Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử bạn có nhóm sẵn sàng Luôn Bật (AG) là loại cụm chuyển đổi dự phòng máy chủ Windows (WSFC) trong Microsoft SQL Server 2017. Khi bạn chạy truy vấn chọn sys.fn_hadr_backup_is_preferred_replica('<YourDatabaseName>'), truy vấn , bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:


Msg 41070, Mức 16, Tiểu bang 1, Số Dòng

Dữ liệu cấu hình cho nhóm khả dụng có ID tài nguyên '<ID chuyển đổi dự phòng (WSFC) của Windows Server (WSFC) không được tìm> thấy trong kho dữ liệu WSFC.  Nhóm sẵn sàng có thể đã bị bỏ hoặc thao tác CREATE AVAILABILITY GROUP hoặc DROP AVAILABILITY GROUP trước đó đã không thành công.  Vui lòng sử dụng lệnh DROP AVAILABILITY GROUP để dọn dẹp các thao tác trước đó không thành công trước khi thử lại thao tác hiện tại.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Thông tin Cập nhật nóng Theo Yêu cầu:

Sự cố này đã được khắc phục trong bản cập nhật nóng theo yêu cầu sau đây SQL Server:

Thông tin Cập nhật Tích lũy:

Sự cố này đã được khắc phục trong bản cập nhật tích lũy sau đây dành SQL Server:

Giới thiệu về các bản cập nhật tích lũy SQL Server:

Mỗi bản cập nhật tích lũy mới dành cho SQL Server sẽ chứa tất cả các bản cập nhật nóng và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật được bao gồm trong bản cập nhật tích lũy trước đó. Xem các bản cập nhật tích lũy mới nhất dành cho doanh SQL Server:

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×