Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn tìm cách cài đặt một cụm máy chủ SQL Server qua có chứa các dịch vụ và ngôn ngữ của máy học tập Tính năng mở rộng được kích hoạt trên một phiên bản của Microsoft SQL Server 2019. Phiên bản SQL Server này có hai chế độ triển khai: cài đặt tích hợp với thêm nút và nâng cao/doanh nghiệp Đạ̃t. Đối với cài đặt nâng cao/doanh nghiệp, một lỗi trong bước cài đặt hoàn tất ngăn không cho các dịch vụ Launchpad khởi động sau khi bắt đầu chuyển đổi failover xảy ra.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Giới thiệu về Cập Nhật tích lũy cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Lưu ý từ bản sửa lỗi là một phần của thiết lập SQL Server, thiết lập cu cần thiết để sửa chữa có hiệu lực. Bạn có thể thực hiện điều này theo một trong những cách sau đây:

  • Sử dụng cài đặt Slipstream khi chạy từ RTM. Xác định/updatesource tham số trỏ đến vị trí với gói CU.

  • Cài đặt trước thiết lập CU, rồi chạy thiết lập RTM để cài đặt một bản thể hiện mới.

  • Khi CU chạy trên một hộp sạch (không có SQL), CU sẽ cài đặt các nhị phân thiết lập. Sau đó, bản cài đặt tiếp theo sẽ sử dụng thiết lập đắp vá.

  • Khi đã cài đặt SQL Server RTM, CU sẽ vá nó và sau đó cài đặt tiếp theo sẽ sử dụng thiết lập đắp vá.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×