Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này chỉ áp dụng cho những khách hàng nhận thêm một năm thứ tư các bản cập nhật bảo mật mở rộng miễn phí (ESU) trên Azure (chẳng hạn như Azure VMWare Solutions, Azure Nutanix Solution và các sản phẩm Azure khác) về các sản phẩm sau:

 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

 • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 (SP2)

 • Windows Embedded POSReady 7

 • Windows Embedded Standard 7

 • Tất cả các máy ảo Azure (VM) chạy hệ điều hành Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 trên Azure, Azure Stack, Azure VMWare Solutions hoặc Azure Nutanix Solution.

Sau ngày 10 tháng 1 năm 2023, khách hàng nhận thêm một năm thứ tư các bản cập nhật bảo mật mở rộng miễn phí (ESU) có thể tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật bằng cách cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) được liệt kê bên dưới hoặc SSU mới hơn và gói chuẩn bị cấp phép ESU:

Quy trình

Để tiếp tục nhận được bản cập nhật bảo mật sau ngày 10 tháng 1 năm 2023, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bạn phải cài đặt các bản cập nhật sau. Nếu bạn sử dụng Windows Update, các bản cập nhật này sẽ được cung cấp tự động khi cần.

  QUAN TRỌNG Bạn phải khởi động lại thiết bị sau khi cài đặt các bản cập nhật bắt buộc sau.

  • Bạn phải cài đặt bản cập nhật SHA-2 (KB4474419) ngày 23 tháng 9 năm 2019 hoặc bản cập nhật SHA-2 mới hơn và sau đó khởi động lại thiết bị trước khi áp dụng bản cập nhật này. Nếu bạn sử dụng Windows Update, bản cập nhật SHA-2 mới nhất sẽ tự động được cung cấp cho bạn. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SHA-2, hãy xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký Mã SHA-2 đối với Windows và WSUS năm 2019.

  • Đối với Windows Server 2008 R2 SP1, bạn phải cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) (KB5017397) ngày 13 tháng 9 năm 2022 trở lên. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SSU mới nhất, hãy xem ADV990001 | Bản xếp chồng Dịch vụ Cập nhật.

  • Đối với Windows Server 2008 SP2, bạn phải cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) (KB5016129) ngày 12 tháng 7 năm 2022 trở lên. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SSU mới nhất, hãy xem ADV990001 | Bản xếp chồng Dịch vụ Cập nhật.

  • Đối với Windows Embedded POSReady 7 và Windows Embedded Standard 7, bạn phải cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) ngày 13 tháng 9 năm 2022 (KB5017397) trở lên. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SSU mới nhất, hãy xem ADV990001 | Bản xếp chồng Dịch vụ Cập nhật.

 2. Tải xuống và cài đặt Gói Chuẩn bị Cấp phép Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU). Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  • Đối với Windows Server 2008 R2 SP1, hãy xem Gói Chuẩn bị Cấp phép Extended Security Cập nhật (ESU) ngày 8 tháng 8 năm 2022 (KB5016892)

  • Đối với Windows Server 2008 SP2, hãy xem Gói Chuẩn bị Cấp phép Extended Security Cập nhật (ESU) phát hành ngày 8 tháng 8 năm 2022 (KB5016891)

  • Đối với Windows Embedded POSReady 7 và Windows Embedded Standard 7, hãy xem Gói Chuẩn bị Cấp phép Bảo mật Mở rộng Cập nhật (ESU) (KB4538483)

 3. Tải xuống khóa bổ trợ ESU MAK từ cổng thông tin VLSC và triển khai và kích hoạt khóa bổ trợ ESU MAK. Nếu bạn sử dụng Công cụ Quản lý Kích hoạt Số lượng lớn (VAMT) để triển khai và kích hoạt khóa, hãy làm theo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý Sau khi hoàn tất thành công quy trình này, bạn có thể tiếp tục tải xuống các bản cập nhật hàng tháng thông qua các kênh thông thường của Windows Update, WSUS và Danh mục Microsoft Update. Bạn có thể tiếp tục triển khai các bản cập nhật bằng cách sử dụng giải pháp quản lý bản cập nhật ưa thích của mình.

Thông tin thêm

Bạn không cần một khóa bổ sung để triển khai các mục sau:

 • Bạn không cần triển khai thêm khóa ESU cho máy ảo Azure (VM) hoặc Azure Stack HCI, phiên bản 21H2 trở lên.

 • Đối với các sản phẩm Azure khác như Azure VMWare, Azure Nutanix solution Azure Stack (Hub, Edge) hoặc để hiển thị hình ảnh của riêng bạn trên Azure dành cho Windows Server 2008 SP2 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1, bạn cần triển khai khóa ESU. Các bước cài đặt, kích hoạt và triển khai ESU giống nhau cho năm thứ tư của vùng phủ sóng ESU.

 • Nếu bạn sử Windows Update, hệ điều hành SSU mới nhất sẽ tự động được cung cấp cho bạn nếu bạn là khách hàng của ESU. Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update. Để biết thông tin chung về SSU , hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ và Bản xếp chồng Dịch vụ Cập nhật (SSU): Câu hỏi Thường Gặp

Tài nguyên

Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết sau đây: 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×