You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn cài đặt phiên bản nhà phát triển SQL Server 2019 với cấu hình mạng tiêu chuẩn trong đó giao thức TCP/IP không được bật theo mặc định. Trong trường hợp này, bạn nhận thấy rằng các dịch vụ PolyBase không thể khởi động thành công. Ngoài ra, các dịch vụ PolyBase có thể tạo ra bãi chứa đầy đủ bộ nhớ và bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

DateTime [Thread: 3876] [Diagnosticsconnection wrapper: errorevent] (lỗi, cao): lỗi khi mở kết nối (nguồn dữ liệu = SBK-VNext-WIN1, 0; danh mục ban đầu = Master; Integrated Security = True; Tổng hợp = True; Kích cỡ min Pool = 1; Kích cỡ tối đa của hồ bơi = 100; MultipleActiveResultSets = True; Tên ứng dụng = DWDiagnostics).

System. Data. SqlClient. SqlException [87:0]: lỗi cụ thể liên quan đến mạng hoặc ví dụ đã xảy ra trong khi thiết lập kết nối với SQL Server. Không tìm thấy máy chủ hoặc không truy nhập được. Xác nhận rằng tên dụ là chính xác và máy chủ SQL được cấu hình để cho phép kết nối từ xa. (nhà cung cấp: giao diện mạng SQL, lỗi: chuỗi kết nối 25 không hợp lệ)---hệ thống >. hình mẫu. Win32Exception: tham số không chính xác

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Giới thiệu về Cập Nhật tích lũy cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Cách giải quyết

Để giải quyết vấn đề này, giao thức TCP/IP phải được bật theo mặc định trong khi cài đặt phiên bản SQL Server 2019 Developer (hoặc đã bật cài đặt bài đăng). 

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×