Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn có phiên bản chuyển đổi dự thi của SQL Server (FCI) đang chạy trên một phiên bản của SQL Server 2019 Release Candidate 1 (RC1) \Preview Technology Preview (c). Khi bạn tìm cách nâng cấp nút thụ động của FCI từ RC1\CTP sang SQL Server 2019 RTM, thì việc nâng cấp này không thành công. Điều này xảy ra vì việc thiết lập sẽ cố gắng truy nhập vào thư mục MSSQL\JOBS nằm trên ổ đĩa chia sẻ và không đến được nút thụ động của FCI.

(01) DateTime SLP: loại ngoại lệ: Microsoft. sqlserver. configuration. Scoextension. CreateFolderFailedException

(01) DateTimeSLP: thông báo:

(01) DateTimeSLP: không thể tạo thư mục filepath\filename do lỗi "không tạo được thư mục mới 'filepath\filename ' . Đường dẫn đã chỉ định không hợp lệ (ví dụ, nó nằm trên một ổ đĩa chưa ánh xạ). ".

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Lưu ý Để áp dụng bản sửa lỗi này, bạn có thể cần chạy cài đặt Slipstream với tùy chọn/UpdateSource.

Giới thiệu về Cập Nhật tích lũy cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×