Triệu chứng

Khi bạn dùng tùy chọn URL để sao lưu cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server thành các đốm màu của trang Azure, các thao tác sao lưu không liên tục thất bại. Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Ngày tháng và thời gian: DateTime

Lệnh: sao lưu Nhật ký [EASTBAYRETINA] TO URL = N 'FileName' với CHECKSUM, NO_COMPRESSION, ủy nhiệm = n 'CredentialName'

Msg 3271, mức 16, trạng thái 1, máy chủ tên, thông báo đường kẻ

Lỗi I/O không khôi phục được xảy ra trên tệp "Urlpath" sao lưu vào URL đã nhận được ngoại lệ từ điểm cuối từ xa. Thông báo ngoại lệ: máy chủ từ xa trả về lỗi: (409) xung đột..

Msg 3013, mức 16, trạng thái 1, máy chủ tên, thông báo đường kẻ

Nhật ký sao lưu đang chấm dứt thông thường.

Kết quả: không thành công

Thời lượng :thời gian thực hiện

Ngày tháng và thời gian: DateTime

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Giới thiệu về Cập Nhật tích lũy cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×