Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng Microsoft SQL Server 2019. Bạn nhận thấy rằng bạn không thể mở rộng nút công việc trong SQL Server Management Studio (SSMS) Object Explorer, xem trạng thái công việc trong giám sát hoạt động công việc, xem chi tiết công việc hoặc thực hiện thay đổi cho công việc. Chương trình T He có thể ngừng trảlời, hoặc bạn có thể nhận được các thông báo lỗi giống như sau:

Không thể truy xuất dữ liệu cho yêu cầu này. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc)

Một ngoại lệ đã xảy ra trong khi thực hiện một câu lệnh hoặc lô Transact-SQL. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)

Một lỗi nghiêm trọng xảy ra trên lệnh hiện tại.  Kết quả, nếu có, hãy loại bỏ. (Nhà cung cấp dữ liệu .net SqlClient)

Ngoài ra, bạn nhận thấy rằng SQLAGENT. EXE Hiển thị sử dụng nhiều thời gian CPU trên một hoặc nhiều bộ xử lý. Theo dõi hoạt động trong SQL Server có thể tiết lộ rằng các truy vấn đối với xp_sqlagent_enum_jobs không trả về bất kỳ thông tin nào trong khoảng thời gian thực hiện.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Giới thiệu về Cập Nhật tích lũy cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Cách giải quyết

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau đây:

  1. Tránh thay đổi các công việc có dấu thời gian chạy tiếp theo nhỏ hơn dấu thời gian hiện tại.

  2. Sử dụng CU1 cho SQL Server 2019.

Thông tin Bổ sung

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×