Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Đoán mà bạn sử dụng SQL Server 2017 hoặc 2019. Khi bạn tìm cách tạo một bản sao lưu vi sai trên một bản sao phụ, bạn nhận được một thông báo cho biết lệnh đang chạy và có thể thành

CATALÔ CƠ sở dữ liệu với các trang đã xử lý thành công {X} trong {Y} giây

Riêng bản sao lưu không được hỗ trợ đối với bản sao phụ. Sau khi bạn áp dụng bản sửa lỗi này, thông báo lỗi chính xác sẽ được hiển thị:

Nhắn 3059, cấp độ 16, bang 1, hàm Linenumber

Vậy Lệnh sao lưu hoặc khôi phục không được hỗ trợ trên máy nhân bản cơ sở dữ liệu hoặc phụ Handbags.

Nhắn 3013, cấp độ 16, bang 1, hàm Linenumber

CATALÔ CƠ sở dữ liệu đang chấm dứt thông thường.

Lưu ý Hiện tại, SQL Server không cho phép vi sai sao lưu trên bản sao phụ vì nó không thể sửa đổi bitmap vi sai Trượt. Điều này là do cơ sở dữ liệu chỉ đọc. Ngoài ra, các bản sao lưu Nhật ký chỉ sao chép của giao dịch không được phép dùng trong một bản sao phụ. Để duy trì tính nhất quán sao lưu, hotfix này ngăn không cho chạy sao lưu vi sai chỉ trong một bản sao phụ.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Giới thiệu về Cập Nhật tích lũy cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×