Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Trong SQL Server 2019 trên Linux, các tập lệnh vệ tinh bên ngoài như R, Python sẽ được không thể truy nhập vào bất kỳ thư mục nào bên ngoài thư mục làm việc của họ.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Giới thiệu về Cập Nhật tích lũy cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Thông tin Bổ sung

Bạn có thể tùy chỉnh các thư mục mà các quy trình bên ngoài có quyền truy nhập bằng sử dụng công cụ hình mẫu MSSQL để đặt hoặc bỏ đặt thiết đặt "databạ" trong phần mở rộng của tệp cấu hình /var/Opt/MSSQL/MSSQL/MSSQL.conf .

Bộ giá trị của thiết đặt là một danh sách thư mục được phân tách ruột già sẽ được tiếp xúc vào các tập lệnh vệ tinh. Các Daemon Launchpad của Microsoft SQL Server cần phải khởi động lại khi bạn đặt hoặc bỏ đặt thiết đặt này.

Các quy trình vệ tinh chạy dưới dạng mssql_satellite người dùng đặc biệt, vì vậy họ sẽ thừa kế cùng các quyền đọc/viết/thực hiện Các thư mục đã xác định trong thiết đặt này là dành cho người dùng đặc biệt này.

Mẫu

#/bin/bash: /Opt/MSSQL/bin/MSSQL--conf đặt mở rộng. datadanh mục "/opt/MSSQL/bin:/Home/User/rscripts"

SQL Trình daemon Launchpad có khả năng mở rộng máy chủ cần được khởi động lại để áp dụng thiết đặt này. Vui lòng chạy ' systemctl khởi động lại MSSQL-launchpadd. Service '.

Nội dung của thẻ/var/Opt/MSSQL/MSSQL.conf

thể mở rộng

datadanh mục =/Opt/MSSQL/bin:/var

#/bin/bash: /Opt/MSSQL/bin/MSSQL-conf không đặt mở rộng. datadanh mục

SQL Trình daemon Launchpad có khả năng mở rộng máy chủ cần được khởi động lại để áp dụng thiết đặt này. Vui lòng chạy

' systemctl khởi động lại MSSQL-launchpadd. Service '.

Dung của/var/Opt/MSSQL/MSSQL.conf

thể mở rộng

Trạng thái

Đây là theo mặc định được thiết kế như chẳng hạn như các quy trình ngoài không thể truy nhập được bất kỳ thư mục hệ thống nào.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×