574

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Jm-8lamz.rtf

không áp dụng

160.859

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Lfjsscpl.rtf

không áp dụng

364.504

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

N6vtuds5.rtf

không áp dụng

364.521

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

P2yeezb7.rtf

không áp dụng

156.940

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Rw7fpdtx.rtf

không áp dụng

345.354

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Xektv1yf.rtf

không áp dụng

1.027.739

17-Jun-2016

17:18

không áp dụng

Xm39uszb.rtf

không áp dụng

368.587

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Ywhty1h-.rtf

không áp dụng

447.440

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

Zk6qwv4w.rtf

không áp dụng

345.372

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

3r-cb_t1.chm

không áp dụng

126.093

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

0otmu76l.rtf

không áp dụng

273.368

19-Feb-2014

10:29

không áp dụng

1apqmad_.rtf

không áp dụng

273.380

19-Feb-2014